2

     Про вчених виняткової ерудиції, працелюбності та безмежно глибокої думки,зазвичай,кажуть: «Це ж не людина, а ціла наукова установа!».

Як правило, тут є певний елемент риторичного перебільшення.

Але коли йдеться про дійсно феноменальну постать Агатангела Юхимовича Кримського (1871-1942), всесвітнього масштабу орієнталіста (сходознавця), видатного історика, філолога, етнографа, філософа, організатора української науки, талановитого поета – то можемо впевнено стверджувати:він справді міг замінити собою повноцінний дослідницький інститут!