Музична абетка

Музична абетка

Арія – композиція для голосу, що виконує соло з інструментальним супроводом в опері, кантаті, ораторії, опереті.

 

Аріозо – невелика кантиленна арія ліричного характеру.

 

Балет – вид сценічного мистецтва, зміст якого втілюється в музично-хореографічних образах.

 

Бельканто (від італ. веll – гарний і cant – спів) – стиль вокального виконання, якому притаманні мелодизм й особлива краса звучання.

 

Вокальне мистецтво абоспів – це виконання музики голосом, мистецтво передавати засобами голосу співака ідейно-образний зміст музичного твору.

 

Дека (від нім. decke, досл. – кришка) – частина корпуса деяких струнних інструментів, що слугує для посилення і відображення звука.

 

Демпфер – механічний пристрій у багатострунних музичних інструментах, призначений для обмеження коливань струн та їх заглушування.

 

Інструментальна музика – музика, призначена для виконання на музичних інструментах.

 

Каватина – невелика лірична арія.

 

Лейтмотив – коротка музична тема-символ, яка характеризує дійових осіб, певні сценічні ситуації тощо.

 

Фіоритура– віртуозні, технічно складні пасажі та мелізми у вокальній партії.