background

    [Читати – модно] [Електронний ресурс] : [Черкаська служба новин  про обласну бібліотеку для дітей  та роль читання] // Черкаська обласна держтелерадіокомпанія «Рось : [веб-сайт]. – Електрон. дані. – Черкаси, 2017. – 4 січ. – Режим доступу: http://rosmedia.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=8407:-1900-4117&catid=30:2012-02-06-18-09-36&Itemid=38, вхід вільний (дата звернення: 5.01.2017). – Назва з екрана.