background

(1789-1851)

 225 років від дня народження

Підготувала Корженевська В. М.

      Джеймса Фенімора Купера називають «американським Вальтером Скоттом». Він основоположник історичного, авантюрного та соціально-критичного роману в літературі США.

    Народився 15 вересня 1789 року. Дитячі роки майбутнього письменника пройшли у селищі Куперстауні (штат Нью-Йорк). Куперстаун – буквально – «місто Куперів», його засну­вав Вільям Купер, батько Джеймса Фенімора. Він був заможним суддею і впливовим політиком, якого двічі оби­рали до палати представників конгресу США.

    У 17 років Джеймс Фенімор залишає навчання в Йєльському університеті і поступає на флот. П'ять років (1806-1811) він провів у плаванні. Враження від тяжкої матроської праці пізніше знайдуть відображення у його романі «Слідопит». Дослужившись до офіцерського звання і отримавши у спадок маєток, Купер оселився уКуперстауні. Тут він повністю присвятив себе літературній діяльності.

    Знання своєї країни, її зви­чаїв, суспільного устрою допомогло письменнику створити яскраві образи американців. Популярність йому приніс один із перших романів під на­звою «Шпигун». Це історія про трагічну долю дрібного сіль­ського торговця, який став роз­відником під час війни за незалежність.

    Головне місце в творчій спад­щині Купера належить серії з п’яти романів, над якими письменник працював два деся­тиліття. Вони названі «Повістями про Шкіряну Панчоху» – за іменем головного героя – слідопита і мисливця Натті Бампо, людини надзвичайно сміливої і благородної. У романах: «Піонери» (1823), «Останній із могікан» (1826), «Прерія» (1827), події охоплюють період із 1745 до 1805 р., від моменту, коли юний Натті здійснює свої перші військові подвиги. На очах мисливця відбувається колонізація Америки європейцями, які захоплюють землі, вирубують ліси, сіють ворожнечу між племе­нами. Про все це й пише автор, зображуючи поряд із жорс­токими колоністами корінне населення Америки. У викладенні Джеймса Фенімора це чудовий народ: на війні – відважний, хоробрий, безжалісний; а в мирні часи – справедливий, великодушний, хоча завжди готовий до помсти. Так сприймає індіанців і герой романів Натті Бампо, якому до душі їхнє благородство, чесність і хоробрість.

    Найпопулярнішим романом із цієї серії став «Останній із могі­кан». Його дія відбувається в 1757 році. Друг Бампо індіанець Ункас – останній представник племені, яке колись славилося могутністю, але з часом було майже повністю знищене колоніс­тами. Ункасу притаманні благородні риси, за які Бампо поважав усіх могікан.

    До історичних романів Купера належать «Лайонел Лінкольн, або Облога Бостона» (1825), присвячений війні за незалежність США, та «Мерседес із Кастилії» (1840) – роман про плавання Xристофора Колумба.

    Як зачинатель морської теми, Купер є автором «Лоцмана» (1823) – авантюрного роману про Джона Пола Джонса, американського флотоводця епохи війни за Незалежність, романів «Червоний Корсар» (1828), «Морська чарівниця» (1830) та «Два адмірали» (1842). Досвідом служби автора на флоті навіяна документальна «Історія флоту Сполучених Штатів» (1834).

    Американці дали високу оцінку таланту письменника, якого обрали членом престижного Американського філо­софського товариства на знак «високої поваги до громадянина США, котрий своїми літературними працями сприяв славі республіки», нагородили срібною медаллю Корпорації міста Нью-Йорка. Дж. Купер отримав також почес­ний вчений ступінь Колумбійського коледжу.

      У 1826-1833 рр. Купер подо­рожує Европою. Він побував у Франції, Німеччині, Італії. У цей період побачили світ його романи, присвячені минулому європейських країн: «Браво» (1831), «Генденмауер» (1832) і «Кат» (1833).

    Після повернення до США погляди письменника на амери­канську дійсність змінюються. Жадоба наживи, соціальна несправедливість все більше впадають йому в очі. Замість демократії він виявив на батьківщині тенденції до власництва та накопичення. Тому замість похвали американській демократії, на кшалт створеної перед поїздкою книги «Погляди американців»(1828), Купер написав сповнений гіркоти «Лист до співвітчизників» (1834). Цей документально-публіцистичний твір відкрив нову грань творчості письменника –сатиричний памфлет, якими стали романи «Монікіни» (1835), «Додому» (1838) та «Американський демократ» (1838). У них Джеймс Фенімор змалював американське суспільство таким, яким воно було насправді, без ореолу романтичності. Через це йому довелося вести 17 судових справ щодо газет, які виступали проти нього із звинуваченнями.

    У цій ситуації Купер відчув необхідність повернутися до національного минулого, аби знайти відповідь на суперечності сучасності. Так з'явилися два його останні романи серії про Шкіряну Панчоху –«Слідопит»(1840)і «Звіробій»(1841).

    Пізня творчість Купера, особливо морські романи цього періоду «На суші та на морі» (1844), «Джек Гір» (1845), «Морські леви» (1849), а також «Мисливець на бджіл» (1848), свідчить про наростання у нього песимізму та зацікавлення релігійними мотивами і містицизмом.

    Помер письменник 14 вересня 1851 року, дик­туючи своїй дочці Шарлотті сторінки нової книги – «Історії Нью-Йорка».

    Творчість Джеймса Фенімора Купера – значне явище в аме­риканській літературі. Показуючи картини американського життя в його повсякденні, розкриваючи непривабливі сторінки ко­лоніального завоювання, він сприяв розвитку демократичного суспільства, поставив у своїх творах проб­лему, актуальну і в наш час: чи не загине природа під тиском цивілізації!? Його книги, сповнені подвигами, і зараз продовжують навчати честі, мужності та вірності.

 Твори письменника:

 Купер Д. Ф. Браво, или в Венеции / Д. Ф. Купер ; пер. с англ. Е. Семеновой, Н. Темчиной ; послесл. А. Темчина ; ил. В. Высоцкого. – М. : Пресса, 1992. –  397 с.

 Купер Ф. Звіробій / Ф. Купер ; пер. з англ. Л. Солонька, О. Тереха ; худож. Є. Вдовиченко. – Харків : Фоліо, 2007. – 462 с. : іл. – (Бібліотека пригод).

 Купер Ф.  Красный Корсар : роман ; пер. с англ. / Ф. Купер. – М. : Престиж Бук, 2008. – 316 с. : іл.

 Купер Д. Ф. Мерседес из Кастилии ; Краснокожие : романы : пер.с англ. / Д. Ф. Купер. – Київ : Вік, 1992. – 193 c. 

 Купер Ф.  Піонери : роман / Ф. Купер ; пер. з англ. О. Росінської ; худож. А. Недял. – Донецьк : БАО, 2006. – 383 с. : іл. – (Бібліотека світового бестселера).

 Купер Д. Ф.  Последний из могикан, или Повествование о 1757 годе ; Следопыт или на берегах Онтарио : романы : пер. с англ. / Д. Ф. Купер. – М. : Росмэн, 1998. – 861 c. : іл. – (Большая детская б-ка).

 Купер Д. Ф.  Прерия / Д. Ф. Купер ; пер. с англ. Н. Вольпин ; худож. И. Ильинский. – М. : Правда, 1983. – 432 c. : ил.

 Купер Д. Ф. Слідопит, або Суходільне море : роман / Д. Ф. Купер ; пер. з англ. І. Корунця ; вступ.слово Н. Ейшискіної ; іл. Г. Брока. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2006. – 463 с. : іл.

 Що читати про письменника:

 Американська література // Література : для дітей середнього шк. віку /авт.-упоряд. О. К. Васильєва, Ю. С. Пернатьєв ; худож.-оформ.Б. П. Бублик, С. В. Правдюк. – Харків, 2003. – С. 241-243.

 Гержан С. М. Система уроківз вивчення роману Фенімора Купера «Останній з могікан» / С. М. Гержан // Зарубіжна літ. в шк. України. – 2005. – № 12. – С. 15-20.

 Гімн мужності... : [про роман Джеймса Фенімона Купера «Звіробій»] // Шк. б-ка. – 2011. – № 5. – С. 160.

 Клочкова Л. А. Педагогічні перлини / Л. А. Клочкова // Зарубіжна літ. в навч. закл. – 2001. – № 2. – С. 36-38.

 Купер Джеймс Фенимор // 100 великих имен в литературе. – М., 1998. – С. 258-262.

 Купер Джеймс Фенімор // Зарубіжні письменники : енциклопедичний довідник : у 2 т. Т. 1 : А-К / за ред. Н. Михальської, Б. Щавурського. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2005. – С. 810-812.

 Романы Фенимора Купера // Брандис Е. П. От Эзопа до Джанни Родари : очерки / Е. П. Брандис. – М., 1980. – С. 84-85.

 Ружевич Т. Романтичні герої Фенімора Купера / Т. Ружевич, Я. Ружевич // Зарубіжна літ. в шк. України. – 2005. – № 12. – С. 52-53.

 Американський романтизм. Ф. Купер i Э. По [Електронний ресурс] // Киевская городская библиотека [сайт]. – Режим доступу : http://lib.misto.kiev.ua, вільний (28.07.2014). – Назва з екрану.

 

 Біографії письменників. Джеймс Фенімор Купер [Електронний ресурс] // Сім’я і дім [сайт]. – Режим доступу : http://simya.com.ua/articles/71/18005/, вільний (28.07.2014). – Назва з екрану.

 Классик приключенческой литературы Дж. Ф. Купер : о море и профессии лоцмана [Електронний ресурс] // Філія «Дельта-лоцман» державного підприємства «Адміністрація морських портів України» [сайт]. – Режим доступу : http://www.delta-pilot.ua/uk/head, вільний (28.07.2014). – Назва з екрану.

 Купер Джеймс Фенімор – творчість письменника [Електронний ресурс] // Зарубіжна література : [сайт]. – Режим доступу : http://www.zarlit.com/biography/kuper.html, вільний (28.07.2014). – Назва з екрану.

 Фенімор Купер [Електронний ресурс] // Зарубіжна література : хрестоматія : [сайт]. – Режим доступу : http://www.zarlit.com/hrestomatia/65.html, вільний (28.07.2014). – Назва з екрану.