background

    Черкасців запрошують на виставку дитячих робіт «В Країні Казки» [Електронний ресурс] : [в Черкаській обласній бібліотеці для дітей] // Прочерк : про це говорять Черкаси : [сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://procherk.info/news/7-cherkassy/70826-cherkastsiv-zaproshujut-na-vistavku-ditjachih-robit-v-krayini-kazki. – Назва з екрана. – Дата публікації: 16.03.2019. – Дата перегляду: 19.03.2019.