background

Мартинова Г. Словник середньонаддніпрянських говірок / Ганна Мартинова, Тетяна Щербина ; Мін-во освіти і науки ; ЧНУ ім. Б. Хмельницького ; [дизайн обкл. А. Білокінь]. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2020. – 490 с. : іл.

У словнику представлено лексичний склад середньонаддніпрянських говірок, що став основою української літературної мови. У його основі лежать матеріали автентичних діалектних текстів, записаних наприкінці XX – на початку XXI століття упорядниками праці. До його реєстру ввійшли не лише одиниці сучасного лексикону носіїв середньоннадніпрянських говірок, а й забуті слова, словосполучення, фразеологізми. Кожна стаття словника проілюстрована мінітекстами, які відображають різні аспекти матеріального та духовного життя носіїв діалекту. Видання словника сприяє поповненню лексикографії української мови та збереженню її діалектних рис.

Для широкого читацького загалу.