background

ПОЛОЖЕННЯ

Всеукраїнського конкурсу дитячого читання

«КНИГОМАНІЯ – 2020»

    1. Загальні положення.

    1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнського конкурсу дитячого читання «Книгоманія-2020» (далі – Конкурс).

    1.2. Конкурс проводиться з метою:

  • популяризації культури читання серед дітей;
  • виховання нового покоління, а саме: успішних молодих людей, з розвинутими комунікативними навичками, критичним мисленням, соціалізованих та самореалізованих завдяки читанню, які прагнуть розвиватися та покращувати суспільство.

    1.3. Основними завданнями Конкурсу є:

    – активізація роботи шкільних, сільських, дитячих та юнацьких бібліотек;

    – покращення комунікації та взаємодії між шкільними, сільськими, дитячими та юнацькими бібліотеками;

    – збільшення кількості читачів у шкільних, сільських, дитячих та юнацьких бібліотеках;

    – популяризація найкращих надбань української, світової класичної та сучасної літератури серед школярів;

    – консолідація зусиль громадськості, державних і недержавних установ, організацій, засобів масової інформації для розв'язання проблеми читання серед дітей.

    1.4. Головним організатором Конкурсу та Фестивалю дитячого читання “Книгоманія є Громадська організація “Форум видавців” (далі - ГО “Форум видавців”).

    1.5. Під час проведення конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

    2. Учасники Конкурсу.

    2.1. Учасниками Конкурсу можуть бути всі охочі учні  6 і 7 класів закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типів і форм власності (далі – НЗ) та читачі сільських, дитячих і юнацьких бібліотек областей України, в тому числі читачі бібліотек об'єднаних територіальних громад  (далі – учасники Конкурсу).

    3. Організація, умови та строки проведення Конкурсу.

    3.1.  Для організації Конкурсу в кожній області та в містах – обласних центрах (в т.ч. в м. Києві) створюються обласні  таміські Організаційні комітети, до складу яких  входять представники базових організацій:

    для областей: обласної бібліотеки для дітей, обласної бібліотеки для юнацтва, громадських організацій, а також представники департаментів/управлінь освіти, культури, молоді та спорту обласних адміністрацій, громадські об’єднання;

    для міст-обласних центрів: ЦБ для дітей/ЦБС для дітей/філій ЦБС міста, а також представники департаментів/управлінь культури, освіти, сім’ї, молоді та спорту, міських адміністрацій, громадських організацій.

    Загальну координацію Конкурсу і Фестивалю дитячого читання «Книгоманія-2020», здійснює ГО “Форум видавців” (далі ГО).

    ГО забезпечує: підготовку  документів, які регламентують проведення конкурсу, надання інформаційних матеріалів, надання консультативної, інформаційної та методичної допомоги членам Організаційних комітетів всіх рівнів, координаторам на місцях, збір та обробка  реєстраційної та звітної інформації про проведення Конкурсу відповідно до додатків до даного положення тощо.

    3.2. Для проведення 2-го етапу конкурсу в областях на рівні районних бібліотек для дітей, центральних бібліотек ОТГ, і, відповідно, в містах - обласних центрах на рівні ЦБ для дітей районів міста / бібліотеки-філії ЦБС призначаються регіональні координатори / районні координатори міста.

    3.2.1. Обласний/міський Організаційний комітет:

    – погоджує і затверджує  план заходів та дату оголошення початку Конкурсу в області/місті;

    – налагоджує зв’язки з координаторами Конкурсу в районах області, містах обласного підпорядкування та ОТГ/ районах міста, школах міста;

    – делегує частину своїх повноважень регіональним координаторам / районним координаторам міста;

    – налагоджує  розповсюдження інформаційних матеріалів про Конкурс, наданих ГО “Форум видавців”;

    – надає консультативну, інформаційну і методичну допомогу координаторам на місцях;

    – залучає письменників, журналістів і відомих осіб до участі в  журі, мотиваційних зустрічах з учасниками, промоції читання та  самого Конкурсу в ЗМІ тощо;

    – підсумовує та оприлюднює результати Конкурсу;

    – інформує громадськість та ЗМІ про проходження та підсумки Конкурсу, у тому числі досягає домовленостей з районними/міськими адміністраціями області/міста щодо розміщення інформації про Конкурс та його результати на їх офіційних сайтах, а за відсутності офіційного сайту в офіційній соціальній мережі (за наявності).

  • Етапи проведення Конкурсу:
  • Для школярів міст – обласних центрів, в т.ч. м.Києва:
 

  1 етап (відбірковий) 

   НЗ, які виявили бажання, міські бібліотеки-філії ЦБ для дітей, сімейні бібліотеки міста 

до 21 лютого 2020 р.  

  2 етап

ЦБ для дітей районів міста/ бібліотеки-філії ЦБС

  до 12 березня 2020 р.    

  3 етап (міський)

На базі однієї з ЦБ міста для всіх переможців 2-го етапу/ ЦБС

до 03 квітня 2020 р.   

  • Для школярів областей:
 

  1 етап (місцевий, відбірковий)   

   НЗ, які виявили бажання та бібліотеки сіл, селищ міського типу, міст районного підпорядкування, ОТГ (до яких входить кілька бібліотек)  

до 21 лютого 2020 р.  

  2 етап (районний)

  районні бібліотеки для дітей, центральні бібліотеки ОТГ

  до 12 березня 2020 р.    

  3 етап (обласний)

  обласна бібліотека для дітей

до 03 квітня 2020 р.   

    Вказані дати є орієнтовними. Між етапами має минути не менше, ніж 2 тижні, а результати Конкурсу повинні надійти до Організатора Конкурсу ГО “Форум видавців” не пізніше 9 квітня 2020 (Додатки 6-7).

    Конкурс завершується Фестивалем дитячого читання «Книгоманія», який проводиться з 24 до 26 квітня 2020 р. Організатором Фестивалю є ГО «Форум видавців».

    4. Порядок проведення Конкурсу.

    4.1. Підготовчий етап:

    Обласний/міський Організаційний комітет надсилає електронною поштою в усі НЗ, сільські, дитячі, юнацькі та сімейні бібліотеки інформаційні матеріали, які містять Положення про проведення Конкурсу і Додатки.

    Керівники НЗ/бібліотек, які бажають проводити Конкурс, реєструють заклад/бібліотеку за допомогою електронної реєстраційної форми, розміщеній на сайті bookforum.ua в розділі “Книгоманія”, та надсилають в обласний/міській Оргкомітет в формі текстового повідомлення на електронну скриньку підтвердження участі навчального закладу та інформацію про призначеного координатора Конкурсу.

    4.2. Порядок проведення Конкурсу.

    Перший (відбірковий) етап Конкурсу проводиться в усіх закладах, які виявили таке бажання, зареєструвались в електронній формі реєстрації на сайті bookforum.ua в розділі “Книгоманія” і повідомили про це Обласний/міський Оргкомітет електронним листом до 17 січня 2019 р.

    Координатор (шкільний бібліотекар або призначений директором школи вчитель, бібліотекар міської бібліотеки-філії ЦБ, сімейної бібліотеки міста, села, селища міського типу, міста районного підпорядкування, ОТГ) заохочує дітей до участі в Конкурсі, розповідаючи про можливість здобути перемогу і стати учасником Фестивалю дитячого читання «Книгоманія».

    Для участі в Конкурсі потрібно вести записи в Читацькому щоденнику про прочитані книжки, які не входять до шкільної програми з літератури.

    До участі у відбірковому конкурсному змаганні допускаються учасники, які прочитали і зробили записи про 4 прочитані книжки з української чи зарубіжної літератури,які не входять до шкільної програми. Координатор має стежити за тим, щоб учасники конкурсу прочитали різні книжки,  допомагає учасникам підготуватися до змагання.

    Перед початком змагання учасники представляють членам журі свої Читацькі щоденники, які мають містити записи про 4 прочитані книжки, які не входять до шкільної програми з української чи зарубіжної літератури.

    Бажано, щоб кількість учасників змагання не перевищувала 15 осіб, але не слід обмежувати охочих взяти участь у змаганні. Якщо охочих буде більше – слід розділити їх на 2 чи більше груп, і в кожній з них провести окреме змагання.

    Журі конкурсу може складатися з 3-х або 5-ти осіб: координатор, місцеві активісти, журналісти, письменники, переможці Конкурсу минулих років. До складу журі не можуть бути запрошені координатори відбіркових етапів, родичі учасників Конкурсу або інші особи, що можуть спричинити конфлікт інтересів.

    Формат змагання кожен заклад визначає самостійно: тестування або розповіді про прочитану книгу.

    Якщо формат  змагання - тестування: тестове завдання на визначення рівня ерудиції та загальнокультурної компетентності учасників з урахуванням рівня обізнаності матеріалу з літератури в межах шкільної програми готує Координатор етапу (в т.ч., за потреби, із залученням колег-фахівців).

    Якщо формат змагання передбачає виступи дітей із розповідями про прочитану та описану в Читацькому щоденнику книгу (одна на вибір членів журі), то розповідь може бути як заохочувального, так і критичного змісту, аргументована цитатами з книжки. Тривалість виступу кожного учасника не повинна перевищувати 5 хв. Порядок виступів учасників визначається жеребкуванням.

    Порядок і критерії оцінювання викладено у Розділі 5 Положення.

    Якщо для визначення переможця необхідно обрати серед кількох учасників, які набрали в сукупності однакову суму балів, то Члени журі обирають кожному такому учасникові книжку для виступу (3-хвилинної презентації) з його списку прочитаних книжок (Читацького щоденника). Назви книжок, які представлятимуть чергові учасники, називаються не відразу, а безпосередньо перед тим, як виступатиме попередній учасник конкурсу. Тобто, перший учасник має 3 хв. на підготовку до виступу, а перед тим, як він почне, оголошується назва книжки наступного учасника і т.д.

    Рішення Журі оголошується публічно відразу після закінчення змагання, визначення середніх балів учасників і підведення підсумків. Всі учасники отримують Сертифікат участі. Переможець отримує звання «Суперчитач школи/бібліотеки/…» і запрошується до участі у 2-му етапі Конкурсу.

    Координатор повідомляє переможця про умови, місце і дату проведення наступного етапу, передає реєстраційні документи та протоколи засідань журі координатору другого етапу.

    Координатор 1-го етапу заповнює Протокол та додатки до нього.

    Координатор 1-го етапу надсилає заповнений протокол з додатками до нього (сканкопію та електронний документ) електронною поштою на адресу ГО «Форум видавців», обласного/міського Оргкомітету, а також координатору другого  етапу не пізніше, як за 3 робочі дні до початку наступного етапу. Також Координатор відбіркового етапу надсилає координатору 2-го етапу списки супроводжуючих осіб на 2-й етап з їх контактними даними.

    Другий етап проводиться для переможців першого етапу:

  • в ЦБ районів міста / бібліотеках-філіях ЦБС для міст – обласних центрів;
  • в районних бібліотеках та центральних бібліотеках ОТГ – для областей;

    Завідувач відповідної бібліотеки стає координатором другого етапу або ж призначає одного з працівників бібліотеки. У сільській місцевості, за потреби, місце проведення 2-го етапу і, відповідно, його координатор обирається спільним рішенням координаторів першого етапу.

    Журі конкурсу складається з 3-х або 5-ти осіб: координатор, місцеві активісти, журналісти, письменники, переможці Конкурсу минулих років. До складу журі не можуть бути запрошені координатори відбіркових етапів, родичі учасників Конкурсу або інші особи, що можуть спричинити конфлікт інтересів.

    Перед початком змагання учасники представляють членам журі свої Читацькі щоденники, які мають містити записи про 8 прочитаних книжок, які не входять до шкільної програми з української чи зарубіжної літератури, включно з книжками з першого етапу.

    Формат змагання кожен заклад визначає самостійно: тестування або розповіді про прочитану книгу.

    Якщо формат  змагання - тестування: тестове завдання на визначення рівня ерудиції та загальнокультурної компетентності учасників з урахуванням рівня обізнаності матеріалу з літератури в межах шкільної програми готує Координатор етапу (в т.ч., за потреби, із залученням колег-фахівців).

    Якщо формат змагання передбачає виступи дітей із розповідями про прочитану та описану в Читацькому щоденнику книгу (одна на вибір членів журі), то розповідь може бути як заохочувального, так і критичного змісту, аргументована цитатами з книжки. Тривалість виступу кожного учасника не повинна перевищувати 5 хв. Порядок виступів учасників визначається жеребкуванням.

    Порядок і критерії оцінювання викладено у Розділі 5 Положення.

    Якщо для визначення переможця необхідно обрати серед кількох учасників, які набрали в сукупності однакову суму балів, то Члени журі обирають кожному такому учасникові книжку для виступу (3-хвилинної презентації) з його списку прочитаних книжок (Читацького щоденника). Назви книжок, які представлятимуть чергові учасники, називаються не відразу, а безпосередньо перед тим, як виступатиме попередній учасник конкурсу. Тобто, перший учасник має 3 хв. на підготовку до виступу, а перед тим, як він почне, оголошується назва книжки наступного учасника і т.д.

    Переможець другого етапу отримує звання «Суперчитач району/...». Рішення журі оголошується публічно відразу ж після закінчення змагання. Переможці 2-го етапу запрошуються до участі у 3-му етапі.

    Координатори 2-го етапу повідомляють переможців про умови, місце і дату проведення 3-го етапу.

    Координатор 2-го етапу надсилає заповнений протокол з додатками до нього (сканкопію та електронний документ) електронною поштою на адресу ГО «Форум видавців», обласного/міського Оргкомітету, а також координатору третього  етапу не пізніше, як за 3 робочі дні до початку наступного етапу. Також Координатор другого етапу надсилає координатору третього етапу списки супроводжуючих осіб на 3-й етап з їх контактними даними.

    Третій етап Конкурсу проводиться для переможців другого етапу у визначені п.3.3. цього  Положення терміни:

  • на базі однієї з ЦБС міста для всіх переможців 2-го етапу/ ЦБС (для міст – обласних центрів),
  • в обласній бібліотеці для дітей.

    Журі Конкурсу складається з 5-ти або 7-ми осіб: координатор, місцеві активісти, журналісти, письменники, переможці конкурсу минулих років. До складу журі не можуть бути запрошені координатори відбіркових етапів, родичі учасників Конкурсу або інші особи, що можуть спричинити конфлікт інтересів.

    Перед початком конкурсу учасники представляють членам журі свої Читацькі щоденники, які мають містити записи про 10 прочитаних книжок, які не входять до шкільної програми з української чи зарубіжної літератури, включно з книжкам попередніх етапів.

    Формат змагання: обов’язковим елементом змагань (частково або повністю) має бути тестування Учасників за єдиним форматом тестових завдань, наданих Організатором.

    Додатковим елементом змагань можуть бути виступи дітей із розповідями про прочитану та описану в Читацькому щоденнику книгу (на вибір Учасника). Розповідь може бути як заохочувального, так і критичного змісту, аргументована цитатами з книжки. Порядок виступів учасників визначається жеребкуванням. Тривалість виступу кожного учасника не повинна перевищувати 3 хв.

    Якщо для визначення переможця необхідно обрати серед кількох учасників, які набрали в сукупності однакову суму балів, то Члени журі обирають кожному такому учасникові книжку для виступу (3-хвилинної презентації) з його списку прочитаних книжок (Читацького щоденника). Назви книжок, які представлятимуть чергові учасники, називаються не відразу, а безпосередньо перед тим, як виступатиме попередній учасник конкурсу. Тобто, перший учасник має 3 хв. на підготовку до виступу, а перед тим, як він почне, оголошується назва книжки наступного учасника і т.д.

    Порядок і критерії оцінювання викладено у Розділі 5 Положення.

    Переможець 3-го етапу отримує звання «Суперчитач міста / області». Рішення журі оголошується публічно відразу ж після закінчення змагання.

    Переможці третього етапу стають учасниками Фестивалю дитячого читання «Книгоманія», який проводиться з 24 по 26 квітня 2020 року.

    Якщо переможець попереднього етапу з різних причин не може взяти участь у наступному, він вибуває з Конкурсу, його заміна іншим Учасником Конкурсу не дозволяється.

    Координатор 3-го етапу Конкурсу від Обласного /Міського Оргкомітетуне пізніше 09 квітня 2020 р. надсилає ГО «Форум видавців»:

    1) Підсумковий звіт про проведення Конкурсу в області/місті затвердженого зразка.

    2) Список переможців Конкурсу із вказанням контактних даних (в т.ч. електронної скриньки для включення в розсилку “Анкета переможця “Книгоманія-2020”) та ПІП, моб. телефон одного з батьків,

    3) Сканкопію свідоцтв про народження переможців,

    4) Сканкопію довідки за підписом одного з батьків довільної форми про дозвіл на поїздку,

    5) ПІП, посада, моб. телефон, ел. пошта супроводжуючого бібліотекаря (1 супроводжуюча особа на 2-х дітей переможців (область та місто)), сканкопію його/її паспорту.

    5. Журі. Критерії оцінювання. Нагородження переможців

    5.1. Координатор Конкурсу формує журі у складі 3, 5 або 7 осіб для 1-2 етапу, 5 або 7 осіб – для 3-го етапу, з числа бібліотекарів, вчителів, журналістів, письменників, громадських діячів, переможців Конкурсу «Книгоманія» попередніх років. Батьки та інші родичі учасників, інші особи, які можуть мати конфлікт інтересів, запрошуються на змагання як спостерігачі.

  • Змагання Учасників Конкурсу та їх оцінювання відбуваються публічно, у присутності членів журі, інших Учасників Конкурсу та спостерігачів.

    5.3. Максимальна кількість балів, яку  може набрати Учасник Конкурсу, становить 12 балів, як сума балів за Читацький Щоденник, результати змагань та додаткові бали.

    5.4. Система оцінювання на 1-му етапі Конкурсу

    5.4.1. За ведення Читацького Щоденника Учасник може отримати максимально 6 балів.

    Критерії оцінювання Читацького Щоденника

 

   2 бали   

  Містить акуратні записи про задану кількість прочитаних книжок.

  2 бали

   Містить розгорнуту відповідь на запитання “Мої думки та почуття, які викликані прочитаним” (оцінка вміння інтерпретувати й творчо переосмислювати прочитане)

  2 бали

  Містить змістовний відгук на прочитану книгу, в т.ч. висловлені оригінальні думки, які заохочують до прочитання.

5.4.2. Бали за Читацький Щоденник виставляє кожен член журі. Сума балів, яку виставили журі, підсумовується та ділиться на кількість членів журі. Остаточний бал вноситься до Протоколу.

5.4.3. Змагання між Учасниками Конкурсу відбуваються публічно, і при проведенні змагань можуть бути присутні усі охочі. Система виставлення балів за змагання визначається відповідно до обраного закладом формату змагань:

а) тестове завдання на визначення рівня ерудиції та загальнокультурної компетентності учасників з урахуванням рівня обізнаності матеріалу з літератури в межах шкільної програми:

 

  % правильних відповідей  

  к-ть балів 

90-100%

4

80-89%

3

70-79%

2

50-69%

1

0-49%

0

    б) виступи дітей із розповідями про прочитану та описану в Читацькому щоденнику книгу (на вибір Учасника).

 

  Критерій

  Бали

  Вміння аргументовано висловлюватись з приводу прочитаного, формулювання власної думки щодо прочитаного, використання відповідних цитат з тексту 

  до 3-х балів 

  Артистизм у виступі, творчий підхід до його підготовки

  1 бал

    За підсумками змагання Учасник може отримати максимально 4 балів.

    5.4.4. Кожен учасник може отримати Додаткові бали, кількість яких не може перевищувати 2-х балів.

    Критерії нарахування додаткових балів Учаснику

 

   1 бал

   Пости у соціальних мережах, блоги, в яких представлено враження Учасника від прочитаних книг. Посилання на пости члени журі повинні отримати  не пізніше, ніж за 3 робочих дні до проведення Змагань.

   1 бал

   Ініціювання та організація проведення в школі, бібліотеці або іншому публічному місці заходів та подій, спрямованих на популяризацію читання, організація читацького клубу тощо (коротка презентація, фото з події, відгук вчителя/бібліотекаря про проведені заходи та події тощо).

    5.5. Система оцінювання на 2-му етапі Конкурсу

    5.5.1. За ведення Читацького Щоденника Учасник може отримати максимально 4 бали.

 

    Критерії оцінювання Читацького Щоденника

 

  1 бал

   Містить акуратні записи про задану кількість прочитаних книжок

  1 бал

   Містить розгорнуту відповідь на запитання “Мої думки та почуття, викликані прочитаним” (оцінка вміння інтерпретувати й творчо переосмислювати прочитане)

  2  бали

   Містить змістовний відгук на прочитану книгу, в т.ч. висловлені оригінальні думки, які заохочують до прочитання або аргументовано критикують прочитане

    5.5.2. Бали за Читацький Щоденник виставляє кожен член журі. Бали,  які виставили члени  журі, складаються, а сума  ділиться на кількість членів журі. Таким чином визначається остаточний середній бал, який  вноситься до Протоколу.

    5.5.3. Змагання між Учасниками Конкурсу відбуваються публічно, і при проведенні змагань можуть бути присутні усі охочі.  Система виставлення балів за змагання визначається відповідно до обраного закладом формату змагань:

а) тестове завдання на визначення рівня ерудиції та загальнокультурної компетентності учасників з урахуванням рівня обізнаності матеріалу з літератури в межах шкільної програми:

 

% правильних відповідей

к-ть балів

90-100%

4

80-89%

3

70-79%

2

50-69%

1

0-49%

0

    б) виступи дітей із розповідями про прочитану та описану в Читацькому щоденнику книгу (на вибір Учасника).

 

  Критерій

  Бали

  Вміння аргументовано висловлюватись з приводу прочитаного, формулювання власної думки щодо прочитаного, використання відповідних цитат з тексту 

  до 3-х балів

  Артистизм у виступі, творчий підхід до його підготовки

  1 бал

     За підсумками змагання Учасник може отримати максимально 4 балів.

    5.5.4.Кожен учасник може отримати Додаткові бали, кількість яких не може перевищувати 4 бали.

    Критерії нарахування додаткових балів Учаснику

 

  1 бал

  Пости у соціальних мережах, в яких представлено враження Учасника від прочитаних книг. Посилання на пости члени журі повинні отримати  не пізніше, ніж за 3 робочих дні до проведення Змагань.

  1 бал

  Ініціювання та організація проведення в школі, бібліотеці або іншому публічному місці заходів та подій, спрямованих на популяризацію читання, організація читацьких клубів  тощо (коротка презентація, фото з події, відгук вчителя/бібліотекаря про проведені заходи та події тощо).

  2 бали

  Демонстрація членам журі відео тривалістю по 1-2 хв., в якому учасник ділиться враженнями від прочитаної книги і яке знаходиться у відкритому доступі (наприклад, у соцмережах, на YouTube).  Посилання на відео члени журі повинні отримати не пізніше, ніж за 3 робочих дні до проведення Змагань.

    5.6. Система оцінювання на 3-му етапі Конкурсу

    5.6.1. За ведення Читацького Щоденника Учасник може отримати максимально 2 бали.

    Критерії оцінювання Читацького Щоденника

 

  2 бали  

  Містить змістовний відгук на прочитану книгу, в т.ч. висловлені оригінальні думки, які заохочують до прочитання або аргументована критика

    5.6.2. Бали за Читацький Щоденник виставляє кожен член журі. Бали,  які виставили члени  журі, складаються, а сума  ділиться на кількість членів журі. Таким чином визначається остаточний середній бал, який  вноситься до Протоколу.

    5.6.3. Змагання між Учасниками Конкурсу відбуваються публічно, при проведенні змагань можуть бути присутні усі охочі. Обов’язковим елементом змагань (частково або повністю) має бути тестування Учасників за єдиним форматом тестових завдань, наданих організатором (ГО “Форум видавців”). За підсумками змагання Учасник може отримати максимально 6 балів.

    Кожен учасник може отримати Додаткові бали, кількість яких не може перевищувати 4 бали.

    Критерії нарахування додаткових балів Учаснику

 

  1 бал 

  Пости у соціальних мережах, в яких представлено враження Учасника від прочитаних книг.  Посилання на пости члени журі повинні отримати  до проведення Змагань.

  1 бал 

  Ініціювання та організація проведення в школі, бібліотеці або іншому публічному місці заходів та подій, спрямованих на популяризацію читання тощо (коротка презентація, фото з події, відгук вчителя/бібліотекаря про проведені заходи та події тощо).

  2 бали 

  Демонстрація членам журі власного відео тривалістю по 1-2 хв. , в якому Учасник ділиться враженнями від прочитаної книги і яке знаходиться у відкритому доступі (наприклад, у соцмережах, на YouTube) Посилання на відео члени журі повинні отримати не пізніше, ніж за 3 робочих дні до проведення Змагань

    5.7. Якщо для визначення переможця необхідно обрати серед кількох учасників, які набрали в сукупності (за Читацький щоденник та Змагання) однакову суму балів, то Члени журі обирають кожному такому учасникові книжку для виступу (3-хвилинної презентації) з його списку прочитаних книжок (Читацького щоденника). Назви книжок, які представлятимуть чергові учасники, називаються не відразу, а безпосередньо перед тим, як виступатиме попередній учасник конкурсу. Тобто, перший учасник має 5 хв. на підготовку до виступу, а перед тим, як він почне, оголошується назва книжки наступного учасника і т.д. Результати кожного Учасника Конкурсу фіксуються у Протоколах відповідного зразка, які заповнює кожен член журі. Після цього координатор на підставі протоколів журі визначає середній бал кожного учасника і заносить його в протокол. Виступи оцінюються за 5-бальною шкалою, при цьому бажано, щоб оцінки кожного члена журі були диференційованими в усьому діапазоні оцінювання. Результати додаткових змагань також фіксуються у Протоколі.

    5.8. Після визначення переможця кожного етапу його/її оголошують «Суперчитачем». Вручення дипломів «Суперчитач» для учасників 1-2 етапів наполегливо рекомендовано організувати на урочистих шкільних заходах.

    5.9. Пропозиції та зауваження щодо організації та проведення конкурсу від батьків учасників Конкурсу та спостерігачів надсилаються до Організаційного комітету впродовж 3-х робочих днів після закінчення етапу.

    6. Оголошення підсумків Конкурсу

    6.1. Результати Конкурсу оприлюднюють на офіційних сайтах районних/міських адміністрацій області/міста, ЦБС/ЦБ обласних державних адміністрацій,  обласних бібліотек для дітей  та залучених партнерів.

    6.2. За результатами Конкурсу оприлюднюється рейтинг шкіл, сільських, районних, міських бібліотек та  найкращих організаторів Конкурсу. Відповідно до рейтингу Оргкомітет відзначає найкращих організаторів, школи та бібліотеки на місцях грамотами та подяками.

    7. Відзначення Учасників Конкурсу та фінансування

    7.1. Кожен учасник першого етапу отримує Сертифікат учасника конкурсу. Макет Сертифіката надсилається координаторам етапу електронною поштою. За можливості, його потрібно роздрукувати на кольоровому принтері.

    7.2. Переможці 1-3 етапів отримують звання і дипломи відповідного рівня та зразка.

    Макети дипломів переможців 1-2 етапу «Суперчитач/ка школи, бібліотеки/...» та «Суперчитач району/...» надсилаються координаторам електронною поштою. За можливості, їх потрібно роздрукувати на кольоровому принтері. У випадку успішного пошуку відповідного джерела фінансування, ГО «Форум видавців» здійснить роздрук та доставку дипломів, про що повідомить Організаційні комітети. Вручення дипломів і відзначення переможців етапів відбувається на урочистих заходах, що проводяться в НЗ і дитячих бібліотеках. Вручення дипломів організовують координатори.

    7.3. Переможці третього етапу отримують звання і диплом «Суперчитач/ка області» та «Суперчитач/ка міста» та  стають учасниками Фестивалю дитячого читання «Книгоманія», який відбудеться 24-26 квітня 2020 р.

    7.4. Джерелами фінансування Конкурсу та Фестивалю дитячого читання “Книгоманія” єкошти, не заборонені законодавством.

    7.5. ГО  залишає за собою право відзначити  координаторів Конкурсу за досягнуті результати при реалізації та внесок у  розвиток Конкурсу і дитячого читання.

    Адреса Організатора:  ГО «Форум видавців»,  а/с 6644, м. Львів, 79005. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.