background

Шеберг Л. Душевні факти про серце / Лена Шеберг ; пер. зі швед. Г. Мамчур ; [худож. Л. Шеберг]. – Харків : Крокус, 2019. – 45 с. : іл.

Чи знаєте ви, що серце людини таке ж унікальне, як і відбитки пальців? Що найменша у світі пташка колібрі має найбільше у світі серце відносно розмірів свого тіла? Чи знаєте, чому судини сині, якщо кров червона? Але ви точно знаєте, що складене з пальців серце – жест, що означає любов і вдячність. У серці стільки цікавого! Тож вперед у подорож до його найпотаємніших куточків!
Для читачів молодшого та середнього шкільного віку.

 

Назва заходу

 

Термін проведення

Відділ

1

Розважально-пізнавальна мандрівка «Подорож казками Василя Симоненка» (інтерактивний ресурс)

І кв. 2014 р. –

І кв. 2015

інформаційно-бібліографічний

відділ

2

Літературна година «Такий непізнаний Симоненко-казкар»

 

ІV кв. 2014 р. – І кв. 2015

інформаційно-бібліографічний

відділ

3

Літературно-мистецький вечір «Василь Симоненко.  Я на світі такий один»

 

ІV кв. 2014 р. – І кв. 2015

відділ обслуговування учнів 5-9 класів

 

4

Літературно-художнє свято «Світ який – мереживо казкове!»

ІV кв. 2014 р. – І кв. 2015

відділ обслуговування дошкільників та учнів 1-4 класів

5

Літературна година «Його душа світилася зорею»

ІV кв. 2014 р. – І кв. 2015

відділ обслуговування дошкільників та учнів 1-4 класів

6

Літературно-музична  година «Поезія, що стала музикою» (В.Симоненко)

 

ІV кв. 2014 р.

відділ масової роботи та естетичного виховання

 

7

Зустріч у літературно-музичному салоні «І душі наші – мов пісні» (до 80-річчя з дня народження В. Симоненка)

січень 2015

відділ масової роботи та естетичного виховання

 

8

Книжкова виставка «Незгасна зоря Симоненка»

І кв. 2015

відділ обслуговування учнів 5-9 класів

 

 

Права дитини:  істини, які не потребують доказів

 

(в рамках реалізації загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року)

 

 

Підготувала  В.М. Корженевська

 

 

     Захист прав та інтересів дитини є одним із найважливіших завдань держави, адже ставлення до дітей, їхніх прав і свобод, повага до їхньої людської гідності якнайточніше відображають рівень гуманності й цивілізованості суспільства.

     Світові стандарти у галузі дотримання прав дитини, що формувалися протягом багатьох десятиліть, закріплені у кількох важливих міжнародних документах. Першим міжнародним документом, спрямованим на захист дитинства, стала прийнята у 1924 р.Женевська декларація прав дитини, розроблена Лігою Націй.

     Після завершення Другої світової війни правам дитини особливу увагу почала приділяти новостворена Організація Об’єднаних Націй (ООН). У 1948 році нею було прийнято Декларацію прав людини, а у 1959 році усі 78 членів Генеральної Асамблеї ООН одноголосно ухвалили Декларацію прав дитини, робота над проектом якої  тривала два роки. Вона була значно ширшою і досконалішою, порівняно із Женевською, і торкалася не лише життєвих, а й моральних потреб дитини, проголошувала право на ім’я і національність, передбачала обов’язкову і безкоштовну початкову освіту, заборону дитячої праці до певного віку, право дитини на гру і творчість, на любов і розуміння.

     20 листопада 1989 року Генеральною Асамблеєю ООН була прийнята  Конвенція ООН про права дитини. Конвенція має вищу юридичну силу порівняно з іншими міжнародними та національними правовими актами. Держави-учасниці Конвенції зобов’язані забезпечити її дотримання та виконання на своїй території, привівши національне законодавство відповідно до положень даного документу. На сьогоднішній день її ратифікували 192 держави, у тому числі йУкраїна.

     З метою об'єднння в єдину систему зусиль держави щодо захисту прав дітей, у березні 2009 року в Україні, було прийнято загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року. Ним визначено чотири пріоритетні напрями діяльності: пропагування здорового способу життя; забезпечення можливості здобувати високоякісну освіту; захист дітей від жорстокого поводження, насильства та експлуатації;  боротьба з ВІЛ/СНІДом, а також передбачено глобальний план дій,  орієнтований на розвиток і захист прав та інтересів підростаючого  покоління, і завдання, які спільнота країни має виконувати для дітей та разом з дітьми.

     Україна, як член міжнародного співтовариства, бере участь у діяльності зі створення сприятливого для дітей середовища, в якому гідний розвиток і захист їхніх прав забезпечується дотриманням принципів демократії, рівності, миру, соціальної справедливості з урахуванням моральних засад та традиційних цінностей українського суспільства, спрямованих на зміцнення сім'ї та морального здоров'я дітей в Україні.

     Необхідність правової освіти сьогодні не викликає сумніву. Становлення правової держави, до чого прагне Україна, як рівноправний член міжнародного співтовариства, неможливе без формування правової культури її громадян.

    Пропонуємо  літературу на цю тему, яка є у фонді нашої бібілотеки, а також публікації в мережі Інтернет.

 

Література для дітей

 

        Гавриш С. Б. Маленькі історії про великі істини : Права та свободи дитини / С. Б. Гавриш ; вступ. сл. С. Б. Гавриша, Н. І. Карпачавої. – Київ : Емма, 2001. – 142 с. : іл.

 

            Головченко В.В. Правова енциклопедія школяра / В. В. Головченко, В. С. Ковальський, Л. О. Лоха. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 439 с.

 

            Дубровський В.Ф. Правова абетка для старших дошкільників / В. Ф. Дубровський, О. Ю.Червинська. –Харків: Ранок : Веста, 2005. –62 с.

 

            Знай свої права, дитино : основні засади конвенції про права дитини (1989 р.) / авт.-упоряд. С. Кириленко, Л. Слабошпицька; худож. Л. Гончарова ; вірші І. Жиленко. – Київ: Махаон-Україна, 2000. – 46 с. : іл.

 

            Кизима М.  Правознавство для молодших школярів : 1-2 кл. : метод. посіб. / М.  Кизима. – Тернопіль: Мальва-ОСО, 2008. – 127 с.

 

            Конвенція ООН про права дитини. – Київ : ТМ ПрінтІксПрес, 1999. – 32 с.

 

            Яковлев Ю. Я. Ваши права, дети / Ю. Я. Яковлев. – М.: Международные отношения, 1992. – 128 с.

           

Література для вихователів

 

        Антипова І. Право людини на життя, свободу, недоторканість / І. Антипова // Шк.світ. – 2011. – № 43. – С. 9-12.

 

         Бахтінова О. В. Матеріали до уроків права : 1-2 кл. / О. В. Бахтінова. – Харків : Ранок, 2009. – 174 с. – (Навчаємо молодших школярів).

 

          Гайдай С.  Діти мають право... : пізнавально-розважальне заняття : 1-4-й кл. / С. Гайдай // Початкова освіта (Шк. світ). – 2011. – № 38. – С. 16-18.

          Головань Н. Про права дитини : я і Україна : 2-й клас : [проект] / Н. Головань// Початкова освіта (Шк.світ). – 2011. – № 27. – С. 12-14.

 

          Горохова О. Г. Королева Конвенція [сценарій] / О. Г. Горохова // Розкажіть онуку. – 2012. – № 19-20. – С. 126.

 

          Данилова З. І. Конвенція ООН про права дитини (конкурсно-ігрова програма, 5-9 кл.) / З. І. Данилова // Виховна робота в шк. – 2012. – № 5. – С. 30-33.

 

          Жадько О.  Це моє життя, або Азбука права : про права дітей в Україні / О. Жадько // Шк.світ. – 2006. – 1. – С.3-9.

 

         Жмур Л. О. Наші права – щасливе дитинство / Л. О. Жмур, Ю. М. Спащенко // Позакласний час. – 2011. – № 5. – С. 38-42.

 

         Загальнодержавна програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини»// Позакласний час. – 2011. – № 5. – С. 33-37. 

 

         Конвенція ООН про права дитини// Життя проти СНІДу. – 2006.– № 4. – С.2-4.

 

         Кочура Л.  Право і справедливість : година спілкування / Л. Кочура // Шк. світ. – 2011. – № 8. – С. 17-19.

 

         Мир дітям планети Земля: метод. поради до відзначення Міжнар. десятиліття культури миру і ненасильства в інтересах дітей планети, оголош. Генерал. Асамблеєю ООН (2000-2010 роки) / Держ.з акл. «Нац.б-ка України для дітей» ; підгот. Ю. В. Осадча ; літ. ред. О. А. Решетняк. – Київ , 2010. – 12 с.

 

         Наші права – щасливе дитинство : бесіда про книги / КЗ «Обл. б-ка для дітей» ; підгот. Н.О. Діденко. – Черкаси , 2012. – 18 с.

 

        Нестерова О. В. Закон на сторожі дитинства / О. В. Нестерова, О. В. Ковтун, Н. А. Звержинська // Шк. б-ка. – 2011. – № 5. – С. 128-132.

 

       Права людини очима дітей України. – Дрогобич : Коло, 2002. – 96 с. : іл.

 

      Про Загальнодержавну програму«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини»на період до 2016 року: Закон України, 5 берез. 2009 р. // Урядовий кур’єр. – 2009. – 15 квіт. – С.7-8.

 

       Реалізація Декларації та Конвенції ООН про права дитини: до 50-річчя проголошення Декларації прав дитини та 20-річчя Конвенції про права дитини : метод. поради / Держ. закл. «Нац. б-ка України для дітей ; підгот. Ю. В. Осадча. – Київ , 2009. – 20 с.

 

      Васильченко Л. В. Інформаційні права дітей та їх захист / Л. В. Васильченко // Життя проти СНІДу. – 2007. – №4. – С.8-10.

 

     Туник І.  Адаптована програма з правового виховання / І. Туник // Дошк. вих. – 2009. – №6. – С.20-22.

 

     Чижова Н. Не втомлюймось жити : досвід правового виховання / Н. Чижова // Позакласний час. – 2007. – №1. – С.65-69.

 

Інтернет-ресурси

 

     Детский правовой сайт [Електронний ресурс]  :[сайт]. – Режим доступу : http://mir.pravo.by/, вільний (22.07.2014). – Назва з екрану.

 

     Дітям про Конвенцію ООН про права дитини та Конвенцію ООН про права інвалідів [Електронний ресурс] // Режим доступу :  http://www.youtube.com/watch?v=zY8FA5sCR7c, вільний (22.07.2014). – Назва з екрану.

    

     «Казка –вигадка, та в ній кожен знайде натяк свій» : Вип.1-2 :  Вивчаємо Конвенцію ООН про права дітей з казковими персонажами [Електронний ресурс] // Портал «Права дітей» :[сайт]. – Режим доступу : http://www.kidrights.kherson.ua/kj/index.php?option=com_content&view=article&id=61:fairy-1&catid=34:2012-11-27-17-40-53&Itemid=55, вільний (22.07.2014). – Назва з екрану.

 

     Конвенція ООН про права дитини:прийнята резолюцією 44/25 Генеральної Асамблеї ООН, від 20 листопада 1989 року та набула чинності  2 вересня 1990 року.Ратифікована Постановою Верховної Ради України №789ХІІ (78912) від 27 лютого 1991 року та набула чинності в Україні 27 вересня 1991 року [Електронний ресурс] // Режим доступу :  http://www.unicef.org/ukraine/ukr/convention_small_final.pdf , вільний (22.07.2014). – Назва з екрану.

 

     Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації  Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року :закон України від 5 березня 2009 року №1065-17 [Електронний ресурс] // Верховна рада України [офіційний веб-портал]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1065-17, вільний (23.07.2014). – Назва з екрану.

 

     Правознайка [Електронний ресурс] // Краматорська центральна міська бібліотека для дітей ім. О. С. Пушкіна :[сайт]. – Режим доступу :  http://www.book-house.org/html/aieiaia_noid3iea_dica3eo1.htm, вільний (23.07.2014). – Назва з екрану.

 (2006-2016 роки –  десятиліття реабілітації і сталого розвитку  постраждалих регіонів (третє десятиліття після аварії на Чорнобильській АЕС)

Підготувала Діденко Н.

 

 

Ця найжахливіша в історії людства техногенна радіаційно-ядерна аварія трапилася 26 квітня 1986 року о 01:23:50.

Тепер у світі є небагато назв, що відомі краще, ніж "ЧОРНОБИЛЬ".

Відтоді ця земля називається зоною – скалiченою, непридатною для життя мiсцевiстю. I якщо вiд атомної катастрофи здригнулись серця всiх землян, то слово "зона" не перестає болiти у цих серцях вже майже тридцять рокiв i ще надовго лишиться в пам'ятi людства.

Четвертий енергоблок Чорнобильської АЕС був цілком зруйнований вибухами, що зірвали дах будівлі реактора і призвели до викиду великого обсягу уранового палива й інших радіоактивних матеріалів.

За декілька тижнів активного горіння у навколишнє середовище потрапило близько 3% ядерного палива разом з радіонуклідами, що на момент початку аварії були накопичені у реакторі. Внаслідок Чорнобильської катастрофи до категорії постраждалих віднесено майже 5 мільйонів людей, забруднено радіоактивними нуклідами близько 5 тисяч населених пунктів Республіки Білорусь, України та Російської Федерації. З них в Україні –  2293 селищ та міст з населенням більше 2 млн. людей.

У результаті вибуху в Чорнобилі радіоактивне забруднення атмосфери  Землі в 400 разів перевищило те, що було від атомної бомби, скинутої на Хіросіму.

Радіус встановленої "забороненої зони" навколо АЕС спочатку складав 30 кілометрів, і близько 116 000 чоловік, що проживали в ній протягом декількох місяців після аварії були евакуйовані в менш забруднені райони.

Пізніше заборонена зона була розширена, і в даний час її площа складає 4 300 квадратних кілометрів, на яких знаходяться ділянки з найвищим рівнем радіоактивності.

 Місто Прип'ять, де переважно проживали працівники станції, було повністю евакуйоване, і за межами забороненої зони було побудоване нове місто Славутич.

Залишки реактора в даний час знаходяться усередині великої конструкції, відомої як "укриття" чи "саркофаг", побудованої через декілька місяців після аварії. Проте низькоактивне радіаційне забруднення збережеться на десятиліття.

З роками «чорнобильська» проблема трансформувалася у соціальну. Внаслідок Чорнобильської катастрофи кількість постраждалих сягає дев’яти мільйонів осіб, і тільки в Україні їх проживає більше 2 млн. осіб.

Психологічний стрес жителів забруднених районів продовжує супроводжуватися почуттям сильної тривоги, дратівливістю, загальним настроєм безнадійності, страхом перед майбутнім і нездатністю адаптуватися.

Деякі жителі 30-кілометрової заборонної зони відмовилися евакуюватися. 

Процес подолання наслідків Чорнобильської катастрофи має довготривалий характер, вимагає цілеспрямованої діяльності держави.

В Україні з моменту аварії на Чорнобильській АЕС здійснено низку заходів:

·   створено систему державного управління, визначено державну політику у сфері подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, у тому числі соціального захисту постраждалого населення;

·   відселені та евакуйовані десятки тисяч громадян з радіоактивно забруднених територій;

·   збудовано компактні населені пункти з відповідною інфраструктурою для переселених громадян;

·   визначено правовий режим зон, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи;

·   під опікою держави знаходяться сотні тисяч постраждалих громадян, які мають відповідні пільги та отримують компенсаційні виплати;

·    налагоджено дієве міжнародне співробітництво із реалізації  міжнародних проектів на майданчику Чорнобильської АЕС;

За сприяння Організації Об'єднаних Націй з питань формування науки і культури (ЮНЕСКО) та за підтримки Дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) і різних двосторонніх донорів створено дев'ять соціально-психологічних реабілітаційних центрів, відомих на місцях як "центри довіри".

«Саркофаг», споруджений над зруйнованим протягом багатьох років реактором, задовільно виконував свою функцію забезпечення захисту. Однак у довгостроковій перспективі його стабільність і якість локалізації викликають сумніви. Руйнування конструкції могло б призвести до викиду радіоактивного пилу і радіаційного опромінення працюючих на майданчику людей, тому   Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) створив спеціальний рахунок ядерної безпеки, призначений для фінансування заходів із модернізації і підвищення рівня безпеки ядерних реакторів радянської конструкції, з наданням першочергової уваги конструкціям "високого ризику", таким як РБМК.

Всесвітній банк надав Україні на пільгових умовах кредити для розвитку енергетики, у тому числі для неядерного енерговиробництва, проведення реформи стратегії в енергетичному секторі, для видобутку вугілля і розвитку ринку енергопостачання.

Крім цього, Законом України „Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи” передбачено здійснення заходів щодо протирадіаційного захисту населення та інших спеціальних втручань, спрямованих на обмеження додаткового опромінення населення та забезпечення його нормальної діяльності, а  Резолюцією 62-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН від 18 грудня 2007 року «Зміцнення міжнародного співробітництва та координація зусиль у справі вивчення, пом’якшення та мінімізації наслідків чорнобильської катастрофи» 2006-2016 роки проголошено «третім десятиліттям після Чорнобиля та десятиліттям реабілітації і стійкого розвитку постраждалих регіонів», здійснення якого повинно бути спрямоване на досягнення мети повернення постраждалих громад до нормального життя.

Чорнобиль – не лише велика трагедія, а й символ безмежної мужності багатьох тисяч наших співвітчизників.

28 пожежників, які першими прибули на ЧАЕС, ціною свого здоров'я і життя змогли подолати цю страшну катастрофу. Вони виконували свої обов'язки, діяли швидко і злагоджено, бо знали про реальну загрозу, усвідомлювали, що буде потім, і розуміли, що ризикують найдорожчим – своїм життям.  Лікування у спеціалізованій клініці у Москві не змогло продовжити їх життя навіть на місяць. Надто високою була доза опромінення.

Потім тисячі людей було відправлено в Чорнобиль ліквідовувати наслідки катастрофи – проводити роботи з очищення території та захоронення зруйнованого реактора. Пізніше їх так і назвали – ліквідатори. Це були спеціалісти-ядерники, військові  та пожежники. У небезпечній зоні вони працювали позмінно. Ті, хто набирав максимально небезпечну зону радіації поверталися додому, а на їх місце приїздили інші. Багато ліквідаторів отримали  радіоактивне опромінення.

Та з роками притупляється гострота пережитого. Приходять нові покоління, які дедалі менше знають про цю страшну катастрофу. Тим ціннішими є свідчення безпосередніх учасників подій. Вони доходять до нас у книгах, мемуарах, дослідженнях, публікаціях журналістів, фотокореспондентів, у документальних фільмах.

 

У фонді нашої бібліотеки є література на цю тему, яка пропонується вашій увазі.

 

Для читачів-дітей

Вірина Л. Тієї вогняної ночі : Чорнобильська оповідь / Л. Вірина.– К. : Молодь, 1989. – 192 с.

 

Губарев В. Зарево над Припятью : записки журналиста / В. Губарев. – М. : Молодая гвардия, 1987. – 239 с.

 

Даєн Л. Чорнобиль – трава гірка : док. повість : для серед. та ст. шк. віку / худож. оформл. Ю. С. Ботнара / Л. Даєн. – К. : Веселка, 1988. – 176 с.

 

Костін І.  Чорнобиль : сповідь репортера : [кн.-альбом] / І. Костін. – К. : Мистецтво, 2002. – 320 с.

 

Медведев Г. Чернобыльская тетрадь : докум. повесть / Г. Медведев. – Дніпро, 1990. – 165 с.

 

Мужність і біль Чорнобиля: повість-хроніка, поеми, вірші / худож. оформ. О. Є. Кононова. –К. : Молодь, 1988. –144 с.

 

Останнє попередження: спадщина Чорнобиля : документальна повість.  – К. : Молодь, 1989. –160 с.

 

Фантом: сб. докум.-худож. произведений о трагических событиях на Чернобыльской АЭС / худож. К.Сошинская. – М. : Молодая гвардия, 1989. – 239 с.

 

 

Для дорослих

 

Авдеєнко О. Гортаючи сторінки історії / О. Авдеєнко // Все для вчителя. – 2007. – №2. – С. 35-38.

 

Агарков В. Чернобыль. Неперевернутые страницы / В. Агарков// Эхо планеты. –2007.–№40. – С. 20-23.

 

Атомный город: улицами Славутича // Позакласний час. –2007. –№3. – С. 14-15.

 

Барановська Н. Закриття ЧАЕС як політична і соціально-економічна проблема України та світової спільноти / Н. Барановська // Історія України. – 2003. – № 18. – С. 9-12.

 

Барановська Н. Суспільний вимір чорнобильської катастрофи : проаналізовано зміни, які сталися в соціальній ситуації протягом 20 постчорнобильських років / Н. Барановська // Український історичний журнал. – 2006. – № 2 . – С. 129-143.

 

Бисько Л. Дзвони Чорнобиля : скорботний ювілей / Л. Бисько // Шкільна бібліотека. – 2007. – №3. – С. 82-85.

 

Васюта С. Чорнобильська катастрофа в контексті соціоекологічних проблем / С. Васюта // Український історичний журнал. – 2001. – № 4.– С. 75-111.

 

Венгер А. Репортаж із Чорнобиля / А. Венгер // Розкажіть онуку. – 2007. – № 9. – С. 34-36.

 

Вільк Г. Чорнобиль... Трагедія... Пам’ять : виховна година-спогад / Г. Вільк // Розкажіть онуку. – 2008. – № 3. – С. 66-68.

 

Гаркуша М. Чорнобиль: горе і біль : лінійка пам’яті / М. Гаркуша // Педагогічний вісник. – 2008. – №  2. – С. 84-85.

 

Гладченко О. Білий птах з чорною ознакою / О. Гладченко // Позакласний час. –2007. – № 3. –С.28-34.

 

Дащенко Л. Летять в Чорнобиль журавлі... : сценарій виховного заходу / Л. Дащенко // Шкільний світ. – 2007. – № 25-28. – С.41-44.

 

Дубов В. Випробування радіацією / В. Дубов // Урядовий кур'єр. – 2008. – 26 квіт. – С. 7.

 

Ємченко Л. Чорнобиль не має минулого : виховна година за книгою Є. Гуцала "Діти Чорнобиля" / Л. Ємченко // Позакласний час. – 2002. – №  7. – С. 13-14.

 

Жаровська І. Чорнобиль! Ти у моїй крові! : [сценарій] / І. Жаровська // Шкільна бібліотека. – 2006. – №  3. – С. 71-75.

 

 Зойкнула земля чаїним криком: сину, вбережи, сину, захисти!.: [підбірка матеріалів про Чорнобильську трагедію] // Шкільна бібліотека. – 2006. – №  4. – С. 36-48.

 

Кириленко Н. "Серцем дужчаєм в скорботі" : літ.-муз. композиція до дня Чорнобильської трагедії / Н. Кириленко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2007. – №  4. – С. 52-55.

 

Кучерук Н. І знову дзвенить Чорнобильський дзвін : сценарій до річниці Чорнобильської катастрофи / Н. Кучерук // Українська мова та література. – 2007. – № 13-14. – С. 17-20.

 

Методичні рекомендації до відзначення роковин Чорнобильського лиха: [підбірка матеріалів] // Позакласний час. – 2009. – № 5-6. – С. 109-118.

 

Мозгова Т.  Дзвони Чорнобиля : інтегрований урок : 11 кл. / Т. Мозгова, Л. Кисленко // Зарубіжна література в школах України. –2008.–№ 4. – С.46-49.

 

Остаповська І. Двадцять шосте квітня –День скорботи : [сценарій] / І. Остаповська // Шкільний світ. – 2009. – №  12. – С. 6-7.

 

Павленко Т. Оцінка існуючих доз випромінення населення, що мешкає на територіях, забруднених внаслідок аварії на ЧАЕС / Т. Павленко // Довкілля та здоров’я. – 2006. – № 1-3. – С. 23-25.

 

Писаренко Л.   "Чорнобильська Мадонна" : урок за однойменною поемою Івана Драча:11-й кл. / Л. Писаренко// Українська мова та література. –2009. –№14-15. –С.42-44.

 

Чистух В. "Люди, мовчки встаньмо на хвилину" : роковиниЧорнобильської трагедії / В. Чистух // Шкільний світ. – 2008.– №25-28. –  С.51-55.

 

Шершун М. Чорнобиль у третьому вимірі / М.Шершун // Голос України. – 2008. – 15 квіт. – С. 3.

 

Що таке Чорнобильська аварія?: [підбірка матеріалів] // Позакласний час. – 2009. – №5-6. – С.43-50.

 

 

 

Про  Чорнобильську трагедію в творах художньої літератури :

 

Драч І. Чорнобильська мадонна : поема  // І. Драч. Храм сонця. – К.: Рад. письменник, 1991. – С. 11-67.

Костенко Л. Атомний Вій опустив бетонні повіки : вірш // Л. Костенко. Вибране. – К., 1989. – С. 537

Костенко Л. Загидили ліси і землю занедбали : вірш // Л. Костенко. Вибране. – К., 1989. – С. 538.

        Яворівський В.Марія з полином у кінці століття : роман

/ В. Яворівський. – К. : Рад. письменник, 1988. – 262 с.

Адреса бібліотеки:

м.Черкаси, вул. Святотроїцька, 24

тел. (0472) 35-72-01

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Технічна підтримка: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Ми працюємо :

Пн.- Чт. 9:00 - 18:00

Пт., Нд. 9:00 - 17:00

Вихідний день - субота

Остання п'ятниця кожного місяця - санітарний день

Дочірні категорії