15

    Економічне пригнічення та посилення у XVIIIст. національно-релігійних утисків польською шляхтою українського народу спричинили ряд повстань. Найбільшими були виступи 1737, 1749 та 1750 років. У 1768 р. Умань стала центром національно-визвольного антифеодального повстання, відомого як «Коліївщина» й очолюваного запорозьким козаком Максимом Залізняком та уманським сотником Іваном Гонтою.

Максим Залізняк

Іван Гонта