Книжкові новинки

   Дишлевий В. Енциклопедія корисних та небезпечних рослин для дітей / Валерій Дишлевий ; редкол. : Г. Б. Мунін, А. В. Карасьова, В. П. Дишлевський [та ін.]. – Київ : Мунін Г. Б., 2016. – 239 с. : іл.

 

     В енциклопедії зібрано відомості про найпопулярніші дикорослі, садові та кімнатні рослини. У ній зображено небезпечні рослини, що ростуть на садових ділянках, узбіччях доріг та в лісі. Показано також корисні лікарські рослини, правильне використання яких надзвичайно важливе у боротьбі з різноманітними недугами.

    Яскраві картинки сприятимуть кращому запам’ятовуванню інформації, поданої у книзі. Для широкого кола читачів.

    Крейн С. Червоний знак звитяги = The red badge of courage : роман / Стівен Крейн ; пер. з англ. О. Ломакіної. – Київ : Знання, 2016. – 159 с.

 

   Роман “Червоний знак звитяги” Стівена Крейна – один із найвеличніших творів про війну. Цінність книги полягає в тому, що автор зосередив увагу не на самій війні, а на внутрішній боротьбі головного героя, що опинився на полі бою. Молодий хлопчина, сповнений романтичних уявлень про героїзм та відвагу, йде добровольцем на фронт, і тут йому доводиться по-справжньому подивитися війні у вічі, заново пізнати себе і віднайти сили, щоб подолати страх смерті. Роман захоплює динамічним сюжетом, майстерним відтворенням переживань юнака, що пройшов випробування війною, глибоким психологізмом. Для читачів старшого шкільного віку.

   Несбіт Е. Діти залізниці : роман / Едіт Несбіт ; пер. з англ. О. Ломакіної. – Київ : Знання, 2016. – 207 с.

 

   Юні герої роману «Діти залізниці» відомої англійської письменниці Едіт Несбіт навчаються в школі та мріють про пригоди. Загадкові обставини змусили їхню сім’ю переселитися із садиби у передмісті Лондона до сільського будинку поблизу залізниці. Розпочалося нове життя, сповнене несподіваних пригод і таємниць. Кмітливість, винахідливість, налаштованість на добрі справи допомагають дітям запобігти аварії поїзда, погасити пожежу, врятувати пораненого хлопчика, стати надійними помічниками дорослим і знайти серед них багато справжніх друзів. Для читачів середнього шкільного віку.

   Підмогильний В. П. Місто ; Невеличка драма / Валер’ян Підмогильний ; упоряд., післямова Н. І. Бернадської. – Київ : Знання, 2016. – 439 с.

 

    «Місто» і «Невеличка драма» – кращі зразки вітчизняного урбаністичного та інтелектуального роману, що увійшли до скарбниці української прози. Спираючись на європейську та національну реалістичну традицію, поєднуючи естетичні засади психологічного реалізму та філософію екзистенціалістів, письменник художньо досліджує буття людини, її часто неоднозначний, складний і суперечливий духовний світ. Для широкого читацького кола.

    Кралюк П. М. Козацька міфологія України: творці та епігони / Петро Кралюк ; худож. оформ. О. А. Гугалова. – Харків : Час читати, 2016. – 394 с. : іл. – Пристат. бібліогр.

 

   У книзі "Козацька міфологія України: творці та епігони" розглянуто феномен українського козацтва, його еволюцію, показано, як формувалися міфічні уявлення про козаків, починаючи з кінця XVI століття й завершуючи днем сьогоднішнім. Значну увагу приділено козацькій міфології часів Гетьманщини. Також показано, як "козацька ідея" інтерпретувалася в різних національних проектах ХІХ століття (російському, польському й українському), яких вона зазнала модифікацій у столітті ХХ. Видання розраховане передусім на тих, хто цікавиться українським козацтвом, його історією та культурою.

     Сергій Васильківський [Образотворчий матеріал] = Serhiy Vasylkivsky / текст, упоряд. іл. матеріалу, текстівки, рез. укр. мовою О. Жбанкової ; пер. рез. і текстівок англ. мовою Ю. Сіроці. – Київ : Мистецтво, 2016. – 207 с. : репрод. – Рез. і текстівки англ. мовою.

 

  Видання присвячене творчості видатного українського художника Сергія Івановича Васильківського, який свідомо та пристрасно стверджував національні засади у пейзажі, історичному полотні та «непоказному» побутовому мотиві. Як один із фундаторів української пейзажної школи, майстер у своєму самобутньому мистецтві органічно поєднав національні традиції та європейські малярські досягнення. Видання розраховане на спеціалістів і широке коло читачів.

   Ульяновський В. І. Диво й дива київського Володимирського собору / Василь Ульяновський ; дизайн О. Григір. – Київ : Либідь, 2016. – 430 с. : іл. – Бібліогр.: с. 401-421.

 

    Заснована на широкому документальному та іконографічному матеріалі, книга розкриває чимало цікавих сторінок понад 120-літньої історії Володимирського собору в Києві, перипетії його будівництва та оздоблення, пов’язані з іменами видатних церковних діячів, архітекторів, художників. Собор постає уособленням ідеї християнізації Руси-України, символом незборимого духовного потенціалу українського народу. Для широкого кола читачів.

   Білокінь С. І. Бойчук та його школа [Образотворчий матеріал] / С. І. Білокінь ; текст, упоряд. іл. матеріалу, текстівки, рез. укр. мовою С. Білокіня ; пер. рез. та текстівок англ. мовою К. Калиновської. – Київ : Мистецтво, 2016. – 255 с. : репрод. – Рез. та текстівки англ. мовою.

 

  У альбомі репрезентується творчий шлях одного з найвидатніших українських митців Розстріляного Відродження Михайла Львовича Бойчука – творця двох мистецьких шкіл, члени яких згодом за його ім’ям отримали назву бойчукістів. Серед них – такі видатні митці, як Іван Падалка, Василь Седляр, Софія Налепинська-Бойчук та інші. Ці художники, які фізично або психологічно-соціально були знищені сталінським режимом, створили унікальні роботи, просякнуті національно-монументальним духом, побудовані на відчутті величі візантинізму, магії ранніх ренесансних сентенцій Заходу та наповнені розумінням глибинних пластів народного мистецтва. Видання розраховане на спеціалістів та широке коло читачів.

    Одеський музей західного і східного мистецтва [Образотворчий матеріал] = Odesa museum of western and eastern art = Одесский музей западного и восточного искусства / авт. кол.: Л. Сауленко, Т. Балановська, О. Вазілов [та ін.] ; вступ. ст., рез. рос. мовою І. Глєбової, Л. Сауленко ; пер. рез. та текстівок англ. мовою К. Калиновської. – Київ : Мистецтво, 2016. – 239 с. : репрод. – Рез. англ. і рос. мовами.

 

   Видання присвячене одній з найбільших колекцій зарубіжного мистецтва в Україні – Одеському музею західного і східного мистецтва, який засновано у 1924 році на основі музейних та приватних зібрань старовини попередніх років. Музей – значний науково-просвітницький центр півдня України, колектив якого постійно проводить дослідницьку діяльність, докладає зусиль для поновлення фондів новими експонатами, відкриває виставки українських та зарубіжних художників, здійснює іншу культурологічну роботу. Видання розраховане на спеціалістів та широке коло читачів.

    Дем'яненко С. Архітектурні пам'ятки України = Architectural monuments of Ukraine / Сергій Дем'яненко ; [пер. англ. Д. С. Вілкова] ; редкол.: Г. Б, Мунін, Д. С. Вілкова, Є. Т. Смирна [та ін.]. – Київ : Агентство по розповсюдженню друку, 2016. – 303 с. : фотоіл. – (Культурно-історична спадщина України). – На обкл. і тит. арк. авт. не зазнач. – Укр. і англ. мовами.

 

  Книга подає в ілюстраціях найвідоміші архітектурні пам’ятки України. У стислій формі представлено історію та культурну цінність архітектурних пам’яток, а також цікаві події, пов’язані з ними. Особливу увагу приділено різним архітектурним та художнім стилям, що існували від давніх часів до сьогодення на території нашої держави. Для широкого читацького кола.

    Поттер Б. Кролик Петрик та інші історії : повне зібр. казок / Беатрікс Поттер ; пер. з англ. О. О'Лір. – Львів : Астролябія, 2016. – 351 с. : іл.

 

   Кролик Петрик, його братик Веня Вухань, білченя Горішок, жабун Ярема Рибалка, качка-калюжниця Джемка… Ці та інші персонажі казок Беатрікс Поттер, англійської дитячої письменниці й малярки, вже давно стали улюбленими книжковими героями маленьких британців, а також дітей усього світу. Рідкісна спостережливість і багата уява авторки дали їй змогу створити напрочуд вдало стилізовані й зворушливо олюднені óбрази звірят. Її маленькі герої не завжди слухаються старших, часто потрапляють у різні халепи — і все-таки щасливо з них виплутуються, часом вирушають у мандри і, безперечно, мудрішають, — а деякі, переходячи з казки в казку, навіть дорослішають на наших очах і створюють власні родини. Для читачів молодшого шкільного віку.

    Чорний П. Г. Татова книжка : віршована казка / Павло Чорний ; худож. О. В. Коломієць. – Кропивницький : Імекс-ЛТД. – 107 с. : іл.

 

   «Татова книжка» – це відверта поетична розмова батька з сином про найголовніші життєві цінності справжнього чоловіка. Ключові етичні поняття, розкриті мовою мудрих діалогів і казкових метафор, покликані надати допитливій дитині первинні світоглядні орієнтири праведного дорослого життя. Книга допоможе батькам і педагогам  у кропіткій справі духовно-морального виховання юних патріотів, які неодмінно покращать майбутній світ згідно ідеалів Добра, Істини та Краси.

    Корнарос В. Еротокрит і Аретуса : поема / Віцендзос Корнарос ; пер. з грец., [післямова] В. Степаненка ; худож. М. Пшінка. – Київ : Веселка, 2016. – 183 с. : іл.

 

    Увазі читачів пропонується український переклад одного із 300 шедеврів світової літератури за версією ЮНЕСКО – поеми Вінцендзоса Корнароса «Еротокрит». Переклад з грецької був здійснений українським поетом і перекладачем, директором Національного видавництва дитячої літератури «Веселка» Василем Степаненком. Поема «Еротокрит» – гімн вірному коханню дівчини і парубка. Та разом з тим, В. Корнарос показав не лише уклад життя тогочасної знаті, але й глибоко змалював стосунки батьків і дітей, оспівав хоробрість Еротокрита, його друга Полідора, любов героїв твору до батьківщини. Для широкого читацького загалу.

    Донцов Д. І. Дух нашої давнини / Дмитро Донцов ; упоряд., передм. П. М. Мовчана. – Київ : Просвіта, 2016. – 263 с. : іл. – (Бібліотека українського воїна). – Бібліогр.: с. 240-262.

 

  Книга «Дух нашої давнини» є одним з наріжних каменів філософської концепції Дмитра Донцова. В цій ґрунтовній праці, в основу якої автор поклав Платонівську теорію аристократії духу, дається відповідь на питання, яке задавав ще Самійло Величко: "Із яких причин і через кого спустошена земля наша?". У відповіді на перше місце висувається традиціоналізм. Дмитро Донцов пропагує відродження великих традицій героїчної української минувшини, гостро виступає проти марксизму, пропонує ієрархічне суспільство на історичних зразках, але не на станово-правових, а на морально-психологічних. Книга є надзвичайно цінним внеском в соціологічну теорію та історіографію. Для широкого читацького кола.

  Киричок Т. Ю. Мережеві електронні видання : довідник / Тетяна Киричок, Оксана Лотоцька. – Київ : НТУУ "КПІ", 2016. – 298 с. : іл. – Бібліогр.: с. 298.

 

  У довіднику детально висвітлено основні відомості щодо мережевих електронних видань: визначення, класифікація, нормативна база, формати даних. Описано створення мережевих видань засобами мови розмітки гіпертексту, викладено основи HTML, узагальнено основні положення CSS. Книга розрахована на фахівців з мультимедіа, студентів, аспірантів та науковців, які вивчають електронні видання.

   Сорока Ю. В. Похід Сагайдачного на Москву. 1618 / Ю. В. Сорока. – Харків : Факт, 2016. – 120 с.

 

   Дуже багато подій часів козацтва залишили слід у народній пам'яті. Це і Переяславська рада, на якій була затверджена протекція Московського царства над Україною, і розкол України, руїна, що відбулися після Ради. Це скасування Гетьманщини в 1764 році і зруйнування Запорозької Січі в 1775 році.

   Але були і більш ранні події, в оцінках яких у даний час немає спільної точки зору. У цій книзі  описується один з таких фрагментів – похід гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного і двадцятитисячного корпусу українського козацтва, здійснений спільно з армією польського королевича Владислава Вази в межі Московського царства в 1618 році. І можливо, книга допоможе зрозуміти, що ж сталося тоді в Україні і Росії та що змусило православних українців і росіян підняти зброю в кривавій боротьбі один з одним?

     Для широкого кола читачів.