Книжкові новинки

   Ульяновський В. І. Диво й дива київського Володимирського собору / Василь Ульяновський ; дизайн О. Григір. – Київ : Либідь, 2016. – 430 с. : іл. – Бібліогр.: с. 401-421.

 

    Заснована на широкому документальному та іконографічному матеріалі, книга розкриває чимало цікавих сторінок понад 120-літньої історії Володимирського собору в Києві, перипетії його будівництва та оздоблення, пов’язані з іменами видатних церковних діячів, архітекторів, художників. Собор постає уособленням ідеї християнізації Руси-України, символом незборимого духовного потенціалу українського народу. Для широкого кола читачів.

   Білокінь С. І. Бойчук та його школа [Образотворчий матеріал] / С. І. Білокінь ; текст, упоряд. іл. матеріалу, текстівки, рез. укр. мовою С. Білокіня ; пер. рез. та текстівок англ. мовою К. Калиновської. – Київ : Мистецтво, 2016. – 255 с. : репрод. – Рез. та текстівки англ. мовою.

 

  У альбомі репрезентується творчий шлях одного з найвидатніших українських митців Розстріляного Відродження Михайла Львовича Бойчука – творця двох мистецьких шкіл, члени яких згодом за його ім’ям отримали назву бойчукістів. Серед них – такі видатні митці, як Іван Падалка, Василь Седляр, Софія Налепинська-Бойчук та інші. Ці художники, які фізично або психологічно-соціально були знищені сталінським режимом, створили унікальні роботи, просякнуті національно-монументальним духом, побудовані на відчутті величі візантинізму, магії ранніх ренесансних сентенцій Заходу та наповнені розумінням глибинних пластів народного мистецтва. Видання розраховане на спеціалістів та широке коло читачів.

    Одеський музей західного і східного мистецтва [Образотворчий матеріал] = Odesa museum of western and eastern art = Одесский музей западного и восточного искусства / авт. кол.: Л. Сауленко, Т. Балановська, О. Вазілов [та ін.] ; вступ. ст., рез. рос. мовою І. Глєбової, Л. Сауленко ; пер. рез. та текстівок англ. мовою К. Калиновської. – Київ : Мистецтво, 2016. – 239 с. : репрод. – Рез. англ. і рос. мовами.

 

   Видання присвячене одній з найбільших колекцій зарубіжного мистецтва в Україні – Одеському музею західного і східного мистецтва, який засновано у 1924 році на основі музейних та приватних зібрань старовини попередніх років. Музей – значний науково-просвітницький центр півдня України, колектив якого постійно проводить дослідницьку діяльність, докладає зусиль для поновлення фондів новими експонатами, відкриває виставки українських та зарубіжних художників, здійснює іншу культурологічну роботу. Видання розраховане на спеціалістів та широке коло читачів.

    Дем'яненко С. Архітектурні пам'ятки України = Architectural monuments of Ukraine / Сергій Дем'яненко ; [пер. англ. Д. С. Вілкова] ; редкол.: Г. Б, Мунін, Д. С. Вілкова, Є. Т. Смирна [та ін.]. – Київ : Агентство по розповсюдженню друку, 2016. – 303 с. : фотоіл. – (Культурно-історична спадщина України). – На обкл. і тит. арк. авт. не зазнач. – Укр. і англ. мовами.

 

  Книга подає в ілюстраціях найвідоміші архітектурні пам’ятки України. У стислій формі представлено історію та культурну цінність архітектурних пам’яток, а також цікаві події, пов’язані з ними. Особливу увагу приділено різним архітектурним та художнім стилям, що існували від давніх часів до сьогодення на території нашої держави. Для широкого читацького кола.

    Поттер Б. Кролик Петрик та інші історії : повне зібр. казок / Беатрікс Поттер ; пер. з англ. О. О'Лір. – Львів : Астролябія, 2016. – 351 с. : іл.

 

   Кролик Петрик, його братик Веня Вухань, білченя Горішок, жабун Ярема Рибалка, качка-калюжниця Джемка… Ці та інші персонажі казок Беатрікс Поттер, англійської дитячої письменниці й малярки, вже давно стали улюбленими книжковими героями маленьких британців, а також дітей усього світу. Рідкісна спостережливість і багата уява авторки дали їй змогу створити напрочуд вдало стилізовані й зворушливо олюднені óбрази звірят. Її маленькі герої не завжди слухаються старших, часто потрапляють у різні халепи — і все-таки щасливо з них виплутуються, часом вирушають у мандри і, безперечно, мудрішають, — а деякі, переходячи з казки в казку, навіть дорослішають на наших очах і створюють власні родини. Для читачів молодшого шкільного віку.

    Чорний П. Г. Татова книжка : віршована казка / Павло Чорний ; худож. О. В. Коломієць. – Кропивницький : Імекс-ЛТД. – 107 с. : іл.

 

   «Татова книжка» – це відверта поетична розмова батька з сином про найголовніші життєві цінності справжнього чоловіка. Ключові етичні поняття, розкриті мовою мудрих діалогів і казкових метафор, покликані надати допитливій дитині первинні світоглядні орієнтири праведного дорослого життя. Книга допоможе батькам і педагогам  у кропіткій справі духовно-морального виховання юних патріотів, які неодмінно покращать майбутній світ згідно ідеалів Добра, Істини та Краси.

    Корнарос В. Еротокрит і Аретуса : поема / Віцендзос Корнарос ; пер. з грец., [післямова] В. Степаненка ; худож. М. Пшінка. – Київ : Веселка, 2016. – 183 с. : іл.

 

    Увазі читачів пропонується український переклад одного із 300 шедеврів світової літератури за версією ЮНЕСКО – поеми Вінцендзоса Корнароса «Еротокрит». Переклад з грецької був здійснений українським поетом і перекладачем, директором Національного видавництва дитячої літератури «Веселка» Василем Степаненком. Поема «Еротокрит» – гімн вірному коханню дівчини і парубка. Та разом з тим, В. Корнарос показав не лише уклад життя тогочасної знаті, але й глибоко змалював стосунки батьків і дітей, оспівав хоробрість Еротокрита, його друга Полідора, любов героїв твору до батьківщини. Для широкого читацького загалу.

    Донцов Д. І. Дух нашої давнини / Дмитро Донцов ; упоряд., передм. П. М. Мовчана. – Київ : Просвіта, 2016. – 263 с. : іл. – (Бібліотека українського воїна). – Бібліогр.: с. 240-262.

 

  Книга «Дух нашої давнини» є одним з наріжних каменів філософської концепції Дмитра Донцова. В цій ґрунтовній праці, в основу якої автор поклав Платонівську теорію аристократії духу, дається відповідь на питання, яке задавав ще Самійло Величко: "Із яких причин і через кого спустошена земля наша?". У відповіді на перше місце висувається традиціоналізм. Дмитро Донцов пропагує відродження великих традицій героїчної української минувшини, гостро виступає проти марксизму, пропонує ієрархічне суспільство на історичних зразках, але не на станово-правових, а на морально-психологічних. Книга є надзвичайно цінним внеском в соціологічну теорію та історіографію. Для широкого читацького кола.

  Киричок Т. Ю. Мережеві електронні видання : довідник / Тетяна Киричок, Оксана Лотоцька. – Київ : НТУУ "КПІ", 2016. – 298 с. : іл. – Бібліогр.: с. 298.

 

  У довіднику детально висвітлено основні відомості щодо мережевих електронних видань: визначення, класифікація, нормативна база, формати даних. Описано створення мережевих видань засобами мови розмітки гіпертексту, викладено основи HTML, узагальнено основні положення CSS. Книга розрахована на фахівців з мультимедіа, студентів, аспірантів та науковців, які вивчають електронні видання.

   Сорока Ю. В. Похід Сагайдачного на Москву. 1618 / Ю. В. Сорока. – Харків : Факт, 2016. – 120 с.

 

   Дуже багато подій часів козацтва залишили слід у народній пам'яті. Це і Переяславська рада, на якій була затверджена протекція Московського царства над Україною, і розкол України, руїна, що відбулися після Ради. Це скасування Гетьманщини в 1764 році і зруйнування Запорозької Січі в 1775 році.

   Але були і більш ранні події, в оцінках яких у даний час немає спільної точки зору. У цій книзі  описується один з таких фрагментів – похід гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного і двадцятитисячного корпусу українського козацтва, здійснений спільно з армією польського королевича Владислава Вази в межі Московського царства в 1618 році. І можливо, книга допоможе зрозуміти, що ж сталося тоді в Україні і Росії та що змусило православних українців і росіян підняти зброю в кривавій боротьбі один з одним?

     Для широкого кола читачів.

  Мацуо Б. Поезії / Мацуо Басьо ; пер. з яп., вступ. ст. та прим. В. Панченка ; дизайн та худож. оформ. О. Г. Здор. – Київ : Веселка, 2016. – 310, [1] c. : іл.

 

   Вперше в Україні читачам пропонується переклад усіх 980 хоку, які дослідники беззастережно вважають творами Басьо, славнозвісного поета, який зумів поєднати в цьому жанрі народний гумор «хайкай» і велич образів поезії ренга і чия творчість стала однією з найсамобутніших сторінок не тільки класичної японської поезії, а й національної культури Японії в цілому. Тексти подаються японською та українською мовами. Ілюстроване видання численними гравюрами класичних японських художників, котрі, як і хоку, передають мимовільне поетичне враження від побаченого, додають ще більше глибини філософським афоризмам поета, вияскравлюють його щиро-наївне захоплення красою навколишнього світу. Для широкого читацького загалу.

   Лойко С. Аеропорт : роман : у новій допов. ред.  / Сергій Лойко ; пер. з рос. О. Гончар. – Київ : Брайт Стар Паблішинг, 2016. – 374 с. : фото.

 

   Це, поза сумнівом, найкраща книжка про війну, бо вона – про справжні події.

   Роман журналіста Сергія Лойко дає читачеві поживу для роздумів і розуміння того, що світ не чорно-білий і що межа між «свій» і «чужий» непевна й неоднозначна, надто в умовах, коли безвідповідальні політики, маніпулюючи масами й ріжучи «по живому», калічать людей. Ідейне  спрямування роману далеке від схематизму, однозначної «ідеологізованої» інтерпретації описуваних подій, від чіпляння ярликів і ксенофобського поділу людей і народів за принципом «гарні – погані». «Правдивіше за правду», — сказав один поет. Саме там, де панує цей закон, тепер «Аеропорт» Сергія Лойка, його Майдан, його Крим, його кіборги. І його герой – Олексій Молчанов. Для широкого читацького загалу.

    Тріщук О. В. Посібник з українського правопису для фахівців видавничо-поліграфічної галузі : навч. посіб. / О. В. Тріщук, Н. М. Фіголь. – 2-е вид., перероб. та допов. – Київ : НТУУ "КПІ", 2016. – 161 с. – Бібліогр.: с. 159-160.

 

  Пропонований посібник висвітлює найголовніші правила українського правопису, зокрема написання ненаголошених голосних, апострофа, м’якого знака, префіксів, суфіксів, подвоєних приголосних, складних слів, великої літери, слів іншомовного походження, відмінкових закінчень різних частин мови, прізвищ тощо. Видання   розраховане на студентів, редакторів, журналістів, філологів усіх курсів і спеціальностей, усіх, хто цікавиться питаннями правопису сучасної української літературної мови.

   Коломійчук Б. В. В'язниця душ : повісті / Богдан Коломійчук ; худож.-оформлювач Л. П. Вировець. – Харків : Факт, 2016. – 220 с. : іл.

 

  Богдан Коломійчук – український письменник, володар Гран-прі міжнародного конкурсу «Коронація слова-2013» за історико-авантюрний роман «Людвисар. Ігри вельмож», автор збірки детективних оповідань «Таємниця Єви» (2014). «В’язниця душ» – його третя книга, в якій він найкраще проявив себе як майстер детективного жанру. Події у повістях, що увійшли до видання, відбуваються у 1902–1903 рр. у Львові. В основі сюжету кожної повісті – блискуче розслідування заплутаної справи, яке проводить львівський комісар Адам Вістович. Карколомні пригоди героїв гармонійно доповнює оригінальна містика та зі смаком подана еротика. Для широкого кола читачів.

   Андрусяк І. М. Пінгвінік : повість / Іван Андрусяк ; худож. О. Шикура. – Київ : Грані-Т, 2013. – 82 с. : іл.

 

 «Пінгвінік» Івана Андрусяка – чи не перша в сучасній українській літературі психологічна повість для дошкільнят, у якій цікаво й доступно мовиться про адаптацію малюка в садку, про складнощі й радощі дитячих взаємин. Пінгвінік – це сангвінік, а не пінгвін, як можна подумати на початку. Просто головна героїня ще погано вимовляє деякі слова. Катруся тільки почала ходити до дитячого садочка, тому має деякі складності у пристосуванні до нових умов життя. Дитина вчиться правильно сприймати вихователів і бачити чесноти в кожній гарній людині. Поступово дитина звикає до садочка і сприймає колектив як нормальне середовище свого перебування. Певною мірою ця книга адаптує дитину до переходу від маленької родини до великого дитячого колективу. Для читачів дошкільного та молодшого шкільного віку.

    Дванадцять місяців : зимові казки / [худож. Н. Клочкова]. – Київ : Грані-Т, 2008. – 45 с. : іл.

 

  Кожний народ має свої казки про зимові дива. Ця збірочка поєднала три чарівні історії грецького, українського та російського народів: «Дванадцять місяців», «Морозко» та «Снігуронька». Січень приходить одразу за Груднем, а Лютий ніколи не випередить Березня. Ці брати-місяці щороку вкривають землю снігом, квітом, травою чи листям. Хіба ж не дивовижно? Однак справжні чудеса починаються тоді, коли міста й села опиняються в сніговій облозі Зими. От тоді казки – найцікавіші, а сни – найсолодші. Для читачів дошкільного та молодшого шкільного віку.