Анотований список літератури вчителям географії 7-9 кл.

Підготувала: Ієвлєва Н.Г.

 Книги:

 Географія : Україна і світ / Я. Б. Олійник [та ін.]. – Київ : Знання, 2007. – 456 с.

У книзі подається загальний географічний огляд земної кулі, детально розкривається зміст фізичної та економічної географії України. Значна увага приділяється висвітленню сучасної економічної і соціальної географії. Наводиться економіко-географічна характеристика 22 країн Європи, Азії, Америки та Австралії.

Книга розрахована на широке коло читачів. Особливо корисною стане вчителям, випускникам шкіл, ліцеїв та гімназій.

 Гончаренко О. В. Географія : навч. посіб. / О. В. Гончаренко, Ю. В. Зайончковський. – Харків : Парус, 2005. – 455 с.

Навчальний посібник містить матеріали для викладу фізичної, економічної і соціальної географії світу і, зокрема, України.

Видання призначене для абітурієнтів, учнів старших класів, учителів та широкої читацької аудиторії, що цікавиться питаннями географії і країнознавства.

 Дахно І. І. Країни світу : енциклопед. довід. / І. І. Дахно. – Київ : МАПА, 2004. – 606 с. – (Бібліотека нового українця).

До довідника включені різнобічні відомості про територію, населення, державний устрій, історію, природно-ресурсний потенціал, економіку, туристичні об’єкти 194 держав світу.

Книга може використовуватися викладачами економічної і соціальної географії, історії, суспільствознавства середньої школи та вищих навчальних закладів, а також учнями та студентами.

 Довгань Г. Д. Я обираю географію! : [довідник] / Г. Д. Довгань. – Харків : Основа, 2010. – 655 с.

У довіднику в стислій формі представлені теоретичні матеріали до шкільного курсу географії, а також цікава географічна інформація для допитливих та питання до самоконтролю.

Книга стане у нагоді учням, вчителям, абітурієнтам та всім, хто цікавиться географією.

 Маринич О. М. Фізична географія України : підручник / О. М. Маринич, П. Г. Шищенко. – Київ : Знання, 2003. – 479 с.

У підручнику розкривається об’єктно-предметна сутність регіональної фізичної географії України, аналізуються її природні умови і ресурси, регіональні ландшафтні структури, геоекологічні проблеми й інше.

Книга розрахована на вчителів середніх загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, викладачів вищих навчальних закладів.

 Новий довідник. Географія : загальна географія, географія світу, географія України / авт.-упоряд. Л. Пасенко,           М. Сорока, С. Капіруліна [та ін.]. – 2-е вид. – Київ : Казка, 2010. – 957 с.

Довідник містить вичерпну інформацію з різних галузей географічної науки. Тут наведено відомості з фізичної та соціально-економічної географії України, світу, а також повний курс загальної географії, пропонується багато опорних схем, малюнків, цікавих фактів, гіпотез науковців.

Вчителі зможуть використовувати це видання як для викладання окремих нових тем на уроках географії, так і для повторення вже пройденого матеріалу.

 Усі географічні назви (за шкільною програмою) : 1100 географ. назв світу та України / упоряд.

Л. В. Петриненко. – Харків : Торсінг плюс, 2008. – 287 с.

У посібнику зібрані відомості про більше 1100 назв географічних об’єктів, згрупованих за темами і поданих у алфавітному порядку. Добір топонімічного матеріалу здійснено на основі вимог шкільної програми. Є тлумачення ландшафтних термінів, стислі біографічні довідки про кожного з видатних дослідників та мореплавців, а також рубрика «Цікаво дізнатись…», яка містить додаткову інформацію, що стосується тієї чи іншої географічної назви.

Посібник буде корисним для вчителів при підготовці уроків, а також для учнів загальноосвітніх шкіл, що цікавляться географією.

 Цікава географія / упоряд. С. В. Тишковець. – Київ : Кобза, 2004. – 399 с. : іл. – (Світ навколо нас).

Книга містить цікаві розповіді про географічні дослідження і відкриття, про дивовижні місця і нерозгадані таємниці нашої планети. Тут описуються різні природні явища, незвичайні рослини і тварини, подається багато інших неймовірних відомостей про світ, у якому ми живемо.

Видання розраховане на учнів середньої школи, а також стане у нагоді вчителям природничих дисциплін.

 Статті з періодичних видань:

 Бочко М. Водний баланс України : 8 кл. / М. Бочко, І. Бочко // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шк. світ). – 2014. – № 3. – С. 30-32.

Автори розробки пропонують вчителям цікаву і доступну форму викладу на уроці матеріалу за темою про водні ресурси України. Розробка містить ділові та рольові ігри, експерименти з водою, завдання, цікаві факти про воду.

 Бочко І. Загальні особливості клімату Африки : гра-подорож «Турпутівка» / І. Бочко, М.Бочко

// Краєзнавство. Географія. Туризм (Шк. світ). – 2013. – № 22. – С. 19-20.

Пропонується розробка уроку географії для учнів 7 класу у формі гри-подорожі з теми «Африка». Цей матеріал допоможе вчителям ознайомити учнів з основними особливостями клімату Африки, дією кліматичних чинників та їх роллю в житті людини. Тут наведено цікаві творчі завдання, рольові ігри.

 Бугайова О. Подорож Південною Америкою : узагальнюв. урок з використанням ІКТ : 7 кл. / О. Бугайова

// Краєзнавство. Географія. Туризм (Шк. світ). – 2012. – № 45. – С. 17-18.

Вчителям пропонується провести урок географії у формі гри-подорожі до Південної Америки з використанням мультимедійних презентацій, конкурсів, вікторин, тестів, творчих завдань.

 Возняк В. Річкові басейни України : урок-подорож : 8 кл. / В. Возняк // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шк. світ). – 2012. – № 38-39. – С. 32-34.

Автор пропонує цікаву розробку уроку, який допоможе вчителям систематизувати знання дітей про річкову систему, найбільші річки України. Урок представлено у формі подорожі річками України. Матеріал містить творчі завдання, головоломки, цікаві факти.

 Войтова Н. Ландшафти України: зона мішаних і широколистих лісів (Українське Полісся) : 8 кл.

/ Н. Войтова // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шк. світ). – 2013. – № 6. – С. 4-7.

Розробка уроку включає матеріал про природну зону мішаних і широколистих лісів України, її географічне положення, межі та розміри, характерні риси природних комплексів і сучасних ландшафтів. Для перевірки знань учнів пропонуються зразки інструктивних карток, творчі завдання та схеми.

 Грузинська Н. Прийоми інноваційного навчання / Н. Грузинська // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шк.  світ). – 2013. – № 19. – С. 28-32.

Стаття містить цікаву для вчителів географії інформацію щодо впровадження на уроках розвивальних і особистісно зорієнтованих технологій. Зокрема, мова йдеться про сенкан – методичний прийом, який дозволяє активізувати творчу діяльність учнів. Для прикладу автор пропонує розробку уроку для учнів 7 класу на тему «Австралія – унікальний материк Землі», де застосовується цей метод.

 Емелина Н. Атмосфера : творческие задания к уроку : 7 кл. / Н. Емелина // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шк. світ). – 2013. – № 23. – С. 26-27.

Матеріал містить підбірку творчих завдань до уроків географії при вивченні теми «Атмосфера». Тут представлені ігри, загадки, ребуси. Стаття викладена російською мовою.

 Жарікова Г. Економічна й соціальна географія України. Загальний огляд : узагальнюв. урок : 9 кл.

/ Г. Жарікова // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шк. світ). – 2014. – № 4. – С. 23-25.

Розробка уроку присвячена загальному огляду економічної і соціальної географії України. Автор пропонує провести його у формі інтелектуальної гри із змаганням двох або більше команд. Матеріал містить багато конкурсів та цікавих запитань з географії.

 Зубко Л. Тестові завдання до курсу : 8 кл. / Л. Зубко, В. Зубко // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шк. світ). – 2014. – № 6. – С. 22-29.

Вчителям пропонується розробка тестових завдань з географії для учнів 8 класу, які допоможуть перевірити якість засвоєних учнями знань. Питання розроблені за такими темами: фізико-географічне положення України, географічні дослідження на її території, рельєф, тектонічні структури, геологічна будова, мінерально-сировинні ресурси, кліматичні умови, внутрішні води, грунти, природно-територіальні комплекси України тощо.

 Ілюк О. Конкурс-гра «Сходинка за сходинкою» : 7 кл. / О. Ілюк, В. Горук // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шк. світ). – 2014. – № 3. – С. 47-49.

Пропонований захід присвячений географії материків та океанів.

 Коробський М. Використання наочності для активізації самостійної роботи учнів на уроках : метод. рек.

/ М. Коробський // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шк. світ). – 2013. – № 9. – С. 25-31.

Автор статті звертає увагу вчителів на важливість залучення учнів 7-9 класів до самостійної роботи з розв’язання проблемних задач на уроках географії. Для цього він пропонує використовувати різні види наочності і надає свої розробки карток-інструкцій і карток-завдань для самостійної роботи, а також розробки практичних робіт та робіт з підручником.

 Лавриненко В. Геоморфологічна будова й основні типи рельєфу України : 8 кл. / В. Лавриненко

// Краєзнавство. Географія. Туризм (Шк. світ). – 2013. – № 10. – С. 11-13.

Розробка уроку допоможе вчителям у цікавій та доступній формі виробити уявлення учнів про геоморфологію як науку та процеси, що беруть участь у формуванні рельєфу. На уроці використовуються мультимедійна презентація, проблемні запитання, ігри, конкурси, легенди.

 Лавриненко В. Промисловість України : 9 кл. / В. Лавриненко // Краєзнавство. Географія. Туризм ( Шк.світ). – 2014. – № 11. – С. 40-43.

Розробка уроку допоможе вчителям познайомити учнів з промисловістю України, розповісти про її місце та роль у господарстві країни. Матеріал містить мультимедійну презентацію, ігри, роботу з картками, цікаві творчі завдання.

 Літвін М. Галопом по горах : 8 кл. / М. Літвін // Краєзнавство. Географія. Туризм ( Шк. світ). – 2014. – № 11. – С. 31-35.

Автор пропонує розробку уроку на тему «Гори України. Карпати», який проводиться у формі заочної мандрівки. Матеріал містить багато цікавих фактів з історії виникнення українських гір, про їхній вплив на клімат, про найвідоміші вершини, водоспади, річки та озера. Тут також представлена інформація про населення, що мешкає у Карпатах, його національні традиції, побут та багато іншого.

 Мамай З. Азовське море : урок-експедиція : 8 кл. / З. Мамай // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шк. світ). – 2013. – № 5. – С. 26-27.

Розробка уроку-експедиції дасть можливість вчителям у цікавій і незвичній формі познайомити учнів з Азовським морем, особливостями його берегової лінії, природними ресурсами та екологією.

 Маменко І. Лісова й деревообробна промисловість України : 9 кл. / І. Маменко // Краєзнавство. Географія. Туризм ( Шк. світ). – 2014. – № 11. – С. 44-47.

Цей матеріал допоможе вчителям дати учням характеристику галузі, ознайомити їх з основними її проблемами та перспективами, пояснити чинники розміщення різних типів підприємств тощо. Автор розробки пропонує використовувати для цього тематичні карти, атласи, мультимедійну презентацію, опорні схеми, тести.

 Остапа Т. Українознавчий аспект на уроках географії : 8 кл.: [внутрішні води України] / Т. Остапа

// Краєзнавство. Географія. Туризм (Шк. світ). – 2014. – № 11. – С. 36-39.

Розробка уроку присвячена вивченню поверхневих вод України, основних її річкових басейнів. Під час уроку використовуються мультимедійні презентації, прийоми «Інтелектуальна розминка», «Географічна лабораторія», тестові завдання.

 Рубан К. По Африці : урок-гра : 7 кл. / К. Рубан // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шк. світ). – 2012. – № 45. – С. 9-14.

Проведення такого підсумкового уроку-гри допоможе вчителям оцінити знання учнів з теми «Африка». Матеріал містить цікаві запитання по темі та відповіді до них.

 Рудик Н. Українські Карпати : урок-презентація : 8 кл. / Н. Рудик // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шк. світ). – 2013. – № 6. – С. 14-19.

Пропонована розробка допоможе вчителям провести урок-презентацію з метою формування в учнів системи знань про Українські Карпати, особливості їх географічного положення, клімат, рослинний і тваринний світ, а також показати зображення Карпат у поетичному слові українського народу. Автор уроку використовує гербарії рослин, легенди, записи пісень, щедрівок, коломийок, танцювальної музики, фотовиставку карпатських краєвидів.

 Сидоренко В. Оптимізація знань і вмінь обдарованих учнів із географії : 8-9 кл. / В. Сидоренко

// Краєзнавство. Географія. Туризм (Шк. світ). – 2014. – № 3. – С. 40-46.

Автор статті ділиться своїм досвідом педагогічної роботи з обдарованими дітьми на уроках географії. Пропонується сучасний варіант програми з географії для учнів 8-9 класів, представлені окремі її розділи, система завдань і приклади.

 Федій Л. Північна Америка : 7 кл. / Л. Федій // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шк. світ). – 2013. – № 19. –

С. 33-37.

Вчителям надаються розробки уроків для учнів 7 класу, присвячених вивченню Північної Америки. Зокрема, звертається увага на географічне положення, історію відкриття та освоєння материка, його геологічну будову, рельєф і корисні копалини. На уроках застосовуються проблемні питання, творчі завдання, тести.

 Шевчук І. Індійський океан: органічний світ, природні багатства, вплив на природу материка, охорона океану : 7 кл. / І. Шевчук  // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шк. світ). – 2013. – № 19. – С. 38-40.

Розробка уроку допоможе вчителям організувати роботу з поглиблення і систематизації знань учнів про Індійський океан. Пропонуються творчі завдання, форми роботи з контурними картами, проблемні запитання, тести, які можна використовувати під час уроку.

 Шишман Н. Антарктида : урок-експедиція : 7 кл. / Н. Шишман // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шк. світ). – 2013. – № 4. – С. 17-21.

Автор надає цікаву розробку уроку за темою «Антарктида», який пропонується провести у формі експедиції, під час якої учні, об’єднавшись у кілька груп, отримують і виконують різноманітні творчі завдання. Матеріал містить багато цікавих фактів про Антарктиду, історію її відкриття, сучасні дослідження.