background

Додаток № 1

1. Схема змагань

 

1.1. Чемпіонат проводиться щороку, поетапно, окремо серед учнів 6-8 та 9-11 класів:

– відбірковий етап –проводиться в усіх населених пунктах області, де виявляться бажаючі;

– фінал – проводиться у м. Черкаси.

1.2. Період проведення гри:

– відбірковий етап – проводиться в усіх населених пунктах області, де виявляться бажаючі, з вересня по лютий (на рівні міст, районів);

– півфінал – березень;

– фінал – квітень;

– тренінгові ігри – протягом вересня-лютого.

1.3. Кожна гра складається із 3-х турів, у кожному з яких розігруються 10-12 запитань.

1.4. У випадку відмови іногородніх команд від участі у фіналі, до змагань допускаються команди із. м. Черкаси.

 

2. Правила гри

 

2.1. Одночасно брати участь у діях команди під час гри може 4-6 осіб.

2.2. Завдання команд – своєчасно дати правильну відповідь на запитання, котре задав ведучий. За кожну правильну відповідь команда отримує одне ігрове очко.

2.3. Відповіді даються у письмовому вигляді.

2.4. Ведучий оголошує номер запитання, задає саме запитання, після чого починається відлік чистого часу – рівно 60 секунд. За 10 секунд до закінчення обговорення дається попереджувальний сигнал. Після закінчення 60 секунд дається 10 секунд для письмового оформлення відповіді та передачі її до суддівської групи.

2.5. Команда вважається такою, що здала відповідь вчасно, якщо її капітан (гравець) підняв руку догори з письмовою відповіддю до закінчення 70 секунд, відведених на опрацювання та оформлення відповіді на запитання, і здав її асистентові суддівської групи.

2.6. Відповіді, які здані із запізненням, не розглядаються.

2.7. Протермінування часу, відведеного на подання відповіді, асистент фіксує надривом картки для відповіді та усним повідомленням про це команди і суддівської групи. У разі відсутності усного повідомлення від асистента суддівської групи, відповідь вважається зданою вчасно. Про не здані вчасно відповіді повідомляє ведучий змагань.

2.8. Письмові відповіді команд зберігаються до часу остаточного підведення підсумків етапу змагань.

2.9. Відповідь вважається неправильною, якщо виникає хоча б одна з таких обставин:

– не розкривається суть запитання з достатнім ступенем конкретизації (необхідна ступінь конкретизації повинна бути вказана у запитанні чи визначається суддівською групою);

– команда здала більше одного варіанту відповіді, хоча б один з яких не є правильним;

– допущені грубі помилки (неправильно названі імена, прізвища, назви, дати, спосіб дії і т.д.), що спотворюють чи змінюють суть відповіді;

– міститься додаткова інформація, яку можна вважати іншою відповіддю, причому ця відповідь буде неправильною;

– міститься додаткова інформація, яка спотворює зміст відповіді, містить грубі фактичні помилки або суперечить умовам питання;

– відрізняється від авторської граматично, коли дотримання граматики вимагається автором запитання, або ця відмінність спотворює зміст відповіді;

– є формальною, що лише повторює деякі з фактів та логічних зв'язків, які містяться в умовах запитання.

2.10. Інформація в дужках суддівською групою не береться до уваги.

2.11. Під час змагань гравцям забороняється доторкатися до карток із відповідями інших команд чи ознайомлюватися з їх змістом.

2.12. Під час спілкування із суддівською групою капітан команди не може доторкатися до карток із відповідями своєї команди.

2.13. Попередні результати змагань чи частини змагань (туру) підраховуються суддівською групою у перерві після їх закінчення і після цього оголошуються ведучим. До оголошення попередніх результатів будь-яке спілкування гравців із суддівською групою заборонене. Після оголошення попередніх результатів капітан команди має право звернутися до суддівської групи для ознайомлення з інформацією про те, які відповіді його команді були зараховані, а також для додаткового ознайомлення із змістом запитання. Звертання інших членів команди до суддівської групи під час виконання останніми своїх обов'язків забороняється.

2.14. Під час турів змагань забороняється використання технічних засобів комунікації.

2.15. Під час змагань забороняється, без дозволу суддівської групи чи ведучого, користування технічними засобами, що передбачені для обслуговування змагань.

 

3. Служби забезпечення проведення змагань

 

3.1. Змагання обслуговують: ведучий; суддівська група (у складі трьох осіб, включаючи ведучого); апеляційне журі; асистенти суддівської групи.

3.2. Ведучий

Для проведення етапу змагань призначається ведучий, який чітко і розбірливо зачитує запитання, а у випадку відсутності звукових сигналів сповіщення – веде відлік часу. Ведучий спостерігає за дотриманням умов регламенту і порядком ведення гри. Ведучий має право робити зауваження та попередження учасникам змагань, а також присутнім у залі змагань.

3.3. Суддівська група

Для проведення гри на кожному етапі змагань призначається суддівська група, яка оцінює відповіді команд та підбиває підсумки змагань. Суддівська група має право робити зауваження та попередження учасникам змагань, а також присутнім у залі змагань. Членам суддівської групи забороняється повідомляти гравцям відповіді інших команд та вказувати, яка з команд дала ту чи іншу відповідь.

3.4. Апеляційне журі

Для проведення фінального етапу змагань оргкомітет призначає апеляційне журі, яке з'ясовує суперечки щодо правильності відповіді на запитання. Апеляційне журі складається із незалежних фахівців і знаходиться в місті Черкаси. У випадку незгоди із рішенням суддівської групи щодо визначення правильності відповіді на запитання, команда протягом 30 хвилин від часу закінчення гри має право подати апеляційному журі письмову заяву (апеляцію) із викладенням суті неправомірного, на її думку, рішення та підтвердженням своєї позиції. Команді, що подала апеляцію, додатково надається 24 години від часу закінчення гри на подання аргументів та фактів на свою користь. Апеляція приймається суддівською групою і передається апеляційному журі. Рішення апеляційного журі є остаточними і оскарженню не підлягають.

3.5. Асистенти суддівської групи

Для проведення гри кожного етапу змагань, безпосередньо перед грою, ведучим, за погодженням із суддівською групою, призначаються асистенти суддівської групи, які приймають у команд картки з відповідями, слідкують, щоб зміст зібраних відповідей не був доступним іншим командам, слідкують за дотриманням командами правил, встановлених цим регламентом стосовно кількості гравців у команді та вчасної здачі відповіді, фіксують під час турніру випадки некоректної поведінки команд і глядачів та повідомляють про них суддівській групі. Асистенти можуть бути призначені із запасних гравців, присутніх у залі.

 

4. Учасники змагань

 

4.1. До участі у змаганнях допускається команда, що у встановлений оргкомітетом термін подала заяву, яка є одночасно згодою команди із умовами проведення гри "Що? Де? Коли?", викладеними у цьому регламенті.

4.2. Заява має містити список гравців команди (не більше 8 осіб.) Під час проведення змагань у складі команди має перебувати одночасно не менше 4 гравців, заявлених у стартовому списку, один з яких є капітаном команди.

4.3. Капітан команди призначається одноразово на час проведення всього чемпіонату з числа членів команди.

4.3. Усі необхідні заміни, з числа заявлених гравців, проводяться під час перерви між турами. Команда обов'язково інформує про це журі.

 

5. Штрафні санкції

 

5.1. Штрафні санкції стосовно команд застосовуються відповідно до рішень оргкомітету змагань, ведучого змагань, суддівської групи:

Оргкомітет змагань:

– приймає рішення про анулювання результатів команди в змаганні, що прирівнюється за штрафними санкціями до неучасті команди в змаганні;

– приймає рішення щодо окремих звернень команд, які оскаржують таким чином дії ведучого, членів суддівської групи, чергового адміністратора та асистентів суддівської групи.

Ведучий змагань:

– приймає рішення про надання попередження окремому гравцеві команди та команді загалом, присутнім у залі змагань;

– подає пропозиції про застосування штрафних санкцій за порушення регламенту змагань для обговорення та прийняття колегіального рішення.

Суддівська група:

– приймає рішення про надання попередження окремому гравцеві команди та команді загалом, та присутнім у залі змагань;

– подає пропозиції про застосування штрафних санкцій за порушення регламенту змагань для обговорення та прийняття колегіального рішення;

– приймає рішення про недопущення до етапу змагань команди, склад якої не відповідає цьому регламенту.

5.2. Штрафною санкцією, що застосовується до окремого гравця, може бути попередження, дискваліфікація до кінця туру або до кінця змагань.

5.3. Штрафною санкцією, що застосовується до команди загалом, може бути попередження її капітана, дискваліфікація його до кінця туру або до кінця змагань, дискваліфікація команди до кінця туру або до кінця змагань, а також винятковий варіант – анулювання результатів етапу змагань для команди, відповідно до колегіального рішення, у випадку п'яти командних попереджень під час змагань.

5.4. У випадку надання під час одного етапу змагань трьох попереджень гравцеві команди ведучим чи суддівською групою, гравець дискваліфікується до закінчення змагань.

5.5. У випадку надання під час одного етапу змагань трьох попереджень команді ведучим чи суддівською колегією, капітан команди дискваліфікується до закінчення змагань.

5.6. При дискваліфікації гравця чи капітана у складі команди необхідно зробити заміни, які б відповідали умовам участі команди в змаганнях.

5.7. Попередження окремим гравцям чи командам у цілому можуть надаватися за:

– висловлювання та дію, котра ображає ведучого, суддівську групу, апеляційне журі, асистентів суддівської групи, оргкомітет змагань;

– дії, що перешкоджають ведучому, суддівській групі, апеляційному журі, асистентам суддівської групи, оргкомітету змагань проводити ігри чемпіонату;

– невиконання розпоряджень ведучого, суддівської групи, апеляційного журі, асистентів суддівської групи, оргкомітету змагань, які стосуються виконання ними обов'язків щодо забезпечення проведення ігор чемпіонату;

5.8. Попередження присутнім у залі під час проведення змагань можуть надаватися за:

– образу команди чи будь-якого з її гравців;

– підказку команді чи будь-якому з її гравців:

– шум під час проведення змагань.

5.9. У випадку прийняття рішення про застосування штрафних санкцій, ведучий повідомляє про них усім, хто знаходиться в залі змагань.

5.10. У випадку незгоди із діями ведучого, членів суддівської групи чи асистентів суддівської групи, команди мають право звернутися до оргкомітету з проханням врегулювати всі конфліктні моменти.

5.11. З усіх питань щодо проведення чемпіонату області з гри "Що? Де? Коли?", які не регулюються цим регламентом, оргкомітет приймає окремі рішення.

5.12. Рішення оргкомітету змагань є остаточними.

 

6. Переможці змагань

 

6.1. Переможцями чемпіонату області з гри "Що? Де? Коли?" проголошується команда, яка набрала найбільшу кількість ігрових очок у фіналі змагань.

6.2. У змаганні не допускається присвоєння двох однакових місць різним командам.

6.3. Команди, що зайняли призові місця, нагороджуються грамотами та (або) медалями. Команда, що зайняла перше місце, нагороджується кубком.

 

7. Заключні положення

 

7.1. Суддівські групи на місцях зобов'язані надати підтвердження участі команди у змаганні не пізніше ніж за два тижні до початку змагань і надати контактні телефони та адресу електронної пошти організаторам змагань наступного етапу.

7.2. Організаційний комітет зобов'язаний підготувати пакет якісних питань та надіслати його на вказаний, за попереднім погодженням, e-mail.

7.3. Суддівські групи зобов'язані забезпечити належне місце (приміщення) та умови (столи, стільці, бланки для відповідей) для проведення змагань, а також, по завершенні змагання, надіслати оргкомітету протоколи змагань та апеляційні заяви в електронному вигляді.

 

Контактний телефон

(0472) 35-75-57 – Волинець Людмила Анатоліївна

 

Контактна адреса e-mail

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Сайт

chobd.ck.ua