background

    Обласна бібліотека для дітей отримала масштабне поповнення фондів [Електронний ресурс] // Прочерк : про це говорять Черкаси : [сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://procherk.info/news/7-cherkassy/69672-oblasna-biblioteka-dlja-ditej-otrimala-masshtabne-popovnennja-fondiv. – Назва з екрана. – Дата публікації: 01.02.2019. – Дата перегляду: 01.02.2019.