Архiв

Книги з виставки

 

Черкащина: від краю до краю

 


     Черкащина = Cherkassy region = Tscherkassyer gebiet : землі квітучої краса : фотоальб. / упоряд. та авт. вступ. статті Ю. Черченко ; фото М. Плаксіна [та ін.] ; ред. англ. і нім. мовою О. Б. Сандакова, Л. Л. Бованенко. – Київ : Мистецтво, 1984. – 96 с. : іл.

 

     Фотоальбом знайомить читача з землею, яка дала світові видатного українського поета Тараса Шевченка і державного діяча Богдана Хмельницького. Численні музеї, пам’ятки історії та архітектури, неповторна краса природи Черкаського краю знайшли широке відтворення на світлинах фотомайстрів.

     Видання для широкого кола читачів.

     Черкащина в контексті історії України : матеріали науково-краєзн. конференції Черкащини (до 50-річчя утворення Черкаської обл.) / відп. ред. В. М. Мельниченко. – Черкаси : Ваш Дім, 2004. – 460 с.

 

     У збірнику висвітлюється історія краю від найдавніших часів до утворення Черкаської області. Окремим розділом подаються матеріали про соціально-економічний та культурний розвиток Черкащини. Вміщено також матеріали про відомих людей Черкаського краю.

     Розраховано на науковців, викладачів, вчителів, краєзнавців, аспірантів, студентів, учнів та усіх, хто цікавиться минулим свого рідного краю.

     Краєзнавство Черкащини : наук.-попул. вид. Черкас. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України : 20-річчю незалежності України присвячується. № 9 / редкол. В. В. Мельниченко [та. ін.]. – Черкаси : Вертикаль, 2011. – 251 с. : фотоіл.

 

      У науково-популярному виданні вміщені матеріали та ілюстрації з історії Черкащини: статті та краєзнавчі розвідки про відомих людей, історія міст і сіл, хроніка краєзнавчих заходів, інформація про досвід організації дослідницької роботи.

       Видання розраховане на широку читацьку аудиторію.

     Мельниченко В. М. Моя Черкащина : (історія рідного краю від найдавніших часів до сучасності) : навч.-методич. посіб. / В. М. Мельниченко. – Черкаси : Вертикаль, 2006. – 231 с.

    У навчально-методичному посібнику викладені матеріали з історії рідного краю від найдавніших часів до сучасності, вміщені методичні рекомендації щодо організації краєзнавчої роботи в навчальних закладах.

     Посібник розрахований на вчителів та викладачів усіх типів навчальних закладів, учнів і студентів, усіх, хто вивчає історію рідного краю.

     Історія Шевченкового краю 1939-2002 рр. : навч. посіб. з історії Черкащини / М. І. Бушин [та ін.] ; під наук. і заг. ред. М. Бушина. – Черкаси : Відлуння-плюс, 2003. – 229 с. : іл.

 

     Навчальний посібник «Історія Шевченкового краю 1939-2002 рр.» є першим в Черкаській області оригінальним виданням, яке в обсязі однієї книги охоплює історію наймолодшої в Україні області, починаючи з Другої світової війни. Видання підготовлено з урахуванням діючих у загальноосвітніх школах програм та методичних рекомендацій щодо історичної дисципліни.

     Черкаський край - земля Богдана і Тараса : культорологіч. зб. / за ред. Б. В. Губського [та ін.]. – Київ : Українські пропілеї, 2002. – 653 с. : іл.

 

      Книга висвітлює глибокі проблеми багатовікової історії та культури Черкаського краю, його роль у державному становленні і духовному житті України.

      Видання для широкого кола читачів.

Духовний центр України

     Т. Г. Шевченко в творах і картинах / передм. Г. П. Білоуса ; редкол. : Г. П. Білоус, Е. А. Левицька, Ю. А. Чабаненко ; уклад. путівника В. В. Бас. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2008. – 151 с. : ілюстр.

     

      Книга складається з двох частин. Одна із них містить поезії і картини Т.Г. Шевченка, познайомившись із якими, читач побачить героїв очима Кобзаря.    

       Інша частина – путівник, запрошує читача побувати у місцях, пов’язаних з іменем поета та його творчістю.

     Шевченко Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко ; передм. О. Гончара ; післямова Я. Гояна ; худож. В. І. Касіян ; приміт. В. Смілянського ; упоряд. граф. матеріалу Я. Гояна, О. Касіян, М. Пшінки. – К. : Веселка, 1998. – 486 с. : ілюстр., портр.

 

     Шевченко – це код нації, в його «Кобзарі» закодовані генетичні основи нашої духовності, невичерпаний її потенціал. Крізь людський біль, крізь індивідуальне в ній раз по раз проступає вселюдське: біблейська далечінь історії тут мудро гомонить із сьогоденням, досвід минувшини вступає в перегук із сучасним життям, з мужнім, невигубним устремлінням у майбутнє. Слово вічне, слово невмируще своєю правдою, невідцвітне художньою красою – це і є «Кобзар».

     Наш перворозум : Григорій Сковорода на портреті і в житті : фотокнига / авт. і упоряд. В. Стадниченко, М. Шудря ; худож. оформ. С. М. Желєзняк. – К. : Спалах, 2004. – 178 с. : порт.

 

     У фотокнизі у витонченій ліричній манері і, водночас глибинно відтворено добу, на тлі якої розгорталися події із життя Г.С. Сковороди, означені документальними свідченнями, багатющим ілюстративним матеріалом стосовно його сучасників, місць, де він народився й перебував – від Слобожанщини й до Угорщини, Чехії, Словаччини, Польщі, Німеччини, Італії. Певне місце у цьому переліку належить і Черкащині.

      Видання розраховане на широке читацьке  коло – учнів, студентів, шанувальників української історії, літератури й тих, хто стежить за розвитком філософської думки в Україні.

     Данило Нарбут : альбом / за ред. М. Маричевського ; худож. О. Міщенко. – К. : Афіша, 1999. – 47 с. : ілюстр.

 

       Альбом знайомить мистецький світ, і не тільки, з роботами видатного художника – Данила Нарбута, людини, котру шанували ще при житті: чекали зустрічі з ним, раділи його порадам… Його мистецька спадщина утверджує неперервність нашої традиції, український стиль в образотворчості, показує яким шляхом йти українським митцям нині.

     Віктор Клименко : живопис : [альбом] / передм. В. Підгори ; фоторепрод. О. Третякова. – Черкаси : Брама Україна, 2007. – 30 с. : фоторепрод.

 

      Альбом містить фоторепродукції заслуженого діяча мистецтв України – Віктора Клименка, чиєму таланту, здається, підвладне все: творення історичної картини, історичного портрета й батальної композиції, пейзажне малярство, натюрморт, побутовий жанр, ілюстрація… Його потужна мистецька особистість самостійно може презентувати все середнє українське Подніпров’я, бути візитною карткою Черкащини.

          Видання розраховане на широку читацьку аудиторію.

     Академік із Сахнівки : [статі, виступи, щоден. записи та листи О. А. Захаренка] / [під ред. А. І. Кузьмінського]. – Черкаси : Видавничий відділ ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2008. – 438 с. : фото.

 

      У книзі вперше вміщені статті, щоденникові записи, листи і фотографії відомого педагога і громадського діяча Олександра Антоновича Захаренка, відгуки випускників його школи, статті колег-науковців про подвижницьку, титанічну роботу директора сільської школи.

     Для науковців, студентів вищих навчальних закладів, учителів, усіх, хто цікавиться питаннями навчання і виховання молодого покоління.

Більше статей...

  1. Черкащина заповідна