background

 Склала Л.О. Ткач

У список увійшли книги та статті з періодичних видань, що надійшли до Черкаської обласної бібліотеки для дітей за останні роки.

 Будна Н. Довідник учня початкових класів: Українська мова. Природознавство. Математика / Н. О. Будна, О. В. Козуб ; [худож. В. А. Басалига]. – 6-е вид., випр. і доп. – Т. : Навчальна книга–Богдан, 2010. – 79 с.

 Посібик призначений  сприяти узагальненню знань учнiв початкових класiв з рiдної мови, математики та природознавства, а також систематизувати загальнонавчальні навички iвмiння учнiв.

Довідник складається з  чотирьох розділів.

Українській мові присвячений перший розділ.  У ньому вмiщено короткi вiдомостi про мову i мовлення, текст, речення, слово та подано правописний коментар частин мови. У додатку наведено зразки граматичних розборiв та подано слова, правопис яких необхiдно запам’ятати.

 Борисенко В. Формування навичок діалогічного мовлення / В. Борисенко // Початкова освіта (Шкільний світ). – 2012. – № 1-2. – С. 11-15.

  Автор ділиться досвідом роботи з питань формування навичок діалогічного мовлення учнів 1-2 класів. Завдання учителя  – викликати у дитини бажання ставити запитання свідомо, в різних формах, про конкретний об’єкт чи його властивості та виробити у неї вміння отримувати пояснення дорослих про невідоме.    У статті наведено  вправи, які учителі можуть використати у своїй роботі.

 Вельська Г. Складання міні-твору на основі власного досвіду : (урок розвитку зв’язного мовлення) / Г. Вельська // Початкова школа. – 2011. – № 4. – С. 51.

 Автор пропонує учителям початкової школи розробку уроку в другому класі із вдосконалення навичок складання твору, вміння правильно й точно висловлювати свої думки. За основу автор взяла тему «Весна».

 Войтко Г. Слова, протилежні за значенням (антоніми) : українська мова : 3-й клас / Г. Войтко // Початкова освіта (Шкільний світ). – 2013. – № 7. –С. 22-23.

 Стаття допоможе учителю розширити знання учнів про слова, протилежні за значенням , навчити дітей добирати слова-антоніми й користуватися ними у мовленні, розвивати спостережливість, творче логічне мислення, мовне чуття, формувати ціннісне ставлення особистості до природи, мови та її багатств.

 Каменюк О. Написання слів з апострофом : українська мова : 2-й клас / О. Каменюк // Початкова освіта (Шкільний світ). – 2011. – № 37. – С. 12-14.

 Розробка уроку української мови допоможе учителю в ознайомленні другокласників із роллю апострофа у словах,  у виробленні у них навичок правильно читати слова з апострофом, позначати апострофом на письмі роздільну вимову звуків,  порівнювати, робити висновки.

 Лобчук О. Усвідомлення прочитаного на уроках мови / О. Лобчук // Початкова школа. – 2012. – № 12. – С. 14-16.

 У статті автор зупиняється на методиці формування умінь школярів, що грунтуються на  сприйнятті й осмисленні прочитаного. Змістовне  сприйняття тексту передбачає розуміння його на двох рівнях: осмислення сюжету та уміння на основі заголовка визначати тип, стиль, жанр тексту і прогнозувати його зміст.

Крім того, подано багато вправ, які учитель може використати для розвитку в учнів уміння працювати самостійно над новим матеріалом, осмислювати й аналізувати його, робити висновки.

 Лобчук О. Удосконалення техніки читання на уроках мови / О. Лобчук // Початкова освіта (Шкільний світ). – 2012. – № 1-2. – С. 9-10. – Бібліогр.: с. 10.

 Важливим аспектом читання є розвиток інтересу учнів до книги, формування у них вміння самостійно працювати з нею. Автор статті звертає увагу педагогів на такі аспекти, як розвиток швидкості читання,  вироблення  уваги до слова і його частин як передумови правильного читання, розвиток чіткості вимови, розвиток антиципації (випередження, здогад) окремих слів.

 Меренцова О. В. Я відмінник. Довідник молодшого школяра : ведення зошита, українська мова, читання, математика, природознавство  / О. В. Меренцова, С. В. Моісеєнко. – Х. : Торсінг, 2010. – 383 с. : іл.

 Пропонований посібник охоплює основний матеріал початкової школи з української мови, читання, математики, природознавства. Поступовий перехід від початкового рівня до базових знань дозволяє працювати з посібником однаково продуктивно і в першому класі, і в четвертому. Творчі завдання, цікаві розповіді, інформація для допитливих дозволять глибше ознайомитися з темою, що вивчається.

Книга стане у пригоді вчителям, особливо тим, хто починає свою діяльність, учням під час підготовки до уроку або самостійної роботи та батькам, які без надмірних зусиль зможуть допомогти молодшому школяру виконати домашнє завдання чи оцінити рівень його знань.

 Мовчун А. І. Мовні скарби: вивчаємо прислів’я, приказки й фразеологізми з мол. школярами : навч.-метод. посіб. для учнів і вчителів почат. кл. / А. Мовчун,  Л. Мовчун. – К. : Наш час, 2009. – 142 с. : ілюстр.

 У посібнику розглядаються найуживаніші в щоденному мовленні фразеологізми, які допоможуть учням 1-4 класів долучитися до мовної скарбниці українського народу і збагатити своє мовлення. Це видання розкриває методикуроботизі стійкими словосполученнями через цікаві художні тексти, ігрові завдання. Подаються історичні, етимологічні відомості щодо фразеологізмів, синонімічні, антонімічні пари стійких словосполук, завдання для розвитку культури мовлення, формування орфографічних та орфоепічних навичок учнів.

 Мовчун А. І. У світі етимології : навч.-довід. посіб. з етимології для учнів і вчителів почат. кл. / А. Мовчун, Л. Мовчун ; [худож. О. Сербіна]. –  К. : Наш час, 2009. – 133 с. : іл.

 У книзі цікаво й доступно розповідається про походження слів української мови.Учні та вчителі початкових класів зможуть використовувати цей посібник на різних уроках: української мови та читання, математики, природознавства, малювання, «Я і Україна».

 Моляка О. Чому в людини є ім’я / О. Моляка // Початкова школа. – 2012. – № 2. – С. 5-8. – Бібліогр.: с. 8.

 Однією з найскладніших тем, що вивчаються учнями в другому класі, є правопис імен, по батькові та прізвищ. Ця стаття допоможе учителю навчити школярів розрізняти поняття «ім’я», «по батькові», «прізвище», ознайомить з етимологією деяких з них. Щоб урок був цікавим, автор рекомендує провести його у формі уроку-дослідження, наповненого спілкуванням, обміном інформацією.

 Ничипорук Т. Зорові диктанти з використанням прислів'їв і приказок / Т. Ничипорук  // Початкова освіта (Шкільний світ). –  2011. –  № 42. – С. 19-23.

 Зорові диктанти  – це один із засобів виховання уваги, дисциплінованості, організованості, точності та акуратності в навчальній діяльності, формування вміння включатись у розумову роботу і виконувати завдання в даний момент.  Автор статті рекомендує  тематичну добірку зорових диктантів, які є  однією із форм роботи з розвитку навичок та техніки читання. 

 Стрілець С. Диференційований підхід на уроках української мови під час вивчення окремих орфограм у 2-3 класах / С. Стрілець // Початкова школа. – 2012. – № 6. – С. 9-11.

 Автор ділиться досвідом використання диференційованих завдань на уроках української мови під час вивчення орфограм  за допомогою перфокарт. 

Основне призначення диференційованих завдань – сформувати основи грамотності в кожного учня, допомогти запам’ятати ключові принципи орфографії, навчити пояснювати хід своїх міркувань, обгрунтовувати правильність своєї відповіді, збагачувати словниковий запас.

 Тимченко Л. Споріднені слова і корінь слова : проблеми формування понять та шляхи їх розв'язання / Л. Тимченко // Початкова освіта (Шкільний світ). – 2011. – № 10. – С. 15-16.

 У статті розглянуто основні проблеми формування уявлень про корінь слова і споріднені слова та шляхи їх подолання.    Автор пропонує  формувати поняття про споріднені слова і корінь слова поетапно. На всіх етапах бажано використовувати різні ігри зі словом, які не лише сприяють оволодінню поняттями і способами дії з ними, а й підтримують в учнів інтерес до вивчення мови, відкривають широкі можливості для їхньої фантазії й винахідливості.

 Тимченко Л. Корінь слова: цикл уроків з української мови : 2 клас  // Початкова освіта (Шкільний світ). – 2011. – № 10. - Наша вкладка. –  С. 1-7.

 Уроки розроблено з використанням матеріалів підручника: Ломакович С.В., Тимченко Л.І. Українська мова : підруч. для 2 кл.загальноосвітніх шк. з укр. мовою навчання : у 2 ч. – Х. : Бурдов, 2010.

Автор знайомить з методикою формування знань учнів про споріднені слова і корінь слова.                                                     

Тофан Р. Звертання. Складання діалогу: українська мова : 2-й клас : творча лабораторія / Р. Тофан // Початкова освіта

(Шкільний світ). – 2012. – № 7. – С. 6-7.

 Розробка уроку направлена на збагачення словникового запасуучнів словами ввічливості та формами ввічливого звертання,використанняїх у власному мовленні.Для кращого засвоєння  дітьми теми автор радить використати  інтерактивні вправи  «Асоціативна павутинка», «Ромашка» тощо.

 Третьякова Н. Ситуативна форма вивчення фразеологізмів / Н. Третьякова // Початкова школа. – 2011. –   № 7. –С. 59.

 Автор пропонує учителям свої вірші-гуморески, які можна використати на уроках української мови під час вивчення фразеологізмів. Вони допоможуть учням у жартівливій формі краще зрозуміти зміст фразеологізмів та запам’ятати їх надовго.

 Шевченко Н. Застосування інтерактивної методики "Крокування картиною" на уроках розвитку зв'язного мовлення : методика навчання / Н. Шевченко // Початкова школа. – 2012. –  № 12. –  С. 11-13.

 Автор ділиться досвідом застосування інтерактивної методики «Крокування картиною» з використання репродукції картини І.І. Левітана «Золота осінь», що дасть можливість школярам збагачувати власний мовний запас й оволодівати мовними нормами, допоможе розвивати творчу уяву, фантазію, кмітливість, образне мислення та мовлення молодших школярів.

 Каліграфія

Загорулько Т. Каліграфічні навички першокласника: майстер-клас /  Т. Загорулько // Початкова освіта (Шкільний світ). – 2011. –  № 28. – Методичний порадник. – 2011. – Вип. 7. – С. 22-24. –  Бібліогр.: с. 24.

 Автор ділиться досвідом формування навичок грамотного каліграфічного письма першокласників шляхом упровадження нетрадиційних технологій навчання та дає детальні рекомендації з вивчення письма за такими етапами:

1 етап – розвиток дрібної моторики;

2 етап – розвиток м’язової пам’яті;

3 етап – розвиток тактильної пам’яті;

4 етап – закріплення одержаної інформації. 

 Залозна І. Етимологія і каліграфія : лексична і етимологічна робота під час хвилинок каліграфії для 3-4-х класів / І. Залозна // Початкова освіта (Шкільний світ). – 2011. – № 33-34. –  Наша вкладка. Готуємося до уроку. – С. 1-11.

 Пропонований дидактичний матеріа являє собою систему каліграфічних хвилинок, спрямованих на підвищення пізнавальної активності учнів 3-4 класів, розвиток їхньої розумової активності, забезпечення орфографічної грамотності (уміння співвідносити  фонетичний і графічний образи слова на уроках рідної мови)

 Мізюріна О. Каліграфічні хвилинки у 4 класі на основі словникових слів: (з досвіду роботи) / О. Мізюріна // Початкова школа. – 2011. –  № 10. – С. 18-20.

 Автор ділиться досвідом проведення каліграфічних хвилинок, які допоможуть удосконалювати каліграфічні  вміння та навички четверокласників і відпрацьовувати правопис слів, значення, вимову і написання яких вони мають засвоїти.

 Нікулочкіна О. "Каліграфія" з елементами розвитку зв'язного мовлення : планування навчального матеріалу курсу за вибором / О. Нікулочкіна // Початкова освіта (Шкільний світ). – 2012. –  № 45. – С. 2-5.

 Учителям початкової школи пропонується  орієнтовний календарно-тематичний план курсу за вибором «Каліграфія» (з елементами розвитку зв’язного мовлення) в 1-4 класах для вдосконалення технічних і графічних навичок письма молодших школярів.

 Руссу Н. Хвилинки каліграфії в 4 класі: (матеріал для подолання вад письма і мовлення у дітей) / Н. Руссу // Початкова школа. – 2011. –  № 9. –С. 19-20.

 Автор рекомендує  вправи, які  сприяють правильному поєднанню букв: (верхньому, середньому, нижньому), поліпшують якість читання (скоромовки), а також допомагають долати вади письма і мовлення у четверокласників.

 Звуки, букви

 Бондаренко О. Звук [ш], буква Ш. Читання слів і речень із вивченими буквами."Поспішай, синичко". "Кожушок" : навчання грамоти : 1-й клас : уроки за різнорівневою технологією навчання / О. Бондаренко// Початкова освіта (Шкільний світ). – 2012. – № 45. – Наша вкладка. – Готуємося до уроку. – С. 1-3.

 Розробка уроку містить поради щодо роботи з текстами,  цікаві вправи, фізкультхвилинки, методику вивчення вірша «Кожушок» за допомогою малюнків. Все це  допоможе закріпити знання учнів про звук [ш], букву Ш, збагатить їхній словниковий запас, формуватиме вміння правильно інтонувати речення і різні за метою висловлювання, а також сприятиме розвитку зв’язного мовлення. 

Жбанкова Н. Урок письма у 1 класі / Н. Жбанкова // Початкова школа. – 2012. – № 1. – С. 54-55.

 Автор ділиться досвідом проведення нестандартного  уроку-подорожі для першокласників при вивченні букви Б. Урок має на меті навчити дітей правильно каліграфічно писати велику букву Б, зіставляти схоже і відмінне у її елементах з іншими буквами, з’єднувати її в склади та слова. Для кращого запам’ятовування автор радить використовувати скоромовки, ребуси, присвячені нашій планеті Земля. Це дасть можливість дітям не лише збагатити  свій словниковий запас, а й дізнатися багато цікавого про материки, моря і океани.

 Ковальчук Ю. Звуки [C], [C']. Буква Сс ("ес") : навчання грамоти : 1-й кл. / Ю. Ковальчук // Початкова освіта (Шкільний світ). – 2014. – № 8. – Методичний порадник. – № 4. – С. 8-13.

Майстер-клас із цікавими словниково-логічні вправами допоможе  учителю ознайомити першокласників з буквою «С», її звуковим значенням та закріпити їх аналітико-синтетичні уміння.   

Копосов П. Інтерактивні прийоми засвоєння звука і букви Є: методика навчання / П. Копосов, О. Сорока // Початкова школа. – 2012. – № 12. – С. 9-11.

Оволодіння  матеріалом з «йотованими»  буквами є одним із найскладніших , тому від грунтовного засвоєння учнями цього матеріалу на першому уроці залежить рівень володіння ними відповідними уміннями на наступних  етапах вивчення мови предмета.  Використання на уроці карток з деформованими реченнями, паперових  сніжинок з буквами, схем-опор, мультимедійного супроводу  допоможе закріпити знання дітей  про звукове значення букви Є, удосконалити навички звуко-буквенного аналізу слів та вміння виразно читати.

 Панасюк С. Гра – віконце до країни Знань / С. Панасюк, Н. Рибаковська // Початкова школа. – 2011. – № 11. – С. 7-9.

 Автор пропонує розробки двох уроків навчання грамоти у першому класі з цікавими  пізнавальними завданнями при вивченні звуків [м]  і [с]та позначенні їх  буквами М, м і С,с. Цей матеріал допоможе учителям навчити дітей знаходити місце цих звуків у слові, добирати слова з ним, зливати вивчені букви у склади тощо.

 Простота Л. Урок навчання грамоти : звук [ш] : позначення його буквами Ш, ш ("ша") / Л. Простота // Початкова школа. – 2012. – № 7. – С. 33-36.

 Ознайомлення першокласників  із твердим звуком [ш] і буквою Ш, ш автор  рекомендує провести у формі уроку-майстерні з  використанням  українських рушників, народних виробів. Це дасть змогу  розвивати усне мовлення, творче мислення, увагу, пам’ять, спостережливість, збагачувати активний і пасивний словник школярів.           

Якушова О. Позначення м’якості приголосних звуків знаком м’якшення (ь) : українська мова : 2-й клас //  Початкова освіта (Шкільний світ). – 2011. –  № 7. – С. 7-9.

 Методичні рекомендації учителю та зразки вправ по  виробленню  в учнів навичок  правильної вимови і написання слів зі знаком м’якшення у кінці та в середині слів.

Частини мови

Безхмельницина І. Без верби і калини немає України : повторення вивченого про частини мови : складання тексту-розповіді з елементами опису калини : 2 клас / І. Безхмельницина // Початкова освіта (Шкільний світ). – 2011. – № 20. – Методичний порадник. Вип. 5. – С. 16-19.

 Урок передбачає наявність у другокласників певної кількості попередньо засвоєних знань про частини мови. Пов’язана  з національними  символами-оберегами тематика уроку, різноманітність методів і прийомів, а також  зміна видів роботи  протягом уроку допоможе  учням  навчитися грамотно складати текст-розповідь.

  Борщ О.   Дидактичні ігри на допомогу вчителю під час вивчення теми "Іменник" / О. Борщ // Початкова школа. – 2012. –  № 3. – С. 10-12;  № 5. – С. 15-17.                                              

 Тема «Іменник» вивчається у кожному класі початкової школи. У першому класі – це ознайомлення зі словами на означення  предмета. У другому класі – розпізнавання іменників за запитаннями хто? що?  і  групування предметів за родовими та видовими ознаками. Третьокласникам дається загальне поняття  про іменник,  рід і число, змінювання за відмінками. У четвертому класі  дітей вчать особливостям відмінюнювання іменників  в однині, знайомлять з іменниками-синонімами та іменниками-антонімами.     Для того, щоб знайомство з іменником було цікавим і захоплюючим, автор рекомендує використовувати  дидактичні ігри «Задзеркалля», «Чомусик», «Листоноша», «Зашифровані писання», «Перевір пам'ять» тощо.

 Зенченко Т. Вивчення теми «Прикметник» у 3 класі  / Т. Зенченко // Початкова школа. – 2014. – № 1. – С. 12-17.

 Ця стаття  дає методичні рекомендації щодо проведення уроків для вивчення теми «Прикметник», підбір цікавих вправ, мовних ігор, скоромовок, загадок,  які полегшують розуміння нового матеріалу, його закріплення, сприяють розвитку в дітей вміння аналізувати, синтезувати, класифікувати, порівнювати, робити нові висновки, розширюють словниковий запас у дітей, прищеплюють інтерес і любов до мови.

  Зенченко Т.  Компетентнісні орієнтири щодо вивчення теми "Прикметник" у 2 класі /  Т. Зенченко // Початкова школа. – 2014 – № 2. – С. 13-16;  № 3. – С. 6-10.

 Автор дає методичні рекомендації щодо вивчення теми «Прикметник» у 2 класі з використанням учителем формування і структурування змісту навчального матеріалу, щоб досягти у школярів уміння описувати предмети, визначаючи їх ознаки щодо розміру, кольору, форми, смаку, матеріалу тощо та порівнювати їх з іншими предметами, правильно ставити граматичні питання, на які відповідає прикметник, змінювати прикметники за числами у сполученні з іменником, використовувати прикметники в усному і писемному мовлення.

 Лисак О. Лелеки – символ щастя : 4 клас : [вивчаємо дієслово] / О. Лисак // Початкова освіта (Шкільний світ). – 2011. – № 20. – Методичний порадник. Вип. 5. – С. 22-24.

 Конспект уроку по  темі «Дієслово», побудований з використанням науково-пізнавальних, фольклорних та художніх  текстів про лелек, допоможе учителю дати дітям граматичні знання про дієслово, навчити їх розвивати вміння аналізувати, синтезувати, висловлювати думку логічно і послідовно, закріпити знання учнів про будову тексту, його ознаки і структуру, а також  навчити їх відчувати і розуміти музику, прищепити бажання бути добрим і чуйним, дати поняття про щастя.

 Маглюк О. Закріплення правил написання іменників з великої букви. Узагальнення знань учнів з теми «Слова, які означають назви предметів» : українська мова : 2  клас /  О. Маглюк // Початкова освіта (Шкільний світ). – 2012. – № 42. – С. 9-10.

 Поради учителям, як творчо можна підійти до проведення уроку української мови  в 2 класі,  використавши інформаційно-комунікатичні технології. Перегляд мультимедійної презентації «Слова – назви предметів», дидактичні ігри, вправи, загадки, кросворди допоможуть  узагальнити знання учнів з теми «Іменник» .

 Приступ Т.   Прикметник : [майстер-клас] / Т. Приступ // Початкова освіта (Шкільний світ). – 2011. – № 20. – Методичний порадник. Вип. 5. - С. 25-31.

 Автор пропонує учителям початкової школи розробки трьох уроків з вивчення прикметників у 3 та 4 класах.  Вони допоможуть пояснити, для чого слугують прикметники у мовленні, яку роль виконують у реченні. Цікаві вправи та завдання  навчать дітей спостерігати за виражальними можливостями  слова в поезії та прозі, формуватимуть у них навички встановлення зв’язку між словами у реченні, а також розвиватимуть уміння зіставляти науковий і художній тексти.

 Ромашкіна В.    Загальне поняття про прикметник (питання, значення, роль у реченні) : українська мова : 3-й клас : уроки за різнорівневою технологією навчання / В. Ромашкіна // Початкова освіта (Шкільний світ). – 2012. –  № 45. – Наша вкладка. – Готуємося до уроку. – С. 4-5.

Методичні рекомендації до проведення в 3 класі уроку з вивчення теми «Прикметник». Застосування структурно-логічних схем, слайдів, інтеративних вправ, диктанту-хвилинки, фізкультхвилинки, самостійних завдань за темою допоможе сформувати в учнів уявлення про граматичні ознаки прикметника, вдосконалить їхнє вміння знаходити прикметники в реченні та тексті.

 Удодік Л. Підсумковий урок у 3 класі за темою «Іменник» / Л. Удодік // Початкова школа. – 2012 – № 3. – С. 53-54.

  Автор пропонує методичні рекомендації щодо проведення інтерактивного мультимедійного уроку-гри  за темою «Іменник», який  допоможе закріпити та узагальнити знання учнів про іменник, його граматичні категорії, вдосконалить вміння дітей розпізнавати іменники в тексті серед інших частин мови. При проведенні уроку автор радить, крім традиційного обладнання,  використати  інтерактивні технології «Карусель», «Робота в парі», «Проектна технологія», «Мозковий штурм», «Мікрофон».

 Шевченко Л. Вправи на визначення роду і числа прикметників за іменниками : українська мова : 4-й клас : уроки з використанням ІКТ / Л. Шевченко  // Початкова освіта (Шкільний світ). – 2012. –  № 1-2. – С. 19-21.

 Цікаві вправи, загадки, творчі завдання допоможуть навчити учнів виявляти істотну відмінність між прикметниками і іменниками  як частинами мови, змінювати їх за числами й відмінками, визначати рід і число прикметників за іменником.

 Що я знаю про числівник? : українська мова : 4-й клас // Початкова освіта (Шкільний світ). – 2012. – № 6. – С. 9-11.

 Пропонується розробка ігрового уроку, спрямованого на узагальнення і систематизацію знань учнів про числівник і грамотно їх записувати, розвитку у дітей зв’язного мовлення, логічного мислення, бажання вчитися.

 Яцук А. Красуня-берізка : складання тексту-опису берізки : повторення вивченого про частини мови : 3 клас : майстер-клас / І. Безхмельницина // Початкова освіта (Шкільний світ). – 2011. – № 20. – Методичний порадник. Вип. 5. – С. 20-22.

 На прикладі складання тексту-опису берізки автор уроку показує, як можна формувати у дітей навички зв’язного мовлення, розвивати допитливість, спостережливість, увагу, вміння висловлювати свою думку, почуття, збагачувати словниковий запас, а також  виховувати у них любов до природи, прагнення більше знати про навколишній світ, бажання милуватися красою природи.

  Перевірка та оцінювання знань

 Базарницька І. Завдання для перевірки знань: українська мова : 2 клас / І. Базарницька, Г. Сапун // Початкова школа. – 2012. –  № 5. – С. 9-14.

 Розроблені автор тестові завдання закритого типу допоможуть учителю здійснити  перевірку знань, умінь і навичок учнів 2 класу за всіма розділами програми із предмету «Українська мова». Пропоновані завдання можна використовувати як дидактичний матеріал на різних етапах уроку, для самостійної роботи учнів, на додаткових заняттях тощо.

 Вашуленко М. Орієнтовні контрольні роботи з української мови / М. Вашуленко, С. Дубовик // Початкова школа. – 2013. – № 4. – С. 36-45.

    Пропоновані контрольні роботи з української мови призначені для проведення  поточного і семестрового контролю навчальних досягнень учнів 2, 3 і 4 класів. Вони складаються із завдань різних типів у кількох варіантах, що дає можливість, використовуючи їх, перевірити не тільки мовні знання і вміння школярів, але і їхню здатність застосовувати здобуті знання на практиці.

 Вашуленко О. Повторення як засіб формування мовної компетентності молодших школярів / О. Вашуленко // Початкова школа. – 2014. – № 1. – С. 8-13.

 У статті розглядається проблема організації повторення у процесі формування мовної компетентності молодших школярів, визначаються основні методи, засоби, технології для засвоєння ними мовних знань і вміння відтворювати та застосовувати їх у мовленнєвій практиці.

 Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи : метод. рекомендації / [за заг. ред. О. Я. Савченко]. – К. : Почат. шк., 2002. – 128 с.

 У праці розглянуто критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з окремих предметів: українська мова, читання, математика, фізична культура.

 Мазур Є. 33 мовних зупинки: дидактичні матеріали для підготовки до державної підсумкової атестації з української мови / Є. Мазур // Початкова освіта  (Шкільний світ). – 2012. – № 1-2. – Наша вкладка. – Готуємося до уроку. – С. 1-24.

 Завдання пропонованих матеріалів – допомогти організувати учнів 4-го класу для повторення навчального матеріалу з української мови, щоб вони успішно пройшли державну підсумкову атестацію. До дидактичних матеріалі входять:  зразки каліграфічного написання літер, їх поєднання; зравзки каліграфічного написання словникових слів та словосполучень і речень із тексту; підготовлені тексти для індивідуальної роботи учнів (із книги В. Сухомлинського «Казки школи під голубим небом»); завдання до тектів для повторення вивченого матеріалу початкового курсу української моки. Зміст завдань відповідає вимогам базової навчальної програми з української мови.

 Рідна мова. Збірник диктантів : 1-4 кл. / авт.-упоряд. Н. В.Курганова ; [дизайн. обкл. О. Соболєв]. – Х. : Торсінг плюс, 2010. –  320 с. –  (Майстерня вчителя).

 Посібник містить систему різновидів диктантів конструктивного і творчого характеру. Упорядником підібрані багато віршованих творів, творів науково-пізнавального характеру, уривків з учнівських творів. Книгу можна використовувати на уроці як дидактичний матеріал для підготовки учнів до контрольних і атестаційних робіт.

 Романова О. Завдання для тематичного опитування з української мови : 2 клас / О. Романова // Початкова освіта (Шкільний світ). – 2011. – № 37. – Наша вкладка. –  С. 1-8.

 Ці завдання допоможуть  учителю за короткий час перевірити рівень засвоєння школярами вивченого матеріалу. Вони містять 10 тестів по два варіанти в кожному. Автор радить проводити тестування наприкінці вивчення навчальної теми.

 Ситар Т.  Проведення різних видів диктантів у початкових класах / Т. Ситар // Початкова школа. – 2011. – № 4. – С. 8-11.

 У статті дається характеристика різних видів диктантів: попереджувальних, пояснювальних,  зорових, словникових, вибіркових, контрольних та методика їх проведення. Автор ділиться досвідом проведення таких диктантів у  2-4 класах.