12

Літературну розвідку підготовлено за матеріалами:

    [Єфремов Сергій Олександрович] / упоряд. М. С. Павленко  // Письменники Уманщини : довідник-антол. : ст., бібліограф. матеріали, вірші, проза, літературознавчі есеї / упоряд. М. С. Павленко. – Умань, 2011. – С. 93-97.

    Кравець А.  Причина розстрілу – «підозріла» любов до України… / Андрій Кравець // Прес-Центр. – 2012. – 14 берез. – С. 27.

    Мазуренко О. Видатний педагог, науковець, патріот України/ Ольга Мазуренко // Реабілітовані історією : Черкаська область : в 27 т. Т.7. – Черкаси, 2010. – С. 297-300.

    Поліщук В.  Побратими-подвижники духу і праці : (Євген Чикаленко і Сергій Єфремов) / Володимир Поліщук// Поліщук В. Вибране: в 3 т. Т. 2 : Розстріляні таланти (репресовані письменники Черкащини) / Володимир Поліщук. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2013. – С. 177-216.

    Сергій Єфремов // Видатні постаті в історії України XX ст.: короткі біогр. нариси : довід. вид. / В. І. Гусєв, О. В. Даниленко, Л. В. Іваницька та ін. – Київ, 2011. – С. 134-136.

*   *   *

    Єфремов Сергій Олександрович [Електронний ресурс] // Педагогічне краєзнавство : [веб-сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://kraeznavstvo.at.ua/news/2009-08-29-21, вхід вільний (дата звернення: 21.06.2016). – Назва з екрана.

    Кореневич Л. Він не мислив себе поза Україною : скарби високих дум Сергія Єфремова / Леонід Кореневич // День: [веб-сайт]. – Електрон. дані. – режим доступу: http://incognita.day.kiev.ua/vin-ne-misliv-sebe-poza-ukrayinoyu.html, вхід вільний (дата звернення: 21.06.2016). – Назва з екрана.

    Сергій Єфремов [Електронний ресурс] // Чтиво : електронна бібліотека : [веб-сайт]. – Електрон. дані. – режим доступу: http://chtyvo.org.ua/authors/Yefremov_Serhii/, вхід вільний (дата звернення: 21.06.2016). – Назва з екрана.

    Таран М. Славетні нащадки духовної династії Дурдуківських [Електронний ресурс] / Микола Таран // Слово Просвіти : [офіційний сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://slovoprosvity.org/2016/05/19/slavetni-nashhadki-duxovno%D1%97-dinasti%D1%97-durdukivskix/, вхід вільний (дата звернення: 14.06.2016). – назва з екрана.

Підготувала Л.О. Ткач