ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014  № 1106

 

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2017 рік
Комунальний заклад "Обласна бібліотека для дітей" Черкаської обласної ради

код ЄДРПОУ 02221934
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

 

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Код за ЄЗС ДК 021:2015 – «Пара та гаряча вода та пов’язана продукція»   09320000-8

2271

479 538,50

(Чотириста сімдесят дев’ять тисяч п’ятсот тридцять вісім грн. 50 коп. з ПДВ

Переговорна процедура закупівлі

 

 

 

Затверджений рішенням тендерного комітету    1 від 23.01.2017

 

Голова комітету з конкурсних торгів

 

________________
(підпис)

В.С. Бондаренко
(ініціали та прізвище)

 

 

М. П.

 

Секретар комітету з конкурсних торгів

 

________________
(підпис)

Т.А. Плєшакова 
(ініціали та прізвище)