12

В колегії, значною мірою під впливом відомого українського мовознавця Павла Житецького, Кримський почав писати вірші, робити переклади з західноєвропейських мов.

Учитель “руської” мови П. Житецький прищепив А. Кримському любов до української мови, яка на усе життя стала його улюбленою “ненькою”. 
 
“Кожнісіньку вольну від “офіціальних” занять часину, – писав він у листі до свого друга Бориса Грінченка 5 липня 1892 р, – я й присвячував Україні”.
 
Через ту любов та студії творів Михайла Драгоманова, а також через українські львівські періодичні видання А. Кримський, який – як сам стверджував – не мав ні краплі української крові, визначився у своїй національній ідентичності: в 1889 р. він став свідомим українцем, готовим присвятити своє життя українській справі.

   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Б. Грінченко                                     П.Житецький               М.Драгоманов