4

Флора і фауна Дніпра

    Кожна водойма – це окремий світ, у якому живуть мікроскопічні рачки, жучки, молюски, черв’яки, риби. Не є виключенням і води Дніпра, рослинний і тваринний світ якого надзвичайно розмаїтий. Найбільше в річці водоростей, кількість видів яких та інтенсивність їх розвитку на різних ділянках Дніпра значною мірою змінюється залежно від екологічних особливостей частини водойми, пір року, глибини русла й часу доби. Загалом кількість видів водоростей, знайдених у водосховищах Дніпра, становить близько 1 тисячі.

   На різних ділянках Дніпра в різні роки існування водосховищ виявлено 69 видів вищих водних рослин – макрофітів. Будівництво водосховищ істотно вплинуло на водну й прибережну рослинність Дніпра і його заплави. Одні рослини не витримали нових умов існування, інші, навпаки, розвивалися краще, внаслідок чого видовий склад рослин до і після затоплення на всіх ділянках Дніпра змінився.

   Найчастіше на Дніпрі можна побачити болотяну рослинність, серед якої повітряно-водні рослини – очерет озерний і частково рогіз вузьколистий – займають п’яту частину чагарників; занурена рослинність – близько 30 %. Домінує рдест гребінчастий, рдест кучерявий, уруть колосиста, роголисник занурений, валіснерія спіральна, різуха морська. Серед рослинності з плаваючим листям найбільші площі займає латаття біле, глечики жовті й плавун щитолистий.

Латаття біле   

Рогіз вузьколистий   

Глечики жовті

    У Дніпрі водяться майже всі з відомих в Україні видів риб, а це понад 70. Нижня частина річки багатша на рибу – там водиться 60-65 видів, тоді як біля Києва – лише 40. Найпоширеніші – коропові. Прохідні й напівпрохідні риби (оселедцеві, осетрові), які раніше заходили високо по течії, після спорудження водосховищ затримуються на греблі, а то й взагалі не виходять із нижньої течії. У верхньому Дніпрі зовсім зникло чимало типових річкових риб, в тому числі білуга, чорноморсько-азовський осетр та оселедець, лосось, річковий вугор, а також зменшилась чисельність стерляді, підуста, головня. Їхнє місце займають типові озерні риби: лящ (близько 40 % вилову), щука, сом, короп, плітка, окунь. Іхтіологи  – фахівці, що вивчають будову, еволюційний розвиток, форми життєдіяльності та особливості розмноження риб – постійно ведуть роботи з підвищення рибопродуктивності в Дніпрі.

Глечики жовті   

 Лящ    

Плітка