background

Черкаська обласна організація Національної спілки письменників України : біобібліогр. довід. : до 50-річчя Черкас. обл. письмен. орг. / авт.-уклад. В. Поліщук. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2023. – 199 с. : портр.

У довіднику, укладеному з нагоди 50-річчя утворення Черкаської обласної організації НСПУ, вміщено біобібліографічну інформацію про всіх письменників, які входили чи входять до її складу протягом усіх 50 літ існування. Також уміщено нариси про історію обласної письменницької організації та історію обласного літературного об'єднання.

Для широкого читацького загалу.