background

Рік Тараса Шевченка. Один день із життя Генія : життєпис, поезія, образотворчість / уклад. О. Яремійчук ; [худож. оформ. М. С. Пшінки]. – Київ : Спецпожсервіс, 2014. – 376 с. : портр., репрод. – Бібліогр.: с. 376.

Події реального життя, поетичні та художні образи, почуття й думи, представлені в книзі, наближають нас до осягнення постаті Тараса Шевченка – простої смертної людини й безсмертного Пророка, якому вдалося духовний універсалізм національної ідеї піднести до вселюдської ідеї перемоги добра над злом. Кожна сторінка книги має оригінальну тривимірну структуру: літопис – в один астрономічний рік вміщено сорок сім років життя Кобзаря, а кожен день календаря подає найважливіші події, факти його земного буття, які позначені саме цією датою; поезія – на кожен день пропонуються Шевченків вірш або окремі рядки; образотворчість – малярські твори, образне сприйняття, бачення Шевченком-художником світу й людини.

Для широкого читацького загалу.