background

    Фонд черкаської бібліотеки поповнили книги шрифтом Брайля [Електронний ресурс] // Про головне : [сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://progolovne.ck.ua/fond-cherkas-koi-biblioteky-popovnyly-knyhy-shryftom-braylia. – Назва з екрана. – Дата публікації: 29.12.2019. – Дата перегляду: 03.01.2020.