background

Імена України : 100 митців. XX ст. / авт. перед. слова, вступ. ст., уклад. біограф. і бібліогр. матеріалів, комент. і кат. С. І. Побожій. – Суми : Університетська книга, 2023. – 244 с. : іл. – Бібліогр.: с. 239-242. – Прим.: с. 30.

У книзі подано доробок українських митців образотворчого та декоративного мистецтва, творчість яких припадає на ХХ століття. Ілюстрації дають уявлення про стилістику творів, їх жанрове й тематичне розмаїття, а біографічні відомості поглиблюють наші знання про художників, їхню професійну кар'єру та творчий розвиток. Висловлювання сучасників щодо особистості митця, думки художника про мистецтво репрезентують складну, але цікаву картину розвитку образотворчого мистецтва минулого століття.

Видання розраховане на широке коло читачів.