ST_01

ST_02

ST_03

ST_04

ST_05

ST_06

ST_07

ST_08

ST_09

ST_10

ST_11

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 № 1106

 

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2019 рік
Комунальний заклад "Обласна біблітека для дітей" Черкаської обласної ради
код ЄДРПОУ 02221934
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Код за ДК:021:2015:09320000 – 8 «Пара та гаряча вода та пов’язана продукція»

2271

419 508,72 гривень

(Чотириста дев’ятнадцять тисяч п’ятсот  вісім гривень 72 копійки з ПДВ

Переговорна процедура закупівлі

Січень
2019 року

 

Затверджений рішенням тендерного комітету № 1 від 01 лютого 2019 року
Голова комітету з конкурсних торгів

 

 

________________
(підпис)

В.С. Бондаренко
(ініціали та прізвище)
     
Секретар комітету з конкурсних торгів

 М. П.

 

________________
(підпис)

Т.А. Плєшакова
(ініціали та прізвище)

 

     

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014  № 1106

 

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ  
на 2018 рік
Комунальний заклад "Обласна біблітека для дітей" Черкаської обласної радикод ЄДРПОУ 02221934
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

 

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Код за ДК:021:2015:09320000 –8 «Пара та гаряча вода та пов’язана продукція»  

2271

523 550,69 гривень

(П’ятсот двадцять три тисячи п’ятсот  п’ятдесят гривень 69 копійок з ПДВ

Переговорна процедура закупівлі

Лютий

2018 року

 

Затверджений рішенням тендерного комітету   №  1 від 02.02.2018

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів

 

________________
     (підпис)

В.С. Бондаренко
(ініціали та прізвище)
                                                        М. П.  
Секретар комітету з конкурсних торгів

                      

                       ________________
                                  (підпис)

Т.А. Плєшкова
(ініціали та прізвище)

 

 

       ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014  № 1106

 

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2017 рік
Комунальний заклад "Обласна бібліотека для дітей" Черкаської обласної ради

код ЄДРПОУ 02221934
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

 

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Код за ЄЗС ДК 021:2015 – «Пара та гаряча вода та пов’язана продукція»   09320000-8

2271

479 538,50

(Чотириста сімдесят дев’ять тисяч п’ятсот тридцять вісім грн. 50 коп. з ПДВ

Переговорна процедура закупівлі

 

 

 

Затверджений рішенням тендерного комітету    1 від 23.01.2017

 

Голова комітету з конкурсних торгів

 

________________
(підпис)

В.С. Бондаренко
(ініціали та прізвище)

 

 

М. П.

 

Секретар комітету з конкурсних торгів

 

________________
(підпис)

Т.А. Плєшакова 
(ініціали та прізвище)

 

 

       ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014  № 1106

 

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2016 рік
Комунальний заклад "Обласна бібліотека для дітей" Черкаської обласної ради

код ЄДРПОУ 02221934
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

 

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Код за ДК 016:2010 - 35.30.1 - пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води

(35.30.12-00.00))

2271

412884,11

(Чотириста дванадцять

тисяч вісімсот вісімдесят чотири) грн. 11 коп. з ПДВ

Переговорна процедура закупівлі

Грудень 2015 року

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 29.12.2015р. № 1.

 

Голова комітету з конкурсних торгів

________________
(підпис)

В.С. Бондаренко
(ініціали та прізвище)

 

 

М. П.

 

Секретар комітету з конкурсних торгів

________________
(підпис)

Т.А. Плєшакова 
(ініціали та прізвище)