background

Вчителям початкових класів

анотований список літератури  з математики

Підготувала Діденко Н.О.

 Книги

 Будна Н. Довідник учня початкових класів : українська мова, природознавство, математика / Н. Будна ; [худож. В. А. Басалига]. – 6-е вид., випр. і доп. – Т. : Навчальна книга. – Богдан, 2010. – 79 с.

 У другому розділі цього довідника, метою якого є сприяння узагальненню знань учнів початкових класів, вміщено короткі відомості про натуральний ряд чисел, дії додавання, віднімання, множення, ділення та їх застосування. Приведено також основний геометричний матеріал та таблиці величин.

У довіднику виділені математичні поняття, наведені типові приклади і зразки проведення практичних занять.

Призначений він для вчителів та учнів початкових класів, також буде корисним батькам та вихователям груп продовженого дня.    Король Я. Початкова школа. Методика роботи над геометричним матеріалом : 1-4 кл. / Я. Король, І. Романишин. – Т. : Астон, 2003. – 221 с.

 У посібнику висвітлено питання методики підготовки учнів до вивчення елементів геометрії в початкових класах, ознайомлення з геометричними поняттями і уявленнями, вироблення (закріплення) умінь і навичок  розв’язувати задачі геометричного змісту.

Посібник допоможе вчителям початкових класів у проведенні уроків, зміст яких пов’язаний з елементами геометрії.

 Математика : великий довідник для учнів 1-4 кл. / упоряд. Н. Будна ; худож. В. Басалига, Л. Бейгер. – Т. : Навчальна книга. – Богдан, 2007. – 687 с. : ілюстр.

 Цей довідник – унікальний навчальний посібник з математики для учнів 1-4 класів. Відповідно до програми початкової школи, він містить теоретичний і практичний матеріал, що сприятиме закріпленню математичних знань, умінь та навиків молодших школярів. Допоможе також учням глибше засвоїти правила усних і письмових обчислень, навчитися розв’язувати задачі, рівняння та підготуватися до контрольних робіт.

 Меренцова О. Я відмінник : довідник молодшого школяра / О. Меренцова, С. Моісеєнко. – Х. : Торсінг, 2012. – 384 с. : ілюстр.

  Чим відрізняється число від цифри? Як навчитися правильно писати цифри? Що називається натуральним рядом чисел? На ці та інші запитання з математики допоможе знайти відповіді пропонований посібник. Творчі завдання, інформація для допитливих дозволять глибше ознайомитися з темою, що вивчається.

Особливо книга стане у пригоді тим вчителям початкових класів, які щойно почали свою діяльність.

Перельман Я. Жива математика / Я. Перельман. – 4-те вид. – К. : Техніка, 2004. – 160 с.

Ця книга належить до найдоступніших книжок, присвячених цікавим питанням математики. Тут зібрані різноманітні математичні головоломки, більшість з яких побудовані на зразок маленьких оповідань. Для їх розв’язання достатньо знань з елементарної арифметики  та найпростіших відомостей з геометрії.

В першу чергу це видання призначено для учнів молодшого шкільного віку і являє собою чудовий матеріал для корисної і приємної гімнастики розуму.

Статті з періодичних видань:

 Антонюк Г. Інтелектуальне шоу "Найрозумніший" : 3-4-й кл. / Г. Антонюк // Початкова освіта (Шкільний світ). – 2011. – № 35. – С. 9-11. – Бібліогр.: с. 11.

 Це один із математичних заходів, які можуть проводитись на уроках. Методика його проведення дозволяє залучати одночасно до участі 8-12 учнів. Змагання проходить у 2 тури. Перший – відбірковий – у вигляді тестів. Другий – основний – складається із завдань 8-и категорій знань.

 Арішака Т. Творча робота над задачею : різні варіанти поступового ускладнення умови задачі / Т. Арішака // Початкова освіта (Шкільний світ). – 2011. – № 3. – С. 11-15.

Автор обгрунтовує важливість збільшення розумового навантаження для учнів на уроках математики та пропонує різні варіанти поступового ускладнення умови задачі. На її думку, це сприятиме формуванню у школярів уміння оволодівати змістом задачі, оперувати з величинами, які перебувають у взаємопов’язаних відношеннях, утримувати їх у пам’яті та знаходити раціональний шлях розв’язання. Всі задачі виконуються арифметичним способом, але вибір дії здійснюється на основі логічного аналізу умови.

 Атаманова Г. Математичні диктанти : 2-й кл. / Г. Атаманова, Г. Келеп // Початкова освіта (Шкільний світ). – 2012. – № 39. – Наша вкладка. Готуємося до уроку. – С. 5-8.

Знання учнями таблиці множення і ділення є актуальною педагогічною проблемою при викладанні математики. Для засвоєння цього матеріалу у шкільній практиці застосовуються математичні диктанти.

 В даному разі розглядається система проведення математичних диктантів для учнів 2-х класів та способи їх перевірки.

 Базарницька І. Урок математики у 1 кл. / І. Базарницька // Початкова школа. – 2013. – № 9. – С. 28-30.

 Урок розроблено і складено відповідно до нової програми для 1 класу з урахуванням предметних компетентностей. За мету уроку взято навчити учнів засвоєнню різних випадків складу числа 6, усному розв’язуванню текстових задач, розвивати логічне мислення.

 Берлет Н. Особливі прийоми усного рахунку / Н. Берлет // Початкова освіта (Шкільний світ). – 2011. – № 33-34. – С. 41-42. – Бібліогр.: с. 42.

  Автор пропонує увазі читачів деякі види завдань на розвиток навичок усного рахунку, які вона успішно використовує на кожному уроці математики протягом 5-10 хвилин для вправляння учнів у цьому виді навчальної діяльності.

 Берник О. Будиночок багатоцифрових чисел : щоб навчання було цікавим : математичні вузлики / О. Берник // Розкажіть онуку. – 2012. – № 21-22.  – С. 97-98.

  Запропоновані види завдань можна використати на уроці за темою «Задачі на визначення швидкості, часу і відстані. Дії над іменованими числами». Завдання містять кросворди, вірші про математику, загадки про міри часу, математичні ігри.

 Борисенко В.Переставна властивість додавання : математика : 2-й кл. / В. Борисенко // Початкова освіта (Шкільний світ). – 2012. – № 12. – Методичний порадник. – 2012. – № 3. – С. 29-30.

 Автор ділиться досвідом проведення уроку з постановкою і частковим розв’язанням навчального завдання та моделюванням знайденого способу, мета якого – сконструювати спосіб раціонального додавання величин і чисел, навчити дітей застосовувати на практиці переставну властивість додавання.

 Варухіна Л. Нестандартний урок з математики у 1 класі / Л. Варухіна // Початкова школа. – 2011. – № 9. – С. 24-26.

Автор ділиться досвідом роботи щодо забезпечення зростання рівня навчальних досягнень у своїх учнів і, як приклад, пропонує розробку нестандартного уроку-подорожі із вправами на додавання і віднімання та задачами на знаходження невідомого доданка.

 Верхогляд Г. Нестандартний урок-сюрприз з математики у 2 класі з елементами інтерактивних технологій / Г. Верхогляд // Початкова школа. – 2011. – № 12. – С. 22-23.

 Запропонована розробка може бути використана при підготовці уроку з застосуванням елементів інтерактивних технологій, що включає в себе залучення дітей до гри, захоплює учнів, пробуджує у них інтерес до навчання та активізує їхню пізнавальну діяльність.

 Вивчення елементів алгебри : [добірка матеріалів] // Початкова освіта (Шкільний світ). – 2013. – № 12. - Методичний порадник. – Вип. 3. – С. 3-32. – Бібліогр.: с. 3, 14, 19, 32.

У цьому випуску методичного порадника з вивчення елементів алгебри в початкових класах на конкретних прикладах розкриваються поняття про математичні вирази, рівності, нерівності. У рубриці «майстер-клас» вміщені також матеріали з пропедевтики вивчення алгебри, практичного засвоєння елементів алгебри та роботи над задачею як основою розвитку математичних здібностей молодших школярів.

 Гавриш В. Формування ключових компетентностей на уроці математики в 1 класі / В. Гавриш // Початкова школа. – 2013. – № 6. – С. 13-16.

Даний урок математики розроблений з урахуванням компетентнісного підходу до навчання. Його мета – сформувати в учнів ключові компетентності (вміння вчитися, загальнокультурну, соціальну, громадянську компетентності) у процесі уроку за темою «Порозрядне додавання двоцифрових чисел».

 Гуляєва І. Одиниця вимірювання маси : історичний урок математики : 4 кл. / І. Гуляєва // Початкова освіта (Шкільний світ). – 2013. – № 38-39. – С. 40-42. – Бібліогр.: с. 40.

Пропонується розробка уроку, мета якого – ознайомлення учнів із новими одиницями вимірювання маси – центнером і тонною, систематизація їхніх знань про одиниці вимірювання маси; формування у школярів уміння розв’язувати задачі на «спосіб відношення».

 Дишлюк І. Переставна властивість додавання. Розв'язування задач. Порівняння виразів : математика : 1-й кл. / І. Дишлюк // Початкова освіта (Шкільний світ). – 2013. – № 7. – С. 19-21.

 Цей урок поданий у вигляді гри з використанням геометричного матеріалу. Його мета – закріпити уміння дітей використовувати переставний закон дадавання, вправляти у додаванні й відніманні чисел у межах 10, розв’язуванні задач; розвивати математичне мовлення, логічне мислення, увагу.

 Дудник І. Застосування інтерактивних форм і методів роботи на уроках математики / І. Дудник // Педагогічний вісник. – 2012. – № 3. – С. 89-90. – Бібліогр.: с. 90.

 Автор вбачає  завдання організації навчального процесу в тому, щоб допомогти учням здобути нові знання, створивши на уроці умови для їхнього вільного самовизначення шляхом застосування прийомів інтерактивної технології навчання.

 Кінах С. Використання ІКТ на уроках математики / С. Кінах // Початкова освіта (Шкільний світ). – 2012. – № 41. – С. 5-7.

 Автор обгрунтовує переваги застосування інформаційно-комунікативних технологій на уроках математики в початковій школі і пропонує ознайомитися з розробкою уроку для 2 класу на закріплення знань із математики з використанням комп’ютерної презентації. Тема уроку –«Додавання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Розв’зування задач, що містять відношення «на …більше», «на … менше».

 Ковбанюк Т. Математична казка / Т. Ковбанюк // Початкова школа. – 2011. – № 11. – С. 34-36.

Вчителька початкових класів ділиться досвідом, як за допомогою казки зробити урок математики цікавішим, а засвоєння матеріалу – доступнішим. Тема уроку – закріплення знання таблиць додавання і віднімання в межах 20.

  Кондратюк О. Про нові орієнтири математичної освіти : майстер-клас / О. Кондратюк // Початкова освіта (Шкільний світ). – 2012. – № 12. – Методичний порадник. – 2012. – № 3. – С. 3. – Бібліогр.: с. 3.

 У цьому випуску методичного порадника розповідається про нові орієнтири математичної освіти в сучасній початковій школі, а саме – моделювання на уроках математики: що це таке? як розібратися в питаннях моделювання? як використовувати його в навчанні розв’язувати задачі і рівняння? тощо.

 Кононенко С. Елементи геометрії у 3 класі. Трикутник / С. Кононенко // Початкова школа. – 2013. – № 10. – С. 23-30.

 Пропонуються розгорнуті конспекти уроків для 3 класу з теми «Трикутник».

Ці уроки допоможуть підготувати учнів до вивчення предмету геометрії у середніх класах. Тут підібрано цікавий ігровий матеріал, уроки ілюстровано малюнками, що забезпечить ефективне засвоєння програмного матеріалу.

 Кравчук О. Програма дій. Алгоритм : математика. 2-й кл. / О. Кравчук // Початкова освіта (Шкільний світ). – 2012. – № 10. – С. 5-6. – Бібліогр.: с. 6.

 Дається розробка уроку відкриття нових знань для 2 класу, метою якого є ознайомлення дітей із поняттям алгоритму як послідовності операцій, навчання їх складанню програми окремих операцій.

 Листопад Н. Геометрична складова математичної компетентності молодшого школяра : сутнісна характеристика / Н. Листопад // Початкова школа. – 2011. – № 8. – С. 51-54. – Бібліогр.: с. 54.

На основі аналізу наукових досліджень, спостережень за діяльністю людей встановлено, що основу геометричної складової математичної компетентності складають уміння школярів орієнтуватися в просторі, вимірювальні і конструкторські вміння та вміння будувати зв’язні висловлювання з використанням математичної термінології. Націлити увагу учнів саме на це пропонує  стаття.

 Лісова О. Число 10. Записування числа 10 двома цифрами / О. Лісова  // Початкова освіта (Шкільний світ). – 2013. – № 20. – Методичний порадник. – Вип. 5. – С. 21-25. – Бібліогр.: с. 25.

Це комбінований урок-подорож до Цариці Математики, де можуть бути використані інтерактивні методи і прийоми: словесні, наочні та практичні.

 Логачевська С. Використання різних типів пам'яті для розв'язування задач / С. Логачевська, Т. Логачевська  // Початкова школа. – 2011. – № 10. – С. 23-26. – Бібліогр.: с. 26.

 Розглядаються фрагменти уроків математики в початкових класах, коли вчитель, опираючись на різні типи пам’яті учнів (зоровий чи слуховий), формує у дітей абстрактне мислення, адже від цього залежить, чи належним чином сприйматиме учень матеріал на уроці.

 Логачевська С. Математичний гурток у 1 класі / С. Логачевська, Т. Логачевська // Початкова школа. –2014. – № 1. – С. 25-29. – Бібліогр.: с. 29.

  Ця стаття націлена на допомогу вчителю початкових класів в організації позакласної роботи з математики. Крім загальних порад, вона містить низку зразків завдань ігрової флорми для першокласників-учасників математичного гуртка.

 Логачевська Т. Індивідуалізація завдань для другокласників при розв’язуванні задач / Т. Логачевська, С. Логачевська // Початкова школа. – 2014. – № 2. – С. 17-22.

Розглянуто кілька прикладів самостійної роботи учнів над задачами, коли сильнішим із них пропонуються завдання з поступовим ускладненням, а слабшим – з поступовим зменшенням міри допомоги до самостійного її розв’язання.

 Маракуліна Т. Урок математики із мультимедійним супроводом : 2-й кл. / Т. Маракуліна // Початкова освіта (Шкільний світ). – 2011. – № 38. – С. 9-10.

Дається розробка уроку із застосуванням правил про порядок виконання   арифметичних дій. Його мета –  ознайомити дітей із цими правилами, навчити розв’язувати задачі у дві дії на збільшення (зменшення) числа в кілька разів.

 Оберемко О. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики / О. Оберемко // Початкова школа. – 2013. – № 11. – С. 17-19. – Бібліогр.: с. 19.

  Наведено зразок уроку математики, на якому головним завданням є розвиток творчих здібностей учнів засобами музичного мистецтва. Наприклад, до теми уроку «Число та цифра 3» взято пісню кота Леопольда із мультфільму.

 Онищенко О. Навчальні ігри на уроках математики / О. Онищенко // Початкова школа. – 2012. – № 6. – С. 47-49.

 Наведені типи ігор, які рекомендується використовувати на уроках математики як засіб навчання, виховання і розвитку школярів. У процесі проведення уроків математики з елементами гри  у дітей більше формується мотивація навчальної діяльності й інтерес дітей до математики.

 Онопрієнко О. Компетентісно зорієнтовані задачі як засіб формування математичної компетентності учнів / О. Онопрієнко // Початкова школа. – 2013. – № 3. – С. 23-26. – Бібліогр.: с. 26.

В статті представлено змістовий і структурний аналіз компетентісно зорієнтованих задач, які виступають одним із засобів формування в учнів математичної компетентності.

На прикладі теми «Вимірювання довжин відрізків», що вивчається в 1 класі, продемонстровано, як увести компетентісно зорієнтовані задачі в систему уроку.

 Онопрієнко О. Методичний коментар до організації контрольно-оцінювальної діяльності на уроках математики / О. Онопрієнко // Початкова школа. – 2013. – № 11. – С. 9-13. – Бібліогр.: с. 13.

  У статті розкрито методичні аспекти здійснення контролю навчальних досягнень з математики в учнів початкових класів. У процесі повинно виявитись наступне: якість засвоєння предметних знань, ступінь сформованості умінь і навичок, наявність досвіду творчої діяльності.

Представлено також характеристику рівнів засвоєння навчального матеріалу з математики.

 Пархоменко Н. Орієнтовні контрольні роботи з математики для 3-4 класів (ІІ семестр) / Н. Пархоменко // Початкова школа. – 2014. – № 1. – С. 37-39

 В статті наводяться приклади, як можна провести контрольні роботи з математики для учнів 3-4 класів за певними темами, в тому числі і у формі математичного диктанту за підсумками семестру.

 Пермінова І. Інфрмаційні технології при вивченні початкового курсу математики: [1кл.] / І. Пермінова // Початкова освіта (Шкільний світ). – 2013. – № 20. – Методичний порадник. – Вип. 5. – С. 13-17. – Бібліогр.: с. 17.

  Стаття познайомить з моделями використання на уроці інформаційних технологій у поєднанні їх із традиційними методами навчання, що допомагає реалізовувати різні форми навчально-пізнавальної діяльності.

 [Розробки уроків математики для 1 класу] // Початкова освіта (Шкільний світ). – 2012. – № 12. – Методичний порадник. – 2012. – № 3. – С. 10-20.

 Це методичний порадник-майстер-клас, який допоможе вчителю навчити дітей моделюванню на уроках математики.

Пропонована методика, в основі якої розгляд малюнків і порівняння предметів, допоможе учням вдосконалювати навички лічби, розвивати спостережливість та увагу.

 Савицька Н. Відкритий урок з математики у 2 класі / Н. Савицька // Початкова школа. – 2013. – № 4. – С. 8-10. – Бібліогр.: с. 10.

  Пропонується розробка уроку з математики, який базується на використанні наочності, тому що у молодших школярів переважає наочно-образне мислення. Це допомагає на основі предметних малюнків, геометричних карток та малюнків до задач розвивати у дітей логічне мислення, обчислювальні уміння та навички.

 Седеревічене А. Дидактичні можливості курсу «Елементи геометрії» / А. Седеревічене, Л. Нивидома // Початкова освіта (Шкільний світ). – 2012. – № 8. – Методичний порадник. – 2012. – № 2. – С. 5-31. – Бібліогр.: с. 4.

 Автори пропоують ознайомитися із метою та завданнями курсу «Елементи геометрії» для 3-4 кл., методичним коментарем та системою завдань до нього. Пропоновані матеріали можуть стати у пригоді всім учителям, навіть за умови інтеграції цього предмета з курсом математики.

  Програма цього курсу розроблена з урахуванням вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, визначених змістом Державного стандарту початкової загальної освіти.

 Скворцова С.Методика навчання нумерації чисел від 11 до 100 за новою Базовою програмою з математики (2011 р.) : формув.поняття про десяток : стратегія почат.освіти / С. Скворцова // Початкова школа. – 2012. – № 10. – С. 5-9. – Бібліогр.: с. 9.

Стаття презентує методичний підхід до формування в першокласників поняття про десяток та круглі числа:  лічба, порівняння, додавання й віднімання. Запропонована методика, на думку автора, допоможе вчителю досягти гарних результатів у навчанні молодших школярів з цієї теми.

 Скворцова С. Методика формування у молодших школярів поняття про арифметичні дії додавання та віднімання / С. Скворцова // Початкова школа. – 2011. – № 3. – С. 15-17.

  Автор статті презентує власну методику формування у молодших школярів поняття про арифметичні дії додавання та віднімання, в основу якої закладено принцип співвіднесення предметної, вербальної і символічної моделей та перехід від однієї моделі до іншої. Завдання формуються так, щоб діти зрозуміли, як предмети змішати, щоб обєднати їх, і що треба робити, щоб предметів стало менше.

 Скворцова С. Обчислювальні навички як складова предметно-математичної компетентності молодшого школяра / С. Скворцова // Початкова школа. – 2011. – № 8. – С. 48-51.

Автор статті пропонує методику формування в молодших школярів обчислювальних навичок додавання й віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд. Для реалізації етапу автором застосовано математичні Монтессорі-матеріали.

 Удодік Л. Футболійте разом з нами : (урок математики у 4 класі) / Л. Удодік // Початкова школа. – 2013. – № 9. – С. 58-60.

   Урок подано у формі мультимедійного інтерактивного уроку-реклами. Мета його – формування в учнів уміння виконувати усне множення двоцифрових та багатоцифрових круглих чисел на розрядні числа, вдосконалення обчислювальних навичок, розвиток пам’яті, уваги, логічного  мислення. Для наочності рекомендовано мультимедійну презентацію, відеозаписи фрагменту мультфільму, картки індивідуальної роботи.

 Хекало Р. Як поєднати на уроці математики корисне і цікаве / Р. Хекало // Початкова освіта (Шкільний світ). – 2011. – № 19. – С. 10-14. – Бібліогр.: с. 14.

 Подаються зразки вправ для розумової розминки на уроці математики, завдяки яким у дітей виробляється смак до напруженої розумової роботи.

 Шевченко О. Нестандартні задачі на уроках математики / О. Шевченко // Початкова школа. – 2011. – № 10. – С. 46-47.

Автор пропонуєз метою вироблення удітей логічного мислення розв’язувати на уроках різні типи нестандартних задач, робити математичні узагальнення. Задачі можуть бути на усний рахунок, жартівливі, на логічне мислення та з геометричними завданнями.

 Шемет Л. Літр. Вправи на засвоєння таблиці додавання та віднімання. Складання задачі на знаходження остачі : математика : 1-й кл./ Л. Шемет // Початкова освіта (Шкільний світ). – 2011. – № 7. – С. 6-7. – Бібліогр.: с. 7.

   Метою описаного уроку є сприяння засвоєнню учнями таблиць додавання та віднімання, поглиблення  знань дітей про використання літра на практиці. Для кращого засвоєння знань вчитель використовує  демонстраційні матеріали – казкових героїв, «чарівну квітку» з математичним завданням, букви, геометричні фігури, цифри та банки з водою місткістю 1 л,  2 л, 3 л.