background

Аналітико-консультативний матеріал

Черкаси, 2009

Підготувала В.М. Корженевська

    Необхідність правової освіти сьогодні не викликає сумніву. Становлення правової держави, до чого прагне Україна, як рівноправний член міжнародного співтовариства, неможливе без формування правової культури її громадян. Над цією проблемою працюють різноманітні інститути, але важлива роль в цьому питанні має належати бібліотекам, адже саме вони володіють інформаційними ресурсами і можливістю донести до кожної людини правові цінності, перетворивши їх в особистісні переконання та орієнтир поведінки.

ЧИТАТИ ДАЛІ