background

Список творів, рекомендованих для поповнення фондів бібліотек для дітей з метою задоволення запитів читачів до 60-річчя утворення Черкаської області

1. Бушин М. І. Черкаський край в особах. 1941-2001 = Cherkassy land in personalities : місто Черкаси. Кн. 10 / М. І. Бушин, Є. П. Єрмілов. – Черкаси : Черкаський ЦНТЕІ, 2005. – 391 с. : ілюстр. – (Черкаський край в особах).

2. Гончаренко В. А. Черкащина в легендах та переказах : краєзн. довід. / В. А. Гончаренко ; фотоілюстр. Г. Березняк. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2006. – 383 с. : ілюстр.

3. Гончаренко Л. В. Туристичні шляхи Черкащини : до 35-річчя підприємства "Черкаситурист" / Л. В. Гончаренко. – Черкаси : Інлес, 2000. – 83 с.

4. Історія Шевченкового краю 1939-2002 рр. : навч. посіб. з історії Черкащини / під наук. і заг. ред. М. Бушина. – Черкаси : Відлуння-плюс, 2003. – 229 с.

5. Мельниченко В. М. Краєзнавство Черкащини: сторінки історії / В. М. Мельниченко. – Черкаси : Вертикаль, 2010. – 191 с.

6. Мельниченко В. М. Моя Черкащина : (історія рідного краю від найдавніших часів до сучасності). : навч.-методич. посібник / В. М. Мельниченко. – Черкаси : Вертикаль, 2006. – 231 с.

7. Черкаський край - земля Богдана і Тараса : культорологічний зб. / за ред. Б. В. Губського [та ін.]. – 2-е вид. ; доп. – К. : Українські пропілеї, 2003. – 778 с. : ілюстр.

8. Черкащина : універсальна енциклопедія. – К. : Експрес-Поліграф, 2010. – 1100 с. : ілюстр.

9. Черкащина. Від краю до краю : турист. путівник / [авт.-упоряд. І. Одокієнко, Н. Лавріненко ; голов. ред. Н. Лавріненко]. – Черкаси : Вертикаль, [2011]. – 231 с.

10. Черкащина - духовності скарбниця / авт. колектив : В. Мельниченко [та ін.]. – Черкаси : Бізнес-стиль, 2009. –327 с. : ілюстр.

11. Черкащина-серце України = Gherkashchyna is the heart of Ukraine : 1954-2004 : ювіл. презентаційно-іміджевий каталог. – К. : Книга, 2003. – 399 с. : фотоілюстр.

12. Черкащина туристична / авт. тексту В. І. Новикова [та ін.] ; фото Р. Єпейкіна [та ін.]. – Черкаси : Черкаська обласна державна адміністрація, 2006. – 23 с. : ілюстр.

13. Черкащина у храмобудівництві / ред. колегія та упоряд. Е. Левицька [та ін.]. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2008. – 251 с. : фотоілюстр.

Список творів, рекомендованих для поповнення фондів бібліотек для дітей з метою задоволення запитів читачів до 70-річчя визволення Черкащини від фашистських загарбників

1. Богун І. М. Черкащани в роки війни / І. М. Богун, Ф. П. Людний. – К. : [Б. в.], 2001. – 151 с.

2. Велика Вітчизняна війна 1941-1945 рр. та Черкащина. Кн. 1 : Герої Радянського Союзу і повні кавалери ордена Слави / М. І. Бушин, Р. К. Загоріна, А. І. Лисенко ; під ред. М. І. Бушина. – Черкаси : Вертикаль, 2005. – 329 с. : фотоілюстр.

3. Велика Вітчизняна війна 1941-1945 рр. та Черкащина. Кн. 2 : Братські могили / М. І. Бушин, Р. К. Загоріна, А. І. Лисенко ; під ред. М. І. Бушина. – Черкаси : Вертикаль, 2005. – 398 с. : фотоілюстр.

4. Визволення Украіни: Велика Вітчизняна війна : 1941-1945 : хронологічний довідник / відпов. ред. Е. Афонін ; упоряд. В. Дрозд, Е. Афонін, О. Демченко. – К. : Парламентське видавництво, 1999. – 135 с.

5. Вулиці міста Черкаси: Перемога у назвах вулиць. Кн. 1 / фото Бутенко І., Г. Зеленський. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2011. – 117 с. : ілюстр.

6. Герои-освободители Черкасщины / сост. А. А. Березовский, А. Н. Зудина. – Д. : Промінь, 1980. – 423 с. : ілюстр.

7. Герої визволення України / авт.-упоряд. П. Л. Машовець ; всеукраїнська організація інвалідів війни та збройних сил. – К. : Україна, 2007. – 108 с. : фотоілюстр.

8. Горб-Дубова Т. П. Україна не стала на коліна / Т. П. Горб-Дубова. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2007. – 151 с. : ілюстр.

9. Зруйновані долі : [зб. спогадів] / Міжнар. фонд «Взаєморозуміння і толерантність» Черкас. осередок ; уклад. О. А. Воронкіна [та ін.]. – Черкаси : Вертикаль, 2012. – 178 с. : ілюстр.

10. Людний Ф. П. Фронтовими дорогами війни / Ф. П. Людний ; худож. В. С. Соловйов. – К. : Україна, 2012. – 423 с. : портр.

11. Минуле згадують бійці : спогади фронтовиків-ветеранів Великої Вітчизняної війни, визволителів міста Черкаси / худож. Є. Найден ; фото. В. Ромодан. – Черкаси : [Б. в.], 1998. – 239 с. : фотоілюстр.

12. Соса П. П. Вулиці Черкас : іст. нарис / П. П. Соса, С. І. Кривенко, В. Б. Страшевич. – Черкаси :

НДІТЕХІМ, 1997. – 138 с. : ілюстр.

13. Страшевич В. Б. Йшла війна народна : Черкаси в роки Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 рр. / В.

Б. Страшевич. – Черкаси : Вертикаль, 2013. – 189 с. : ілюстр.

14. Увінчані славою : до 65-річчя Великої Перемоги / ред. В. Г. Стародуб. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2010. – 399 с. : ілюстр.

15. Черкащина в контексті історії України : матеріали науково-краєзн. конференції Черкащини (до 50-річчя утворення Черкаської обл.). – Черкаси : Ваш Дім, 2004. – 460 с.

16. Юхно Б. Черкаські місторії : мандрівка у часі від Соснівки до Кривалівки / Б. Юхно. – Черкаси : Брама-Україна, 2011. – 263 с. : ілюстр.

Список творів, рекомендованих для поповнення фондів бібліотек для дітей з метою задоволення запитів читачів до 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка

1. Антонович Д. В. Шевченко-маляр / Д. В. Антонович ; вступ. сл. С. Гальченка ; післямова Т. Андрущенко. – К. : Україна, 2004. – 271 с. : ілюстр.

2. Білоусов Є. Тарасове перо : повість-казка про дитинство та юність Тараса Григоровича Шевченка / Є. Білоусов ; ілюстр. О. Хейлик. – Т. : Навчальна книга-Богдан, 2010. – 112 с.

3. Брижицька С. "Я не одинокий..." : національне самоствердження Тараса Шевченка та його вплив на становлення національної ідентичності українців (друга чверть XIX ст. –середина 20-х років ХХ ст.) : монографія / С. Брижицька ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства. – Черкаси : Брама-Україна, 2006. – 192 с.

4. В літопис шани і любові / упоряд. Л. Зінчук, В. Судак. – К. : Видавництво при Київському Державному університеті, 1989. – 293 с.

5. Васильченко С. В. В бур'янах : повість / С. В. Васильченко ; худож. Л. Ільчинська. – К. : Веселка, 1990. – 56 с. : ілюстр.

6. Веретільник О. В. Шевченківські Черкаси : поет у пам’яті століть / О. В. Веретільник. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – 23 с. : ілюстр.

7. Вічний як народ : сторінки до біогр. Т. Г. Шевченка / авт.-упоряд. О. І. Руденко, Н. Б. Петренко ; худож. оформ. Є. І. Муштенка. – К. : Либідь, 1998. – 271 c. : ілюстр.

8. Генералюк Л. Універсалізм Шевченка : взаємодія літератури і мистецтва / Л. Генералюк ; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К. : Наукова думка, 2008. – 544 с.

9. Гончар Ю. О. Сердечний рай: (Гендерні аспекти художнього світу Тараса Шевченка) : монографія / Ю. О. Гончар ; наук. ред. В. Пахаренко ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – 188 с.

10. Грабовецький В. Моринці. Сторінки історії села Тараса Шевченка та вшанування Кобзаря : до 200-річчя з дня уродин / В. Грабовецький, В. Неумитий ; наук. ред. І. Я. Райківський ; ред. Р. М. Савчук ; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника, Івано-Франківський держ. іст.-мемор. музей О. Довбуша. – Івано-Франківськ : [Б. в.], 2007. – 344 с.

11. Грабович Г. Шевченко, якого не знаємо : з проблематики символічної автобіогр. та сучасної рецепції поета / Г. Грабович. – К. : Критика, 2000. – 317 с.

12. Дзюба І. Тарас Шевченко : зб. біогр. інформації / І. Дзюба ; під заг. ред. В. А. Смолія ; редкол.: В. Литвин [та ін.]. – К. : Альтернативи, 2005. – 704 с.

13. Єфремов С. О. Шевченкознавчі студії / С. О. Єфремов ; [упоряд. О. Меленчук]. – К. : Україна, 2008. – 365 с.

14. Жадько В.О. Іду за Шевченком: від Києва до Канева / В. Жадько. – К. : Експрес-Поліграф, 2010.

15. Зайцев П. Життя Тараса Шевченка / П. Зайцев. – К. : Обереги, 2004. – 477 с. : ілюстр. – (Бібліотека українського раритету).

17. Збірник праць Міжнародної (38-ї) наукової шевченківської конференції, 20-21 квіт. 2011 р. : до 197-ї річниці з дня народж. Т. Г. Шевченка та 150-ї річниці його перепоховання в Україні / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкаська облдержадміністрація, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН УКраїни [та ін.] ; відп. ред. В. Т. Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2011. – 690 с.

18. Іваненко О. Д. Маленьким про великого Тараса: [оповідання] / О. Д. Іваненко ; мал. В. Євдокименка. – К. : Дитвидав, 1963. – 27 с. : ілюстр.

19. Ковтун Ю. І. Тарасові музи / Ковтун, Юрій Іванович. – К. : Україна, 2003. – 206 с. : фотоілюстр.

20. Красицький Д. Ф. Дитинство Тараса : коротенькі оповідання про дитинство Тараса / Д. Ф. Красицький. – К. : Державне видавництво дитячої літератури УРСР, 1959. – 206 с.

21. Красицький Д. Ф. Тарасові світанки : повісті / Д. Ф. Красицький ; мал. Й. Дайца [та ін.]. – 2-е вид., перероб. – К. : Веселка, 1989. – 264 с. : 8 окр. арк. ілюстр.

22. На Тарасовій горі = On Tarasova Hora = Aufdem Taras-Berg : путівник Шевченківського нац. заповідника в м. Каневі / Шевченківський нац. заповідник ; авт.-упоряд.: В. Авраменко, Т. Філіпович, А. Яхімович ; пер. на англ. Т. Ю. Коломієць ; пер. на нім. В. П. Швидкий. – Черкаси : Брама-Україна, 2011. – 80 с. : фотогр. – укр., рос., англ., нім. мовами.

23. Пахаренко В. І. Незбагнений апостол : світобачення Шевченка / В. І. Пахаренко. – 2-е вид. ; доп. – Черкаси : Брама-Ісуєп, 1999. – 294 с. : ілюстр.

24. Пахаренко В. І. Шкільне шевченкознавство: навч. посіб. / В. І. Пахаренко. – Черкаси : Брама-Україна, 2007. – 255 с.

25. "Привітай же, моя ненько, моя Україно..." : книга-літопис : до 150-річчя перепоховання тлінних останків Великого Кобзаря в Україні / упоряд. В. І. Дмитренко ; М. Л. Новицький ; рецензент В. Т. Поліщук. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2011. – 192 с. : фотоілюстр., ілюстр.

26. Танана Р. В. Тарасова світлиця / Р. В. Танана. – Черкаси : Вертикаль, 2011. – 160 с. : портр., фотоілюстр.

27. Тарас Шевченко – славний син Черкаської землі = Taras Shevchenko – the glorious son of Cherkasy region / А. Ю. Чабан [та ін.] ; рец. Бушин А. І., Новикова В. І. ; пер. англ. О. Бойченко, І. Безкровна. – Черкаси : Бізнес-стиль, [2012?]. – 157 с. : портр., фотоілюстр.

28. Тарахан-Береза З. П. "Заворожи мені, волхве...". Тарас Шевченко і Михайло Щепкін / З. П. Тарахан-Береза. – К. : Мистецтво, 2012. – 352 с.

29. Тарахан-Береза З. П. Святиня: науково-історичний літопис Тарасової гори / З. П. Тарахан-Береза. – К. : Родовід, 1998. – 543 c. : ілюстр.

30. Франко І. Я. Шевченкознавчі студії / І. Я. Франко ; упоряд. М. Гнатюк. – Львів : Світ, 2005. – 471 с.

31. Цвілюк С. А. Історична мудрість Великого Кобзаря : історизм і соціально-політичний вимір епічних творів Тараса Шевченка / С. А. Цвілюк. – О. : Маяк, 2008. – 311 с.

32. Чуб Д. Живий Шевченко : біографічні та літературознавчі оповіді / Д. Чуб ; передм. М. Слабошпицького. – К. : Ярославів Вал, 2005. – 200 с.

33. Шевченко Т. Г. "Я так її, я так люблю..." = "Я так, я так ее люблю..." : вибр. вірші та поеми / Т. Г. Шевченко ; упоряд., вступ. ст. М. Жулинського ; прим. С. Гальченка. – К. : Либідь, 2012. – 702 c. : портр., ілюстр.

34. Шевченко Т. Г. Вибрана поезія. Живопис. Графіка / Т. Г. Шевченко ; голов. ред. М. Жулинський, уклад. С. Гальченко, авт. передм. І. Дзюба. – К. : Мистецтво, 2007. – 608 с. : ілюстр.

35. Шевченко Т. Г. Дитячий Кобзар / Т. Шевченко ; худож. М. Михайлошина ; упоряд. З. Мензатюк. – Л. : Видавництво Старого Лева, 2012. – 63 с. : ілюстр.

36. Шевченко Т. Г. Кобзар : [поезія] / Т. Г. Шевченко ; упоряд. В. М. Валько ; ілюстр. С. Караффи-Корбут. – Л. : Каменяр, 2011. – 916 с.

37. Шевченко Т. Г. Кобзарик / Т. Г. Шевченко ; худож. оформ. обкл. та ілюстр. П. Шпорчука. – Т. : Навчальна книга-Богдан, 2010. – 59 с. : ілюстр. – (Українські письменники - дітям).

38. Шевченко Т. Г. Кобзарик : «За сонцем хмаронька пливе…» / Т. Г. Шевченко ; упоряд. О. Пугачевська, І. Косенко, В. Пахаренко. – Черкаси : Видавець О. Вовчок, 2013. – 103 с.

39. Шевченко Т. Г. Малий Кобзар / Т. Г. Шевченко ; худож.-оформ. Б. П. Бублик, Л. Д. Киркач-Осипова. – Х. : Фоліо, 2006. – 383 с.

40. Шевченко Т. Г. Мені тринадцятий минало: вибр. поезії / Т. Г. Шевченко ; упоряд. В. Й. Клічак ; передм. О. Гончара ; худож. К. Штанко. – 2-е вид. – К. : Веселка, 1994. – 159 c. : ілюстр.

41. Шевченко Т. Г. Садок вишневий коло хати : вірші / Т. Г. Шевченко ; грав. О. Івахненка ; оформ. В. Юрчишина. – 3-е вид. – К. : Веселка, 1995. – 45 c. : ілюстр.

42. Шевченко Т. Г. Щоденник / Т. Г. Шевченко ; пер. з рос. О. Кониського ; передм. та пер. віршів В. Шевчука. – К. : Школа, 2003. – 271 с. – (Шкільна хрестоматія).

43. Шевченко Т. Три літа : поезії: для середнього та старшого шкільного віку / Т. Шевченко ; уклад., передм. та прим. В. Є. Шубравського ; худ. оформ. В. І. Юрчишина. – К. : Веселка, 1987. – 191 с. : ілюср.

44. Шевченкова Криниця: зб. афоризмів із творів Тараса Шевченка / вступ. сл. Л. Андрієвського ; упоряд. В. Дорошенко, Т. Майданович. – К. : Криниця, 2003. – 256 с. – (Скарби Тарасової Гори).

45. Шляхами Тараса Шевченка. Чернігівщина : путівник / авт. тексту С. Л. Лаєвський [та ін.] ; худож. С. Хіхлушко ; фотогр. В. Кошмал [та ін.]. – К. : Богдана, 2012. – 275 с. : фотоілюстр.

46. Яхімович А. Родовід Тараса Шевченка в його нащадках / А. Яхімович. – Черкаси : Брама-Україна, 2008. – 79 с.