Твори Марини Павленко:

     Павленко М. Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських. Кн. 1 / Марина Павленко ; мал. О. Ваніфатофої. – 4-те вид., стер. – Харків : Фоліо, 2012. – 220 с. : іл.

 

     Павленко М. Русалонька із 7-В та Загублений у часі. Кн. 2 / Марина Павленко ; мал. Н. Шишковської. – Вінниця : Теза : Соняшник, 2007. – 248 с. : іл.

 

     Павленко М. Русалонька із 7-В проти русалоньки з Білокрилівського лісу. Кн. 3 / Марина Павленко ; мал. О. Ваніфатової. – 2-е вид. - Вінниця : Теза, 2011. – 284 с. : іл.

 

     Павленко М. Русалонька із 7-В в тенетах лабіринту. Кн. 4 / Марина Павленко ; іл. О. Ваніфатової. – 2-е вид., стер. – Вінниця : Теза, 2014. – 278 с. : іл.

 

     Павленко М. Русалонька із 7-В плюс дуже морська історія. Кн. 5 / Марина Павленко ; іл. О. Ваніфатової. – Вінниця : Теза, 2013. – 250 с. : іл.

 

     Павленко М. Півтора бажання: казки з Ялосоветиної скрині / Марина Павленко ; худож. О. Кузнєцова. – Київ : Грані-Т, 2007. – 124 с. : іл.

 

     Павленко М. Домовичок з палітрою: повість / Марина Павленко ; худож. С. Железняк. – 2-ге вид., без змін. – Київ : Грані-Т, 2011. – 111 с. : іл.

 

     Павленко М. Домовичок повертається: повість / Марина Павленко ; худож. С. Железняк. – 2-ге вид., без змін. – Київ : Грані-Т, 2011. – 172 с. : іл.

 

     Павленко М. Миколчині історії / Марина Павленко ; худож. Д. Марцін ; післямова І. Дем’янової. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2015. – 118 с. : іл.

 

     Павленко М. Чи шкідливо ходити покрівлями гаражів? : повість / Марина Павленко ; худож. Я. Гавриш. – 2-е вид., без змін. – Харків : Грані-Т, 2012. – 67 с. : іл.

 

     Павленко М. Райдуга в решеті.Про дитинство Павла Тичини, Надії Суровцової, Василя Симоненка, Василя Стуса й Ірини Жиленко : роман у повістинах / Марина Павленко ; іл. М. Павленко. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2014. – 367 с. : іл.

 

     Павленко М. Моя класнюча дівчинка: [повість] / Марина Павленко ; [передм. Л. Почкун ; післямова Т. Спіріної, А. Заднепровської ; іл. Х. Давтян]. – Київ : WISE BEE, 2016. – 303 с. : іл.