background

    Депутати обласної ради подбали про дітей [Електронний ресурс] : [поповнення фонду обл. б-ки для дітей за кошти бюджету обл.] // Черкаська обласна рада : офіційний сайт. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://oblradack.gov.ua/novini/5821-deputati-oblasnoii-radi-podbali-pro-dtey.html. – Назва з екрана. – Дата публікації: 05.02.2019. – Дата перегляду: 05.02.2019.