Кожен день малюк чує у свою адресу безліч зауважень, коментарів, оцінок з боку батьків. Дорослим особливо важливо зрозуміти, яку роль в емоційно-особистісному розвитку дитини відіграють батьківські установки. Під батьківськими установками розуміється система або сукупність батьківського емоційного ставлення до дитини, сприйняття дитини батьками і способів поведінки з нею.

    Пропонуємо вам переглянути найбільш поширені негативні висловлювання, які дорослі необачливо можуть сказати своєму малюкові. Зверніть увагу на те, які наслідки вони мають.

Батьківські директиви, оцінки й установки

(На основі класифікації Н. А. Кряжевої)

Негативні установки Наслідки Позитивні установки
— Не будеш слухатись, з тобою ніхто не буде дружити! Замкненість, відчуженість, конформність, безініціативність, улесливість. — Будь собою, і тоді у тебе буде багато друзів.
— Горе ти моє! Нещастя ти моє! Почуття провини, занижена самооцінка, конфлікти з батьками та оточенням, відчуження, вороже ставлення до інших. — Щастя ти моє! Радість ти моя!
Плакса-вакса! Нитик! Стримування емоцій, внутрішня озлобленість, тривожність, глибоке переживання навіть незначних проблем. Підвищена емоційна напруга, невпевненість у собі, безініціативність. — Поплач, стане легшее.
— Ну що за дитина! Все готова розда ти! Низька самооцінка, жадіб ність, здатність до накопичу вання, егоїзм, труднощі у спіл куванні з однолітками. — Молодець, що ділишся з друзями!
— Не сунь носа не в свої справи! Низька самооцінка, затримка психічного розвитку, відсутність своєї думки, ніяковість, відчуженість, замкненість, конфлікти з батьками. — А ти як вважаєш?
— Одягайся теплі ше, бо змерзнеш і захворієш! Підвищена увага до свого здоров’я, тривожність, страхи, часті простудні захворювання. — Закаляйся! Будь здоровий!
— Ти — копія свого татуся! (матусі!) Труднощі у спілкуванні з батьками, ідентифікація з батьківською поведінкою, неадекватна самооцінка, впертість, агресія, повторення батьків ської поведінки. — Тато (мама) у нас чудовий (-а)! Мама у нас розумниця!
— Нічого не вмієш робити! Невдахо! Звідки у тебе лише руки ростуть! Невпевненість у своїх силах, низька самооцінка, страхи, затримка психічного розвитку, низька мотивація до досяг нень, безініціативність. — Спробуй ще раз, у тебе обов’язково вийде!
— Не кричи так! Оглухнеш! Скрита агресивність, підвище на емоційна напруга, хвороби горла та вух, конфліктність. — Скажи мені на вушко, давай пошепочемо разом!
Противне дів чисько, всі вони вередулі! (Хлопчику про дівчинку). Негідник! Всі хлопці — забіяки й хулігани! (Дівчинці про хлопчика). Порушення у психосексуальному розвитку, ускладнення у міжстатевому спілкуванні, труднощі у виборі друга протилежної статі. — Усі люди рівні між собою, але як вони несхожі одне на одного! І це дивовижно!
— Ти просто грязнуля! Почуття провини, страхи, розсіяність, байдужість до себе і своєї зовнішності, нерозбірливість у виборі друзів. — Як приємно на тебе дивитись, коли ти чистий і акуратний!
— Ти поганий, ображаєш маму! Я піду від тебе (до іншої дитини)! Почуття провини, страхи, тривожність, самотність, порушення сну, відчуженість від батьків, замкненість. — Я ніколи тебе не залишу! Ти — найулюбленіший!
— Життя таке складне! Ось виростеш — зрозумієш! Недовіра, підозрілість, песи мізм, покірність долі, невміння долати перешкоди, схильність до нещасних випадків. — Життя цікаве й чудове! Все буде добре!
— Геть з очей моїх! Не заважай! Знайди собі справу! Стань у куток! Озлобленість, скритність, відчуженість, недовіра, агресивність, порушення стосунків з батьками. — Іди до мене! Да вай в усьому розбе ремося разом!
— Не їж багато солодкого, зубки будуть боліти, і станеш товстою! Потовстієш, і тебе ніх то не буде любити. Проблеми із зайвою вагою, хворі зуби, низька самооцінка, несприймання себе, порушен ня образу «Я», невпевненість, комплекс неповноцінності, підозрілість. — Їж на здоров’я!
— У цьому світі сподівайся лише на себе, усі навколо шахраї! Труднощі у спілкуванні, стра хи, підвищена самооцінка, підозрілість, проблеми надконтролю, почуття самотності й тривоги. — У світі багато добрих людей, які готові тобі допомогти!
— Ах ти ж гидке ка ченя! І в кого ж ти такий некрасивий (потворний)? Порушення образу «Я», по чуття беззахисності, невдо воленість своєю зовнішніс тю, порушення у спілкуванні, проблеми з батьками, низька самооцінка, невпевненість у своїх силах і можливостях. — Як же ти мені подобаєшся!
— Не можна нічо го робити самому! Слід питати дозволу у дорослих! Скритність, відчуженість, стра хи, безініціативність, тривож ність, залежність від чужої думки, ніяковість, невпевне ність у собі, боязнь старших, нерішучість. — Ти такий моло дець! Можеш сам усе зробити.
— Та почекай ти! Завжди ти невчас но! Скритність, відчуженість, за йва самостійність, відчуття беззахисності, непотрібності, замкненість, підвищена психоемоційна напруга. — Якщо хочеш, давай я тобі допомо жу!
— Нікого не бійся, нікому не посту пайся — усім давай здачі! Ніколи не терпи образ! Відсутність самоконтролю, поведінкової гнучкості, склад ності у спілкуванні, агресив ність, проблеми з однолітка ми, почуття вседозволеності, низький рівень довільної регу ляції, нестриманість. — Тримай себе в руках! Поважай людей! Люди завжди можуть порозумітися, знайти спільну мову, домовитися.

    Тож батькам варто обережно й уважно ставитися до своїх словесних звернень та навчитися трансформувати негативні установки у позитивні, розвиваючи в дитині віру в себе.