1. Загальні положення

 

1.1    Чемпіонат області з гри „Що? Де? Коли?” (далі – Гра) є відкритим і проводиться як інтелектуальне                         командне змагання школярів будь-яких начальних закладів області.

1.2    Організаторами Гри є Черкаське регіональне відділення Ліги українських клубів „Що? Де? Коли?” і                       комунальний заклад „Обласна бібліотека для дітей” Черкаської обласної ради.

1.3    До організації Гри можуть долучатися державні і недержавні установи, заклади, організації, фонди.

1.4    У Грі можуть брати участь усі бажаючі учні 6-11 класів, які об'єдналися у команди.

1.5    Інформація про проведення Гри розповсюджується через мережу загальноосвітніх начальних закладів                 області, бібліотек для дітей, на сайтах організаторів, партнерів, а також у ЗМІ.

 

2. Мета Гри
 

 

2.1    Мета гри:

–       сприяння розвитку інтелектуального потенціалу підростаючого покоління у області;

–       підняття престижу розумово розвиненої особистості учнів;

–       заохочення школярів до інтелектуального самовдосконалення, прищеплення їм прагнення здобувати                   знання;

–       виявлення найсильніших команд для участі у всеукраїнських і міжнародних змаганнях.

 

3. Організація Гри

 

3.1    Для проведення чемпіонату області з Гри створюється організаційний комітет, до складу якого входять                 представники організаторів.

3.2    Для проведення Гри в інших населених пунктах області створюються місцеві оргкомітети.

3.3    Оргкомітети різних рівнів займаються:

–       залученням учнів (команд) до Гри;

–       готують ігрові завдання;

–       координують проведення Гри на різних етапах;

–       поширюють інформацію про місце, термін і час проведення Гри;

–       проводять тренінгові, відбіркові, фінальні змагання;

–       оцінюють правильність відповідей учасників Гри;

–       забезпечують придбання грамот, медалей, кубків для відзначення переможців Гри;

–       розповсюджують інформацію щодо результатів проведення Гри;

–       сприяють участі переможців у Грі наступного етапу.

3.4    Гра проводиться відповідно до Порядку, розробленого оргкомітетом (додаток №1).

3.5    Для участі команди у Грі подається заява за встановленою формою (додаток №2).

 

4. Відзначення переможців Гри

 

4.1    Команди, що зайняли призові місця, нагороджуються грамотами та (або) медалями.

4.2    Команда, що зайняла перше місце, нагороджується кубком.

4.3    Команди-переможці отримують право брати участь у Грі наступного етапу.

 

5. Фінансування

 

5.1    Всі витрати, пов'язані із проведенням Гри на різних етапах, беруть на себе відповідні організаційні       

        комітети.

5.2    Витрати, пов'язані з відрядженням команд на змагання, несуть відряджаючі організації.

5.3.   Організатори мають право залучати до фінансування витрат, пов'язаних із проведенням Гри, кошти                       спонсорів і благодійників.