15

     В Україні «Запорожець за Дунаєм» був поставлений значно пізніше – у 1884 році трупою М. Старицького – ще одного нашого знаменитого земляка.