background

Чарівницький реквізит, галеони та "Відьмацькі витівки Візлі": в Черкасах проведуть книжкову ніч Гаррі Поттера [Електронний ресурс] // Zmi.ck.ua: [веб-сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу:
https://zmi.ck.ua/sotsium/charvnitskiy-rekvzit-galeoni-ta-vdmatsk-vitvki-vzl-v-cherkasah-provedut-knijkovu-nch-garr-pottera.html. – Назва з екрана. – Дата публікації: 17.02.2021. – Дата перегляду: 17.02.2021.