Підготовлено за матеріалами:

    Волинець Ю. Роковини Василя Доманицького [Електронний ресурс] / Юлія Волинець // Смолоскип : [веб-сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://smoloskyp.org.ua/main/736-2010-10-26-08-54-40.html, вхід вільний (дата звернення: 14.04.2017). – Назва з екрану.

     Козар Л. Василь Доманицький, як громадський діяч і фольклорист / Лідія Козар // Народна творчість та етнологія. – 2012. – № 3. – С. 16-30.

    Кравець А. Колодисте: село, у самому серці якого знайшов древній сердолік Доманицький – той, чиїм рідним домом було те ж таки село Колодисте / Андрій Кравець // Прес-Центр. – 2012. – 11 січ. – С. 27.

   Гандзій О. «Лікар приховує, що хвороба невиліковна. Призначає гірчичники, креозот, режим, харчування» / Олександр Гандзій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://gazeta.ua/articles/history-journal/_likar-prihovuye-scho-hvoroba-nevilikovna-priznachaye-girchichniki-kreozot-rezhim-harchuvannya/760897, вхід вільний (дата звернення: 14.04.2017). – Назва з екрану.

     «Історія України-Русі» у листуванні Миколи Аркаса з Василем Доманицьким. 1906–1909 роки / упоряд. Інна Старовойтенко. – Київ: Темпора, 2009. – 344 с.

     Колодянська О. Василь Доманицький: «Мені поталанило кілька років прожити під одним дахом з Володимиром Боніфатовичом…» [Електронний ресурс] / О. Колодянська // Студентский меридіан : газета Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Електрон. дані. –  Режим доступу: http://meridian.kpnu.edu.ua/2014/01/30/vasyl-domanytskyj-meni-potalanylo-kilka-rokiv-prozhyty-pid-odnym-dahom-z-volodymyrom-bonifatovychom/, вхід вільний (дата звернення: 16.05.2017). – Назва з екрану.

     Лук’янчук Г. Виставка «Іван Франко і Василь Доманицький» / Георгій Лук’янчук // Слово Просвіти. – 2017. – 6-12 квіт. – С. 3.

     Наєнко М. Василь Доманицький: історик, філолог, дослідник і видавець «Кобзаря» [Електронний ресурс] / М. Наєнко // Шевченкознавчі студії. – 2009. – Вип. 12. – С. 124-129. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Shs_2009_12_19, вхід вільний (дата звернення: 15.05.2017). – Назва з екрану.

     Наєнко М. К. Сергій Єфремов, Василь Доманицький і «Корифеи украинской сцены» [Електронний ресурс] / М. К. Наєнко // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Філологічні науки. – 2013. – № 1. – С. 12-15. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduepf_2013_1_3, вхід вільний (дата звернення: 15.05.2017). – Назва з екрану.

     Поліщук В. Мій Василь Доманицький / Володимир Поліщук. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2015. –163 с. : портр.

     Поліщук В. Шевченкознавство Василя Доманицького: на підступах до «Критичного розсліду...» / Володимир Поліщук // Збірник праць Міжнародної (38-ої) наукової шевченківської конференції : до 197-ї річниці з дня народж. Т.  Г. Шевченка та 150-річниці його перепоховання в Україні / відп. ред. В. Поліщук. – Черкаси, 2011. – С. 113-126.

     Поліщук В.  Перший науковий редактор «Кобзаря» - тальнівчанин : 2010 рік на Черкащині оголошено Роком Доманицького / Володимир Поліщук // Прес-Центр. – 2010. – 15 верес. – С. 28.

     Чистому серцем: пам'яти Василя Доманицького / ідея перевид., впорядкування, редагування В. Поліщука : [упоряд. С. Єфремов]; перевид. В. Мовчана. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2010. –174 с.

 Підготувала  Л.О. Ткач