Чухліб Т. В. Донеччина та Луганщина – козацькі землі України (XVI-XVIII ст.) / Тарас Чухліб ; НАН України, Ін-т історії України, НДІ козацтва, Вишгород. іст.-культур. заповідник. – Вид. 2-е. – Київ : Видавець Олег Філюк, 2017. – 116 с. : іл., карти. – Бібліогр.: с. 105-111.

  Давнє минуле Донецької та Луганської областей, як невід’ємна складова історії України, насичене різними цікавими та маловідомими сторінками, головні з яких стосуються часів Козаччини. З XVI ст. землі Дніпрово-Донецького межиріччя були полем протистояння між Польсько-Литовською державою, Московським царством, Кримським ханством та Османською імперією, а в другій половині XVII–XVIII ст. увійшли до складу Української козацької держави. На основі оригінальних архівних та опублікованих джерел з України, Польщі, Росії і Туреччини, свідчень сучасників та наукової історичної літератури автор розкриває історію військово-господарського освоєння українцями території сучасних Донеччини та Луганщини від початку 1500-х і до кінця 1700-х рр. Книга оформлена ілюстраціями, які відображують сучасні військові дії на сході України. Для широкого читацького загалу.