background

    Черкаських школярів запрошують шукати козацький скарб [Електронний ресурс] // Прочерк : [веб-сайт]. – Електрон. дані. – Черкаси, 2017. – 6 жовт. – Режим доступу: http://procherk.info/news/7-cherkassy/56689-cherkaskih-shkoljariv-zaproshujut-shukati-kozatskij-skarb, вхід вільний (дата звернення: 9.10.2017). – Назва з екрана.