background

Підготувала Діденко Н.О.

Великий довідник школяра : гуманітарні та суспільні науки : укр. мова, англ. мова, укр. л-ра, зарубіжна л-ра, історія України, всесвітня історія, основи правознавства : 5-11 [12] кл. Харків : Школа, 2008. 1021 с.

 Один із розділів пропонованого довідника містить відомості з історії України, які охоплюють період від стародавньої історії до історії України в умовах незалежності.

В основу його покладено чинні програми Міністерства освіти і науки України.Стислий, зрозумілий текст, наочні приклади допоможуть учням грунтовно й швидко опанувати матеріал, а вчителю – підготуватись до уроку з певної теми.

 Губарев В. Сучасний гуманітарний довідник школяра та студента : історія України : всесвітня історія : географія України : всесвітня географія : теорія держави і права : основи економіки / В. Губарев, З. Трофимова ; худож. Л. Колесніченко. – Донецьк : БАО, 2007. – 1247 с. : іл.

 До книжки ввійшли довідкові дані з історії України за період від найдавніших часів до часів незалежності України. Вся пропонована інформація у цьому виданні відповідає сучасним методичним вимогам.

Довідник адресований учням, батькам, а також викладачам. Він допоможе перевірити знання та закріпити матеріал.

 Уривалкін О. Довідник з історії України / О. Уривалкін. – Київ : Дакор, 2009. – 1008 с. : іл.

 Довідник підготовлений відповідно до програми з історії України для загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій і коледжів та питань зовнішнього незалежного тестування. Видання містить відомості з численних історичних джерел, розробки вітчизняної і зарубіжної історіографії, сучасні дослідження. Текст доповнений історичними документами, довідковим матеріалом, ілюстраціями, картами, а також великою кількістю цікавої інформації.

Довідник може бути використаний учнями для підготовки до занять та відповідей на питання зовнішнього незалежного тестування. Вчителям він  допоможе зробити урокицікавимита активізувати самостійну роботу учнів.

 Авдимирець Л. Виникнення ісламу. Арабський халіфат: всесвітня історія : 7 кл. / Л. Авдимирець, Н. Клясен // Історія України (Шк. світ). – 2012. – № 43. – Всесвітня історія. – № 11. – С. 21-24.

 Головна мета уроку – з’ясувати роль ісламу в об’єднанні арабів і процесі формування їхньої держави, порівняти основні положення ісламу та християнства, охарактеризувати Мухаммеда як засновника ісламу і правителя Арабської держави; виховати толерантне ставлення до культур та релігій інших народів.

                       Бондаренко Т. Культура Київської Русі наприкінці Х у першій половині ХІ ст. : історія України : 7 кл. / Т. Бондаренко // Історія України (Шк. світ). – 2013. – № 19. – С. 6-9.

 Мета уроку – познайомити учнів з основними досягненнями давньоруської культури та основними поняттями: культура, фреска, мозаїка, ікона. На основі отриманих знань та понять учні виступають з повідомленнями про розвиток у Київській Русі, математики, хімії, астрономії, медицини, географії; беруть участь у конкурсі на кращого оповідача давньоруських легенд, переказів та билин, які вивчали на уроках історії, та за допомогою мультимедійної дошки здійснюють заочну мандрівку  найвідомішими храмами Київської Русі.

 Ващук Д. Українські землі у складі Великого князівства  Литовського та інших держав : історія України : 7 кл. / Д. Ващук, Н. Клясен // Історія України (Шк. світ). – 2011. – № 41-42. – С. 12-18.

 Розробка об’єднує два уроки «Українські землі у складі Великого князівства  Литовського» та «Поширення влади польського короля та литовських князів на українські землі», мета яких – з’ясувати причини польсько-литовської експансії на українські землі, охарактеризувати суспільно-політичний устрій та значення Кревської унії 1385 р. для українських земель, проаналізувати політичний розвиток українських земель наприкінці XIY– другій половині XYст., розвивати вміння учнів самостійно аналізувати історичні події на основі опрацювання наукової та науково-популярної літератури.

 Ващук Д. Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав : історія України : 7 кл. / Д. Ващук, Н. Клясен // Історія України (Шк. світ). – 2012. – № 1-2. – С. 30-35. – Бібліогр.: с. 33, 35.

 Ця стаття, яка є продовженням попередньої, об’єднує розробки двох уроків «Українські землі у складі Угорщини, Молдавського князівства, Московської держави та Кримського ханату» та «Соціальний устрій в Україні», метою яких є – з’ясувати політичний розвиток українських земель у складі інших держав, охарактеризувати соціальну культуру українського суспільства, взаємовідносини між світськими і духовними особами, розвивати вміння учнів самостійно оцінювати події історичного процесу, характеризувати загальні тенденції та закономірності їх розвитку, а також висловлювати своє ставлення до історичних діячів цієї доби та судження про її доленосні події.

 Головін Ю. Монгольська держава у ХIIIст. : матеріал до уроку : 7 кл. / Ю. Головін // Історія України (Шк.світ). – 2011. – № 3. – Всесвітня історія. – 2011. – № 1. – С. 11-16.

 Автор подає матеріал до уроку за такими темами: народження монгольської держави, монгольська держава за часів Чингісхана, роздробленість монгольської імперії, завойовницькі походи монголів на Захід, «Східні походи» монголів.                                                                    Гончар О. Слов’яни та їхні сусіди : 7 кл. / О. Гончар // Історія України (Шк. світ). – 2011. – № 11. – Всесвітня історія. – 2011. – № 3. – С. 21-23.

 Це розробка уроку з перевірки знань учнів за означеною темою. В ході уроку застосовуються тестування, завдання на співвідношення дати, події, визначення історичної постаті за короткими біографічними відомостями, методи «Анаграма» та «Історична абетка». Даються правильні відповіді на кожне із завдань.

 Дмитрук Г. Виникнення та розвиток Київської Русі : історія України : 7 кл. / Г. Дмитрук, Н. Клясен // Історія України (Шк. світ). – 2012. – № 17-18. – С. 35-38.

 Розробка об’єднує дві теми: «Слов’яни під час великого переселення народів» та «Становлення Київської держави з центром у Києві». Головна мета цих уроків – охарактеризувати процес формування території Київської держави, а також внутрішню та зовнішню політику київських князів,  розвинути в учнів навички роботи з джерелами інформації, історичною картою, таблицями та схемами.

 Дмитрук Г. Виникнення та розвиток Київської Русі : історія України : 7 кл. / Г. Дмитрук, Н. Клясен // Історія України (Шк. світ). 2012. № 25-26. С. 23-28.

  Ця розробка є продовженням попередньої  і об’єднує три теми: «Київська Русь за часів      княгині Ольги та князя Святослава», «Суспільний устрій та господарське життя Київської держави в IX-Xст.», «Узагальнення з теми «Виникнення та розвиток Київської Русі».

В ході уроків використовуються методи роботи в групах, «Мікрофон», інтерактивна вправа «Навчаємося разом» та гра-змагання як узагальнюючий захід.

 Кукленко О. Парад історичних героїв : позакласний захід : 6-8 кл. / О. Кукленко // Історія України (Шк. світ). – 2012. – № 3. – Всесвітня історія. – 2012. – № 1. – С. 17-20.

 Автор ділиться розробкою позакласного заходу, мета якого – активізувати пізнавальний інтерес учнів до вивчення історії, форма проведення – рольова гра під час Тижня історії в школі. У ролі ведучої – муза історії Кліо, дійові особи – історичні постаті.

В ході заходу словесна розповідь поєднується з музичним супроводом. На завершення заходу проводиться історична вікторина.

 Пігут Л. Релігія та церква у середньовічній Європі : всесвітня історія : 7 кл. / Л. Пігут // Історія України (Шк. світ). – 2013. – № 19. – Всесвітня історія. – 2013. – № 10. – С. 15-20. – Бібліогр.: с. 20.

 Мета уроку – допомогти учням з’ясувати роль Християнської церкви в середньовічному суспільстві, установити зв’язок між церквою та державою, розглянути перебіг основних подій і проаналізувати наслідки хрестових походів.

 Процик Н. Слово о полку Ігоревім : сценарій історико-літературного вечора для учнів 7-9 кл. / Н. Процик, В. Джердж // Історія України  (Шк. світ). – 2013. – № 21. – С. 19-22. – Бібліогр.: с. 22.

 Мета заходу – узагальнити і поглибити знання учнів з історії, літератури,  художньої культури, живопису та музичного мистецтва; розвивати їхнє уміння працювати з додатковою літературою, виступати перед аудиторією;  виховувати почуття патріотизму.

На підготовчому етапі учитель надає учням список літератури, який вони повинні опрацювати. Потім проводиться їх опитування у формі бесіди або вікторини. У ході вечора поетичні  рядки перемежовуються з розповідями про окремі історичні події, демонстрацією тематичних художніх полотен тощо. Слайд-шоу до сценарію розміщене у е-версії журналу «Історія України», 2013, № 11.