background

(в рамках реалізації загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року)

 Підготувала  В.М. Корженевська

Захист прав та інтересів дитини є одним із найважливіших завдань держави, адже ставлення до дітей, їхніх прав і свобод, повага до їхньої людської гідності якнайточніше відображають рівень гуманності й цивілізованості суспільства.

Світові стандарти у галузі дотримання прав дитини, що формувалися протягом багатьох десятиліть, закріплені у кількох важливих міжнародних документах. Першим міжнародним документом, спрямованим на захист дитинства, стала прийнята у 1924 р.Женевська декларація прав дитини, розроблена Лігою Націй.

Після завершення Другої світової війни правам дитини особливу увагу почала приділяти новостворена Організація Об’єднаних Націй (ООН). У 1948 році нею було прийнято Декларацію прав людини, а у 1959 році усі 78 членів Генеральної Асамблеї ООН одноголосно ухвалили Декларацію прав дитини, робота над проектом якої  тривала два роки. Вона була значно ширшою і досконалішою, порівняно із Женевською, і торкалася не лише життєвих, а й моральних потреб дитини, проголошувала право на ім’я і національність, передбачала обов’язкову і безкоштовну початкову освіту, заборону дитячої праці до певного віку, право дитини на гру і творчість, на любов і розуміння.

 20 листопада 1989 року Генеральною Асамблеєю ООН була прийнята  Конвенція ООН про права дитини. Конвенція має вищу юридичну силу порівняно з іншими міжнародними та національними правовими актами. Держави-учасниці Конвенції зобов’язані забезпечити її дотримання та виконання на своїй території, привівши національне законодавство відповідно до положень даного документу. На сьогоднішній день її ратифікували 192 держави, у тому числі йУкраїна.

  З метою об'єднння в єдину систему зусиль держави щодо захисту прав дітей, у березні 2009 року в Україні, було прийнято загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року. Ним визначено чотири пріоритетні напрями діяльності: пропагування здорового способу життя; забезпечення можливості здобувати високоякісну освіту; захист дітей від жорстокого поводження, насильства та експлуатації;  боротьба з ВІЛ/СНІДом, а також передбачено глобальний план дій,  орієнтований на розвиток і захист прав та інтересів підростаючого  покоління, і завдання, які спільнота країни має виконувати для дітей та разом з дітьми.

 Україна, як член міжнародного співтовариства, бере участь у діяльності зі створення сприятливого для дітей середовища, в якому гідний розвиток і захист їхніх прав забезпечується дотриманням принципів демократії, рівності, миру, соціальної справедливості з урахуванням моральних засад та традиційних цінностей українського суспільства, спрямованих на зміцнення сім'ї та морального здоров'я дітей в Україні.

Необхідність правової освіти сьогодні не викликає сумніву. Становлення правової держави, до чого прагне Україна, як рівноправний член міжнародного співтовариства, неможливе без формування правової культури її громадян.

    Пропонуємо  літературу на цю тему, яка є у фонді нашої бібілотеки, а також публікації в мережі Інтернет.

 Література для дітей

Гавриш С. Б. Маленькі історії про великі істини : права та свободи дитини / С. Б. Гавриш ; вступ. сл. С. Б. Гавриша, Н. І. Карпачової. – Київ : Емма, 2001. – 142 с. : іл.

 Головченко В. В. Правова енциклопедія школяра / В. В. Головченко, В. С. Ковальський, Л. О. Лоха. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 439 с.

Дубровський В. Ф. Правова абетка для старших дошкільників / В. Ф. Дубровський, О. Ю.Червинська. –Харків: Ранок : Веста, 2005. – 62 с.

  Знай свої права, дитино : основні засади конвенції про права дитини (1989 р.) / авт.-упоряд. С. Кириленко, Л. Слабошпицька ; худож. Л. Гончарова ; вірші І. Жиленко. – Київ : Махаон-Україна, 2000. – 46 с. : іл.

 Конвенція ООН про права дитини. – Київ : ТМ ПрінтІксПрес, 1999. – 32 с.

 Яковлев Ю. Я. Ваши права, дети / Ю. Я. Яковлев. – М.: Международные отношения, 1992. – 128 с.

  Література для вихователів

  Антипова І. Право людини на життя, свободу, недоторканість / І. Антипова // Шк. світ. – 2011. – № 43. – С. 9-12.

 Бахтінова О. В. Матеріали до уроків права : 1-2 кл. / О. В. Бахтінова. – Харків : Ранок, 2009. – 174 с. – (Навчаємо молодших школярів).

 Васильченко Л. В. Інформаційні права дітей та їх захист / Л. В. Васильченко // Життя проти СНІДу. – 2007. – № 4. – С. 8-10.

 Гайдай С. Діти мають право... : пізнавально-розважальне заняття : 1-4-й кл. / С. Гайдай // Початкова освіта (Шк. світ). – 2011. – № 38. – С. 16-18.

  Горохова О. Г. Королева Конвенція [сценарій] / О. Г. Горохова // Розкажіть онуку. – 2012. – № 19-20. – С. 126.

Данилова З. І. Конвенція ООН про права дитини (конкурсно-ігрова програма, 5-9 кл.) / З. І. Данилова // Виховна робота в шк. – 2012. – № 5. – С. 30-33.

 Жадько О. Це моє життя, або Азбука права : про права дітей в Україні / О. Жадько // Шк. світ. – 2006. – 1. – С. 3-9.

  Жмур Л. О. Наші права – щасливе дитинство / Л. О. Жмур, Ю. М. Спащенко // Позакласний час. – 2011. – № 5. – С. 38-42.

  Загальнодержавна програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» // Позакласний час. – 2011. – № 5. – С. 33-37. 

  Конвенція ООН про права дитини // Життя проти СНІДу. – 2006. – № 4. – С. 2-4.

 Кочура Л. Право і справедливість : година спілкування / Л. Кочура // Шк. світ. – 2011. – № 8. – С. 17-19.

 Мир дітям планети Земля : метод. поради до відзначення Міжнар. десятиліття культури миру і ненасильства в інтересах дітей планети, оголош. Генерал. Асамблеєю ООН (2000-2010 роки) / Держ. закл. «Нац.б-ка України для дітей» ; підгот. Ю. В. Осадча ; літ. ред. О. А. Решетняк. – Київ , 2010. – 12 с.

Наші права – щасливе дитинство : бесіда про книги / КЗ «Обл. б-ка для дітей» ; підгот. Н. О. Діденко. – Черкаси , 2012. – 18 с.

Права людини очима дітей України. – Дрогобич : Коло, 2002. – 96 с. : іл.

Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року : закон України, 5 берез. 2009 р. // Урядовий кур’єр. – 2009. – 15 квіт. – С. 7-8.

 Реалізація Декларації та Конвенції ООН про права дитини : до 50-річчя проголошення Декларації прав дитини та 20-річчя Конвенції про права дитини : метод. поради / Держ. закл. «Нац. б-ка України для дітей ; підгот. Ю. В. Осадча. – Київ , 2009. – 20 с.

Туник І. Адаптована програма з правового виховання / І. Туник // Дошк. вих. – 2009. – № 6. – С. 20-22.

Чижова Н. Не втомлюймось жити : досвід правового виховання / Н. Чижова // Позакласний час. – 2007. – № 1. – С. 65-69.

 Інтернет-ресурси

Детский правовой сайт [Електронний ресурс] : [сайт]. – Режим доступу : http://mir.pravo.by/, вільний (22.07.2014). – Назва з екрану.

 ітям про Конвенцію ООН про права дитини та Конвенцію ООН про права інвалідів [Електронний ресурс] // Режим доступу :  http://www.youtube.com/watch?v=zY8FA5sCR7c, вільний (22.07.2014). – Назва з екрану.

 «Казка –вигадка, та в ній кожен знайде натяк свій» : вип. 1-2 : вивчаємо Конвенцію ООН про права дітей з казковими персонажами [Електронний ресурс] // Портал «Права дітей» : [сайт]. – Режим доступу : http://www.kidrights.kherson.ua/kj/index.php?option=com_content&view=article&id=61:fairy-1&catid=34:2012-11-27-17-40-53&Itemid=55, вільний (22.07.2014). – Назва з екрану.

Конвенція ООН про права дитини : прийнята резолюцією 44/25 Генеральної Асамблеї ООН, від 20 листопада 1989 року та набула чинності  2 вересня 1990 року.Ратифікована Постановою Верховної Ради України №789ХІІ (78912) від 27 лютого 1991 року та набула чинності в Україні 27 вересня 1991 року [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://www.unicef.org/ukraine/ukr/convention_small_final.pdf , вільний (22.07.2014). – Назва з екрану.

 Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації  Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року : закон України від 5 березня 2009 року №1065-17 [Електронний ресурс] // Верховна рада України [офіційний веб-портал]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1065-17, вільний (23.07.2014). – Назва з екрану.

 Правознайка [Електронний ресурс] // Краматорська центральна міська бібліотека для дітей ім. О. С. Пушкіна : [сайт]. – Режим доступу : http://www.book-house.org/html/aieiaia_noid3iea_dica3eo1.htm, вільний (23.07.2014). – Назва з екрану.