Чухліб Т. В. Магнат, козак і гайдамака. Боротьба за владу Русі-України з Короною Польською (1569-1769 рр.) : до 250-річчя Коліївщини / Тарас Чухліб ; НАН України, Ін-т історії України, Ін-т козацтва ім. Степана Бандери, Гетьман. фонд ім. Петра Дорошенка. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2018. – 253 с. –(Міжнародна історія України).

    У книзі розкривається проблема боротьби за владу Русі-України та Корони Польської від Люблінської унії 1568 р. до Коліївщини 1768–1769 рр. Висвітлюються владні повноваження центральних, земських (місцевих), гродських (міських), військових та двірських інституцій Корони Польської; державна служба Війська Запорозького; взаємовідносини між шляхетськими й козацькими органами влади за доби Українського гетьманату; «Cтолітня війна» магнатів із гайдамаками на Правобережній Україні в XVIII столітті.

    Для широкого загалу читачів.