Підготувала: Ієвлєва Н.Г.

Книги:

Кирик Л. А. Уроки з фізики. 7 кл. : календар.-темат. планування, поуроч. розроб., метод. рек., темат. контрольні роботи / Л. А. Кирик. – Харків : Ранок-НТ, 2004. – 272 с. – (На допомогу вчителю).

 Мета пропонованого видання – надати методичну допомогу вчителям фізики у систематизації навчального матеріалу і розподілі його за уроками. Посібник містить календарно-тематичне планування, поурочні розробки, рекомендації до кожного уроку. Для тематичного і поточного оцінювання з усіх тем курсу фізики 7 класу дано варіанти тестів і контрольних робіт різних рівнів складності, а також самостійні роботи, що передбачають розв’язування якісних і розрахункових задач.

 Новий довідник. Математика. Фізика / авт.-упоряд. Г. Дяченко [та ін.]. – 4-те вид., перероб. і доп. – Київ : Казка, 2010. – 878 с. – (Новий довідник).

 Довідник у стислій формі подає інформацію з математики та фізики, орієнтуючись на наукові здобутки й вимоги провідних університетів України та світу. Розділ книги, що присвячений фізиці, містить сучасну інформацію про природу, найзагальніші властивості матерії та закони її руху. Автори-упорядники відібрали саме той оптимальний обсяг інформації, який вирізняє це видання серед навчальної літератури та робить його універсальним. Наочні приклади, схеми, таблиці, цікаві факти з фізики допоможуть вчителям створювати якісні розробки уроків, що полегшить учням засвоєння нового матеріалу.

Книга розрахована на широке коло користувачів: учнів, абітурієнтів, студентів та вчителів.

  Перельман Я. И. Физика на каждом шагу : [веселые задачи, простые, но каверзные] / Я. И. Перельман ; ил. А. Румянцева. – М. : АСТ, 2010. – 251 с. : ил.

 Видання є одним з найкращих класичних посібників з фізики. Цікаві оповідання й факти, повчальні досліди допоможуть вчителям навчити допитливих учнів помічати фізичні явища й розуміти їх природу. Пропонований матеріал можна використовувати на уроках фізики при вивченні нових тем, що зробить навчання більш доступним і цікавим.

 Соколович Ю. А. Фізика : довід. з прикл. розв'язування задач / Ю. А. Соколович, Г. С. Богданова. – 2-е вид., перероб. – Харків : Ранок : Веста, 2006. – 464 с. : іл.

 Дане видання – це докладний виклад усього курсу фізики середньої школи. За кожною темою курсу подано розв’язання й аналіз задач, які розкривають суть вивченого, допомагають вчителям перевірити глибину оволодіння знань учнями. Довідник полегшить орієнтацію учителів в змісті освіти з фізики, в методиці виділення головного в матеріалі, що вивчається.

 Терещук Б. М. Фізика : довід. старшокласника та абітурієнта / Б. М. Терещук, В. В. Лапинський. – Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 304 с.

 Книга містить теоретичний матеріал, приклади розв'язування задач, відомості про уживані в наш час одиниці фізичних величин. Поєднання необхідного мінімуму теорії і практики розв'язування задач полегшить формування цілісної картини тем, розділів і навчального курсу фізики у цілому.

Даний посібник рекомендується використовувати учням для узагальнення та систематизації знань у процесі вивчення шкільного курсу фізики та підготовки до іспитів. Його також можуть використовувати вчителі фізики загальноосвітніх навчальних закладів як джерело матеріалів для створення таблиць, опорних конспектів, зразків для оформлення розв’язків задач та з метою здійснення оперативного тематичного контролю рівня навчальних досягнень.

  Статті з періодичних видань:

 Бондаренко О. В. Інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?» / О. В. Бондаренко // Позакласний час. – 2014. – № 1. – С. 34-36.

 Стаття містить розробку інтелектуальної гри з фізики, яка допоможе вчителям зацікавити дітей, розвинути їхні творчі здібності, кмітливість та винахідливість. Даються запитання для презентації, цікаві завдання для фізичних дослідів, жартівливі запитання й відповіді до них. Гру можна провести з учнями 7-9 класів.

 Лінчук І. Л. Сили в природі / І. Л. Лінчук // Позакласний час. – 2013. – № 21-22. – С. 36-38.

 Це розробка сценарію гри «фізичне лото», команди-учасники якої, просуваючись ігровим полем, виконують низку завдань. Гра допоможе узагальнити і систематизувати знання учнів по темі «Взаємодія тіл», що вивчається у 8 класі.

 Мількат С. М. Фізика навколо нас / С. М. Мількат // Позакласний час. – 2014. – № 2. – С. 6-8.

 Мета заходу – розширити й поглибити знання учнів з фізики, показати можливість їх практичного застосування в житті. Матеріал містить цікаві творчі завдання, кросворди, конкурси, прислів'я, пов'язані з фізикою. Ним можна скористатися, готуючи гру для учнів 7-9 класів.

 Новосельський М. А. Впровадження сучасних технологій на уроках фізики / М. А. Новосельський // Педагогічний вісник. – 2012. – № 3. – С. 32-34.

 Автор статті звертає увагу вчителів на важливість впровадження на уроках фізики сучасних інформаційних технологій, що дозволяє вивести сучасний урок на якісно новий рівень. Також наводить основні напрями застосування комп’ютерної техніки на уроках.

 Овсянніков О. А. Фізика у вашій оселі / О. А. Овсянніков // Позакласний час. – 2014. – № 1. – С. 32-33.

 Це розробка цікавої гри для учнів 9 класу, яка має спонукати їх до спостереження явищ, що відбуваються в оточуючому середовищі, та сприяти усвідомленню того, що знання фізичних законів допомагає у повсякденному житті. Матеріал містить експериментальні завдання з обчисленнями, опис фізичних дослідів.

 Романенко И. С. Здравствуй, физика / И. С. Романенко // Позакласний час. – 2013. – № 5-6. – С. 103-104.

 Це сценарій позакласного заходу, розрахованого на учнів 7 класу, які тільки починають вивчати фізику. Вчителі зможуть використати його для зацікавлення дітей цією наукою, розповісти в ігровій формі про загадки фізичних явищ, про неймовірні відкриття.

 Романенко И. С. Физика и литература : как много интересного мы узнаем из книг / И. С. Романенко // Позакласний час. – 2013. – № 5-6. – С. 105.

 Стаття містить цікаві завдання, які допоможуть вчителю поєднати фізику і літературу. Виявляється, у багатьох художніх книгах відомих авторів можна знайти описи певних фізичних явищ. Учням буде цікаво дізнатися про це та пояснити описані явища.

 Степушин В. Є. Інтелектуальна гра «Фізичний феєрверк» : [для учнів 7-8 кл.] / В. Є. Степушин // Позакласний час. – 2014. – № 2. – С. 9-10.

 Автор пропонує розробку інтелектуальної гри з фізики, яка проводиться в режимі онлайн з використанням інтернет-ресурсу. Матеріал містить етапи реалізації заходу, детальний опис процедури його проведення, зразки завдань та відповіді до них.

 Трибуна вчителя фізики : [творчі доробки для 7-11 кл.] // Все для вчителя. – 2011. – № 19-21. – С. 19-34, 63-90.

 Трибуна вчителя : на трибуну запрошуються вчителі фізики : [творчі доробки для 7-11 кл.] // Все для вчителя. – 2012. – № 13-14. – С. 3-74.

 Вчителі фізики знайомлять колег з розробками своїх уроків на різноманітні теми: «Закони збереження імпульсу і енергії», «Застосування законів Ньютона», «Подорож у країну Магнетизму», «Тепловий стан тіл і температура», «Потужність і робота електричного струму» й інші. Тут представлені інтегровані уроки, уроки-змагання, уроки-пошуки, ділові ігри, уроки з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, інноваційних методик, усні журнали, проекти, презентації тощо. Розробки містять приклади зв’язку фізики з медициною, технікою, мистецтвом, повсякденним життям, приклади розв’язування задач, нестандартних завдань, описи демонстраційних дослідів, ігри, конкурси.

 Тихомирова Е. А. Даст ответ наука физика : викторина в форме игры крестики-нолики : [7-11 кл.] / Е. А. Тихомирова // Последний звонок. – 2013. – № 2. – С. 23.

 Гра-вікторина допоможе вчителям зацікавити учнів, навчити їх спостерігати фізичні явища в оточуючому світі.

 Туманцова О. О. Пізнавальна гра «Ерудит» : [9 кл.] / О. О. Туманцова // Позакласний час. – 2014. – № 4. – С. 51-54.

Автор пропонує розробку пізнавальної гри, яка допоможе узагальнити й систематизувати знання учнів з фізики й викликати позитивне ставлення до цієї науки. В ході заходу на дітей чекають цікаві командні конкурси й творчі завдання.

 Чеканюк Л. Г. Реалізація міжпредметних зв'язків у процесі вивчення фізики в 7 класі / Л. Г. Чеканюк, А. А. Щерба // Педагогічний вісник. – 2012. – № 3. – С. 93-95.

 Стаття познайомить вчителів з класифікацією видів міжпредметних зв'язків на уроках фізики, методичними прийомами, якими можна оволодіти з їх допомогою, та шляхами реалізації міжпредметних зв'язків. Матеріал містить рекомендації щодо підготовки й проведення міжпредметних уроків.

 Чернявская Л. А. Стакан чая и физика : [вечер занимательной физики для 7-9 кл.] / Л. А. Чернявская  // Позакласний час. – 2011. – № 5. – С. 98-100.

 Для позакласної роботи вчителям пропонується сценарій вечора, під час якого діти дізнаються безліч цікавих фактів з фізики, знайдуть пояснення окремим фізичним явищам з нашого повсякденного життя та проведуть досліди.