33

Повернення  ж на Батьківщину почалося тільки з 1991 року.
Науковий спадок ученого вражає: Агатангел Юхимович написав 1275 праць, надруковано з них понад п’ятсот.
Перу невтомного дослідника належать багато робіт про іслам, історію арабів, тюрків, літературу східних народів.