background

Анотований список літератури вчителям  математики  5-9 кл.

 Підготувала Діденко Н.О.

 Книги:

  Баран О. Математичні мініатюри / О. Баран. – К. : Ленвіт, 2007. – 508 с. : ілюстр.

  У книзі наводяться цікаві факти про життя і досягнення видатних математиків; розповідається про зв’язок математики з життям, про незвичайне застосування математичних ідей, походження термінів і символів та значення різних систем виміру.

Крім того, вміщуються матеріали, пов’язані з історією вітчизняної математики, з народною математикою України і козацтва.

Книга стане в нагоді вчителям-практикам як при організації навчального процесу, так і в позакласній роботі.

Перельман Я. Занимательная алгебра / Я. Перельман. – М. : АСТ, 2008. – 283 с. : ил. – (Занимательная наука).

Це один з кращих класичних посібників з алгебри. Цікаві завдання, незвичайні задачі та приклади, неймовірні екскурсії в галузь історії математики, доступність викладу – зацікавлять вас та допоможуть урізноманітнити шкільну програму.

Перельман Я. Занимательная арифметика : загадки и диковинки в мире чисел / Я. Перельман; худож. А. Бондаренко. – М. : АСТ, 2009. – 256 с. : ил.

 Головні герої цієї книги – чотири арифметичні дії: додавання, віднімання, множення і ділення, які  зацікавлять розповідями про числа-велетні і числа-карлики, про арифметичні парадокси і головоломки. Використовуючи їх у навчальному процесі, можна урізноманітнити уроки математики у 8-9-х класах.

 Ясінський В. Математика : олімпіадні задачі. Вип. 1 / В. Ясінський; худож. В. Басалига. – Т. : Навчальна книга-Богдан, 2007. – 39 с. : ілюстр.

У посібнику зібрано понад 250 задач з математики, які пропонувалися учасникам міжнародних математичних олімпіад. Ця книга стане в пригоді якучням, так і викладачамматематики, керівникамматематичних гуртків, тавсім, хто захоплюється математикою.

 Статті:

  Білоус І. Математичний потяг : ["Творчість освітян" : редакційний конкурс : позакласне заняття з математики] : [8-9 кл.] / І. Білоус // Позакласний час. – 2011. – № 5. – С. 43-50.

  Автор ділиться досвідом зацікавлення учнів своїм предметом. Її позакласні заняття дають можливість ширше пропагувати досягнення математичної науки, сприяють виявленню і розвитку здібностей учнів, а також глибшому засвоєнню ними програмного матеріалу.

 Барвінок Р. Множення натуральних чисел. Розв’язування вправ : розроб. уроку із математики для учнів 5 кл. // Педагогічний вісник. – 2011. – № 4. – С. 59-60.

Мета такого уроку – закріпити  уміння і навички учнів, набуті ними під час проведення розрахунків на дію множення, розвивати у школярів обчислювальні навички, логічне мислення та пам’ять.

Будіна О. Натуральні числа / О. Будіна // Все для вчителя. – 2012. – № 1-2. – С. 73-74.

 Дається розробка уроку, мета якого  – збагатити, узагальнити і систематизувати знання учнів з теми «Натуральні числа».

У ході уроку дітям пропонується виконати завдання з актуалізації опорних знань, розв’язати рівняння, прослухати повідомлення однокласників про системи числення у стародавніх країнах.

Васильчук О. Видатні математики і їх надбання : інтелектуальна гра для учнів 10-11 кл. / О. Васильчук // Все для вчителя. – 2012. – № 1-2. – С. 68-69.

 Мета гри– розширити і поглибити знання учнів про життя і творчість видатних математиків минулого і сьогодення, про їхній внесок у розвиток математичних і інших наук, а також у процесі гри продемонструвати свої знання.

Власенко Т. Математичний марафон на шахівниці : конкурс «Творчість освітян» // Позакласний час. – 2011. – № 10. – С. 5-10. 

 Пропонується розробка гри-конкурсу, метою якої є розвиток творчих здібностей учнів, поглиблення їхніх знань та інтересу до математики, формування у них уміння застосувати набуті знання.

Гра має кілька етапів, насичена цікавими завданнями різних типів складності, які перемежовуються дотепними тематичними віршами, піснями і танцями.

Годкевич Л. Урок математики як мистецький витвір : із досвіду роботи з інформаційно-комунікативними технологіями / Л. Годкевич  // Педагогічний вісник. – 2011. – № 1. – С. 48-50. – Бібліогр.: с. 50.

Як зацікавити школярів математикою? Як зробити так, щоб учням хотілося поспішати на цей урок?

 Досягти цього учителю допоможе використання у навчальному процесі наочних засобів та сучасних інформаційних комп’ютерних технологій за методикою, розробленою автором.

Гречана Т. Подорож в історичне минуле нашої країни / Т. Гречана // Все для вчителя. – 2012. – № 1-2. – С. 39-40.

    Тема запропонованого автором уроку – «Дробові числа і дії над ними». Він побудований у формі захоплюючої подорожі в історичне минуле нашої країни, під час якої учням доводиться розв’язувати математичні задачі,  щоб встановити той чи інший історичний факт.

 Дудник І. Застосування інтерактивних форм і методів роботи на уроках математики / І. Дудник //  Педагогічний вісник. – 2012. – № 3. – С. 89-90. – Бібліогр.: с. 90.

Автор статті– учитель математики вбачає своє завдання в  організації навчального процесу таким чином, щоб допомогти учням засвоїти базові знання, створити умови для їхнього вільного самовизначення, розвитку самостійної творчої особистості, і ділиться досвідом застосування на уроках інноваційних технологій навчання, серед яких: комплекс математичної зарядки, кооперативне навчання, експрес-опитування, тестування тощо.

 Зозуля А. Принцип Діріхле : розроб. заняття для  класів з поглибленим вивч. математики // Педагогічний вісник. – 2012. – №4. – С. 49.

 Стаття знайомить із принципом Діріхле, за допомогою якого можна  просто і доступно навчитися розв’язувати будь-яку складну математичну задачу. Наводяться приклади задач та методи їх розв’язання.

Ніколаєнко В. Бізнес-гейм / В. Ніколаєнко // Все для вчителя. – 2012. – № 1-2. – С. 59-60.

Пропонується розробка уроку математики, який проводиться у формі ділової гри. На думку автора, він має узагальнити і систематизувати знання і вміння учнів з теми «Проценти», розвинути підприємницькі і бізнесові здібності та  наблизити математику до життя, показавши різноманітні сфери її застосування.

 Нюкіна Т. Сильна ланка : розроб. гри-конкурсу : 5 кл. / Т. Нюкіна // Педагогічний вісник. – 2012. – № 2. – С. 54-56. – Бібліогр.: с. 56.

Автор ділиться досвідом проведення математичної гри, яка допоможе розширити кругозір учнів, навчить знаходити відповіді на нестандартні запитання і задачі, долати труднощі, завдяки чому росте і розвивається математик.

 Палієва С. Використання технології «розвиток критичного мислення» : розроб. уроку із алгебри : 9 кл. // Педагогічний вісник. – 2013. – № 1-2. – С. 68-70.

 Мета запропонованого автором уроку – за допомою навчальних, розвивальних та виховних завдань систематизувати і узагальнити знання учнів щодо розв’язання квадратних рівнянь, навчити використовувати їх у ході уроку під час формування компетенцій з алгебри.