background

підготувала Л.О. Ткач

 Бабічева О. Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль : 6 кл. : [конспект уроку] / О. Бабічева // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2014. – № 5. – С. 19-20.

 Конспект уроку з використанням ігрових форм допоможе учителю поглибити знання учнів про числівник як частину мови, його поділ на групи, навчити школярів знаходити числівники у тексті та відрізняти їх від інших частин мови, що мають числове значення.

 Балита О. Групи слів за вживанням. Загальновживані та стилістично забарвлені слова : 6 кл. : [конспект уроку] / О. Балита // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2011. – № 29-30. – С. 33-34. – Бібліогр.: с. 34.

 Автор ділиться досвідом проведення уроку, спрямованого на  ознайомлення учнів із групами слів за сферою вживання,  вироблення у них уміння доречно використовувати  у мовленні як загальновживані, так і стилістичо забарвлені слова.

 Биконь Т. Займенник як частина мови : урок у 6 кл. / Т. Биконь // Дивослово. – 2012. – № 9. – С. 10-11.

 Мета запропонованого уроку – сформувати в учнів уявлення про займенник як частину мови, його морфологічні ознаки та синтаксичну роль у реченні, навчити школярів правильно використовувати займенник у мовленні. Під час уроку використовуються роздруки із повісті О. Довженка «Зачарована Десна», портрет письменника, карта України, ілюстрації.

 Биконь Т. Вивчення розділу "Морфологія" на уроках української мови в системі компетентісної мовної освіти / Т. Биконь // Укр. мова і літ. в шк. – 2013. – № 6. – С. 45-49.

 Це розробки двох інтегрованих уроків, направлених на поглиблення знань шестикласників про іменник та прикметник, їх  морфологічні ознаки та синтаксичну роль у реченні. В ході уроків використовуються прийоми словесного малювання, роботи в парах, пошукової роботи в групах на основі уривків із повісті В. Нестайка «Тореадори з Васюківки» та Д. Дефо «Робінзон Крузо». 

 Биконь Т. "Море - це вічний рух і любов, вічне життя". Відмінювання числівників. Правильне використання числівників у мовленні: урок укр. мови в 6 кл. / Т. Биконь // Укр. мова і літ. в шк. – 2011. – № 6. – С. 43-45.

       Розробка уроку стане в нагоді учителю при підготовці занять на закріплення знань учнів про числівник, особливості  відмінювання кількісних і порядкових числівників. Представлено завдання, спрямовані на формування в шестикласників умінь правильно використовувати цю частину мови  в мовленні.

 Валькевич Л. Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль : 6 кл. : [конспект уроку] / Л. Валькевич // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2013. – № 7. – С. 4-6.

    Конспект уроку допоможе учителю дати шестикласникам поняття про числівник як частину мови,  його лексичне значення, морфологічні ознаки та синтаксичну роль у реченні. Урок проводиться з використанням мультимедійного обладнання, різноманітних програмних засобів, таблиць, відеоматеріалів.

 Власенко Л. Іменник : 6 кл. : [конспекти уроків] / Л. Власенко // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2011. – № 35-36. – С. 9-14.

 Автор пропонує конспекти трьох уроків по темі «Іменник», які допоможуть учителю навчити учнів відмінювати іменники, що мають форму лише множини, дадуть учням знання про відмінки іменників та їх значення, пояснять різницю між загальними та власними іменниками.

 Водясова В. Написання не з прикметниками : 6 кл. : [розробка уроку] / В. Водясова // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2012. – № 2. – С. 18-20.

 Автор пропонує методику проведення уроку, присвяченого особливостям правопису частки не з прикметниками.  Цей матеріал допоможе учителю сформувати вміння учнів знаходити в словах орфограму «не з прикметниками» та обґрунтовувати вибір її написання відповідним правилом.

 Гончарова Г. Незмінювані іменники : 6 кл. : [конспект уроку] / Г. Гончарова // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2011. – № 35-36. – С. 18-22.

 Мета уроку – поглибити знання учнів про незмінювані іменники, формувати у них уміння знаходити незмінювані іменники в тексті, доцільно вживати їх у власному мовленні. Урок проводиться з використанням мультимедійного проектора, карток для роботи в парах і малих групах, роздатковий матеріал тощо.

 Горбатюк О. Ступені порівняння прикметників : 6 кл. : [розроб. уроку] / О. Горбатюк // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2012. – № 2. – С. 16-17.

 Розробка уроку допоможе учителю навчити учнів утворювати всі можливі форми ступенів порівняння прикметників, знаходити їх у тексті, використовувати в усному мовленні та при складанні речень творів.

 Грекало Т. Відмінювання іменників ІІІ відміни : 6 кл. : [конспект уроку] / Т. Грекало // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2011. – № 35-36. – С. 23-24.

 Мета запропонованого – поглибити знання  учнів про іменник як частину мови, ознайомити їх з особливостями відмінювання іменників ІІІ відміни, навчити правильно вживати і писати відмінкові форми цих іменників.

  Дем’янова Н. Числівник як частина мови / Н. Дем’янова // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2013. – № 7. – С. 7-8.

 Автор пропонує розробку  уроку, мета якого домогтися засвоєння учнями поняття про числівник як частину мови,формувати в них  уміння розпізнавати числівники серед вивчених частин мови, визначати кількісні та порядкові, прості та складені числівники.

 Денисенко С. Частини мови. Іменник : 6 кл. : [конспект уроку] / С. Денисенко // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2013. – № 20. – С. 8-12.

 Цей конспект допоможе учителю закріпити і систематизувати знання  шестикласників про іменник як частину мови,  навчити їх правильно вживати іменники в різних відмінкових формах, виробити уміння  користуватися не лише підручником, а й допоміжними  джерелами. Урок побудований  у формі ігрової подорожі, містить лінгвістичні, творчі, тестові завдання.

 Дись Л. Повторення й узагальнення вивченого про прикметник : 6 кл. : [розроб. уроку] / Л. Дись // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2012. – № 2. – С.25-27.

 Запропонований урок  проводиться у формі гри-подорожі, зупинки якого передбачають повторення теорії, роботу із загадками, словниками, виконання вправ, розгадування кросвордів.

 Іщук Н. Офіційно-діловий стиль. Оголошення. План роботи : 6 кл. : [конспект уроку укр. мови] / Н. Іщук // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2011. – № 9-11. – С. 7-10.

 Конспект допоможе вчителям провести заняття, направлене на  ознайомлення учнів з  особливостями офіційно-ділового стилюмовлення та письма,сферою його застосування, вироблення уміння складати ділові папери.

 Касьяненко Н. Написання складних прикметників через дефіс або разом : 6 кл. : [розроб. уроку] / Н. Касьяненко // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2012. – № 2. – С. 21-24.

 Мета запропонованого уроку – навчити учнів правильно писати складні прикметники, пояснювати орфограми за допомогою правил, розвиватиме вміння запобігати помилкам у написанні прикметників та  розвивати творчі вміння зіставлення, порівняння, моделювання та конструювання мовних явищ. Форма уроку – ділова гра «Тендер», для перемоги у якій потрібно пройти 5 випробувань.

 Кислухо Т. Інноваційні технології на уроках української мови : добірка завдань до уроків із розділу «Лексикологія» у 5 кл. та «Лексикологія. Фразеологія» у 6 кл. / Т. Кислухо // Укр. мова та літ. (Шк. світ). –  2014. – № 17. – С. 13-22.

 Автор пропонує добірку інтерактичних вправ і завдань,  які стануть у нагоді  учителю під час підготовки мультимедійних презентацій до уроків у 5-му та 6-му класах  при вивченні тем «Лексикологія», «Антоніми, синоніми та омоніми в українських прислів’ях та приказках»,  «Активна і пасивна лексика».

 Крупеня В. Написання частки не з іменниками : 6 кл. : [конспект уроку] / В. Крупеня // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2013. – № 20. – С. 19-21.

 Конспект нетрадиційного уроку стане у нагоді учителю при підготовці до висвітлення на уроці  правил написанння не з іменниками, виробленню в учнів уміння синтаксичного та морфологічного розбору і  застосовування правил на практиці. Автор ілюструє цей урок оповіданням відомого львівського артиста Богдана Костіва «Перший поцілунок», у якому всі слова починалися з однакової літери П.

 Куксенко Н. Рід іменників (повторення): іменники спільного роду : 6 кл. : [конспект уроку] / Н. Куксенко // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2011. – № 35-36. – С. 6-8.

 Конспект уроку допоможе учителю поглибити знання учнів про рід  іменників, сформувати у них поняття про іменники спільного роду. Крім того, вміщено допоміжні матеріали для вчителя: які іменникик належать до спільного роду та пам’ятки «Вимоги до мовлення», «Як вести діалог».

 Купчик І. Числівники кількісні й порядкові: прості, складні і складені / І. Купчик // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2013. – № 7. – С. 11-12.

 Купчик І. Відмінювання та написання кількісних числівників (цілих, збірних, дробових, неозначено-кількісних). М’який знак у числівниках] / І. Купчик // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2013. – № 7. – С. 13-15.

 Купчик І. Відмінювання порядкових числівників. Написання разом із -тисячний / І. Купчик // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2013. – № 7. – С. 16-17.

 Купчик І. Відмінювання і правопис числівників. Правильне їх уживання в усному та писемному мовленні / І. Купчик // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2013. – № 7. – С. 18-19.

 Добірка конспектів уроків з української мови на тему "Числівник", спрямованих  на узагальнення і систематизацію знань шестикласників про числівник. Автор ділиться досвідом проведення уроків, які допоможуть учителю дати учням відомості   про кількісні й порядкові, прості, складні і складені числівники, про те, як вони відмінюються, пишуться та правильно вживаються  в усному та писемному мовленні.

 Миколайчук Л. Прислів'я та приказки на уроках української мови у 5-6-х класах / Л. Миколайчук // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2014. – № 2. – С. 42-45. – Бібліогр.: с. 45.

 Методичні поради допоможуть учителю дати  учням відомості про прислів’я та приказки,  усвідомити їхні особливості, роль у мові,  навчать  осмисленому їх читанню,  виховуватимуть культуру мовлення, пошану до мовного багатства українського народу.

 Окйай Х. Числівник як частина мови : [конспект уроку] / Х. Окйай // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2013. – № 7. – С. 11-12.

 Конспект уроку  містить послідовний опис завдань, за допомогою яких можна перевірити рівень знань, умінь і навичок, здобутих учнями при вивченні теми., навчити їх застосовувати теоретичні знання на практиці, правильно вживати числівники у  мовленні, узгоджувати їх з іменниками, знаходити та пояснювати вивчені орфограми.

 Орієнтовне календарно-тематичне планування з української мови та літератури : 5-11 кл.  // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2014. – № 15-16. – С. 58-61.

        Подано зміст навчального матеріалу та орієнтовний розподіл годин відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392), затвердженою наказом Міністерства освіти   і науки України  від 06.06.2012 р. № 664: Українська мова : 5-9 класи / уклад. Г. Т. Шелехова [та ін.]. – Київ : Вид. дім «Освіта», 2013. – 64 с.

 Ралькіна С. Відмінки іменників. Кличний відмінок. Відмінювані та невідмінювані іменники : 6 кл. / С. Ралькіна // Укр.мова та літ. (Шк. світ). – 2011. – № 35-36. – С. 15-18.

 Розробка уроку-подорожі  з використанням  інтерактивних технологій  допоможе учителю поглибити знання учнів про відмінки іменників, сформувати їхнє вміння правильно вживати відмінкові форми, ставити іменники в кличному відмінку, правильно використовувати в мовленні деякі незмінювані іменники.

 Рудницька О. Календарно-тематичне планування з української мови для 6 класу : (122 год., 3,5 год. на тиждень) // Дивослово. – 2014. – № 6. – С. 17-19.

Автор пропонує зміст навчального матеріалу та орієнтовний розподіл годин з усіх тем української мови, котрі вивчаються у 6 класі. Укладено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних  закладів з українською мовою навчання:  Українська мова : 5-9 класи / уклад. Г. Т. Шелехова [та ін.]. – Київ : Вид. дім «Освіта», 2013. – 64 с.

 Парандій Л. Займенник як самостійна частина мови : підсумковий урок : 6 кл. / Л. Парандій // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2013. – № 7. – С. 20-22.

 Автор ділиться досвідом проведення підсумкового уроку в 6-му класі про займенник, його морфологічні ознаки й синтаксичну роль, орфографічні правила та правильне написання слів із вивченими орфограмами.

 Пашник Т. Українська мова і бібліографія : інтегр. урок у 6 кл. / Т. Пашник, Г. Козяр // Дивослово. – 2011. – № 4. – С. 6-9.

 Визначена лінгвістична тема уроку – «Займенник: загальне значення. Морфологічні ознаки, синтаксична роль», соціокультурна тема- «Книжка і бібліотека». Їх поєднання має забезпечити засвоєння школярами навичок правильного використання займенника в мовленні і розширити їхні знання про книжку як джерело знань. В ході уроку використовуються презентація виставки, робота з мультимедійною схемою і таблицями, «Бібліотечне лото»  тощо.

 Ралькіна С. Відмінки іменників. Кличний відмінок. Відмінювані та невідмінювані іменники : 6 кл. : [конспект уроку] / С. Ралькіна // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2011. – № 35-36. – С. 15-18.

 Мета запропонованого уроку – поглиблення знань учнів про  відмінки іменників та їх відмінкові форми, удосконалення вміння дітей правильно використовувати в мовленні деякі незмінювані іменники.

 Романченко О. Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни : 6 кл. : [конспект уроку] / О. Романченко // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2013. – № 20. – С. 17-18. – Бібліогр.: с. 18.

 Автор описує хід проведення інтерактивного уроку української мови в 6-му класі з використанням аутотренінгу, експрес-опитування,  самодиктанту, вибіркового диктанту, практикумів  «Країна «Фразеологія» та «Джерело народної мудрості», ігор «Знайди слово», «Четверте зайве»  тощо.

Такий урок дасть можливість  повторити й поглибити знання учнів про іменник як частину мови, ознайомити їх з поділом іменників на відміни, сприятиме зміцненню навичок визначення відмін іменників, їх виділення та розрізнення у реченнях та текстах.

 Руденко В. Займенник : тренувальні вправи / В. Руденко // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2013. – № 7. – С. 23-24.

 Автор ділиться досвідом проведення на уроках української мови тренувальних вправ на  закріплення  знань, умінь і навичок учнів про заменник, його морфологічні ознаки  та синтаксичну роль у реченні. Такий урок-практикум допоможе школярам  навчитися застосовувати цю частину мови у практичній діяльності, сприятиме удосконаленню орфографічної грамотності шестикласників, розвиватиме у школярів логічне мислення, уяву, пам’ять, мовлення.

 Сашко Н. "Іде чумак з-за лиману..." : урок укр. мови у 6 кл. / Н. Сашко // Дивослово. – 2014. – № 6. – С. 11-14.

 Розробка уроку з використанням інтерактивних технологій допоможе учителям навчити шестикласників аналізувати мовні явища, повторювати, узагальнювати й систематизувати їхні знання з теми «Іменник», сприятиме виробленню уміння школярів знаходити іменник у реченні, визначати його морфологічні ознаки та синтаксичну роль. Під час уроку автор використовує  історичні матеріали, художні твори, та картини про чумаків.

 Степанченко О. Загальна характеристика частин мови : урок у 6 кл. / О. Степанченко // Дивослово. – 2012. – № 10. – С. 19-21.

 Урок спрямований на поглиблення і систематизацію знань шестикласників з розділу «Морфологія», зокрема про класифікацію частин мови, на формування загальнопізнавальних умінь школярів визначати частини мови в реченні та тексті.

 Степаненко-Мардус О. Числівник як частина мови : урок у 6 кл. / О. Степаненко-Мардус // Дивослово. – 2010. – № 2. – С. 6-7.

    Мета описаного уроку – поглибити знання учнів про числівник як частину мови,  дати відомості про поділ числівників на групи за значенням і будовою формувати вміння розпізнавати числівники у тексті, розрізняти кількісні та порядкові числівники, визначати рід і число, відмінки та синтаксичну роль. Урок побудований на фольклорному матеріалі, що сприятиме вихованню зацікавленості ним дітей.

 Труба Т. Узагальнення та систематизація вивченого про іменник : 6 кл. : [конспект уроку] / Т. Труба // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2013. – № 20. – С. 22-23.

 Автор пропонує учителям конспект уроку на повторення, узагальнення та систематизацію знань учнів про іменник. Його мета – навчити щзастосовувати теоретичний матеріал на практиці. Використання під час уроку дидактичного матеріалу, побудованого на українському фольклорі, сприятиме вихованню шанобливого ставлення до звичаїв, традицій, обрядів і свят нашого народу.

 Хрущова Л. Закріплення навичок правопису власних і загальних іменників : 6 кл. : [конспект уроку] / Л. Хрущова // Укр. мова та літ. (Шк. світ). 2013. – № 20. – С. 13-14.

 Конспект уроку допоможе учителю  навчити учнів розрізняти власні та загальні назви, знаходити, позначати та правильно писати слова з орфограмою «Велика літера і лапки у власних назвах», добирати загальну назву до групи слів, розвинути орфографічні вміння та навички школярів. Автор використовує на уроці низку інтерактивних  технологій: «ланцюжок», робота в групах, «Мікрофон», «Незакінчене речення», «Коло друзів».

 Шевцова Р. Іменник. Граматичні категорії. Тренувальні вправи : 6 кл. : [конспект уроку] / Р. Шевцова // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2013. – № 20. – С. 15-16.

 Автор ділиться досвідом використання тренувальних вправ під час проведення уроку української мови, який має на меті закріпити  вміння учнів розпізнавати іменники, визначати їхні граматичні ознаки роду, числа, відмінка, навчати правильно використовувати іменники в мовленні, сприяти формуванню  в учнів навичок зв’язного мовлення, розвитку мислення, творчих здібностей.