background

Томенко поповнив фонд черкаської бібліотеки [Електронний ресурс] // Прочерк: про це говорять Черкаси : [сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://procherk.info/news/7-cherkassy/104078-tomenko-popovniv-fond-cherkaskoyi-biblioteki. – Назва з екрана. – Дата публікації : 02.08.2022. – Дата перегляду: 02.08.2022.