42

 Що читати про Агатангела Кримського

 
Агатангел Кримський // З порога смерті : письменники України – жертви масових репресій. Вип.1. – К., 1991. – С. 278-282.
 
Астапенко І. Агатангел Юхимович Кримський / І. Астапенко // Країна знань. – 2012. – № 7. – 3-я с. обкл.
 
Іванко А. Велетень української науки Агатангел Кримський / А. Іванко // Історія України (Шкільний світ). – 2011. – № 10. – С. 3-5. – Бібліогр.: C. 5.
 
Ільєнко І. Хватальна евакуація : поєдинок академіка Агатангела Кримського // Ільєнко І. У жорнах репресій : оповіді про укр. письменників : (за арх. ДПУ-НКВС) / І. Ільєнко ; худож. оформл. Я. Яковенка ; фоторепрод. І. Яїцького. – К. , 1995. – С. 315-339.
 
Поліщук В. Агатангел Кримський став професором у 29 років / В. Поліщук // Голос України. – 2009. – 13 лют. – С. 12.
 
Романов С. Історія доби в постатях : до 140-річчя Лесі Українки і Агатангела Кримського / С. Романов // День. – 2011. – 30 верес. – 1 жовт. – С. 11.
 
Сюндюков І. Народ вічний у пізнанні : українська ідея Агатангела Кримського у вселюдських системах координат / І. Сюндюков // Україна Incognita / за ред. Л. Івшиної. – К., 2002. – С. 287-291.
 
Таранюк В. Славетний поліглот // Владислав Таранюк про Івана Пулюя, Василя Єрошенка, Василя Каразіна, Агатангела Кримського, Лазаря Заменгофа : [оповідання] / худож. І. Михайлов. – К., 2009. – С. 55-67.
 
Титаренко Л. "Він цю Батьківщину любив" : минуло 140 років від дня народження академіка, видатного історика, філолога і письменника Агатангела Кримського / Л. Титаренко // Голос України. – 2011. – 20 січ. – С. 21.
 
Шпак В. Хресний шлях Агатангела Кримського : 140 років тому народився один з найвідоміших орієнталістів світу / В. Шпак // Урядовий кур'єр. – 2011. – 15 січ. – С. 7.
 
Ясь О. В. Кримський Агатангел Юхимович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України : в 5 т. Т. 5 : Кон - Кю / редкол. : В. А. Смолій [та ін.] ; НАН України, Інститут історії України. – К. : Наукова думка, 2008. – 568 с. : ілюстр. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Krimskii_A (05-03-2013). – Назва з екрану.