ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 № 1106

 

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2019 рік
Комунальний заклад "Обласна біблітека для дітей" Черкаської обласної ради
код ЄДРПОУ 02221934
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Код за ДК:021:2015:09320000 – 8 «Пара та гаряча вода та пов’язана продукція»

2271

419 508,72 гривень

(Чотириста дев’ятнадцять тисяч п’ятсот  вісім гривень 72 копійки з ПДВ

Переговорна процедура закупівлі

Січень
2019 року

 

Затверджений рішенням тендерного комітету № 1 від 01 лютого 2019 року

Голова комітету з конкурсних торгів

 

 

________________
(підпис)

В.С. Бондаренко
(ініціали та прізвище)
     
Секретар комітету з конкурсних торгів

 М. П.

 

________________
(підпис)

Т.А. Плєшакова
(ініціали та прізвище)