Стельмащук Г. Г. Українське народне вбрання / Галина Стельмащук ; Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів : Література та мистецтво, 2019. – 255 с. : іл., фотоіл.

    На джерельному фактологічному матеріалі представлено шлях формування та побутування українського традиційного вбрання від найдавніших часів до початку XX ст. Розглянуто комплекси вбрання всіх етнографічних регіонів України. Вперше подано коротку характеристику вбрання української еліти, міщан і робітників.

   Для широкого читацького кола.