ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014  № 1106

 

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2016 рік
Комунальний заклад "Обласна бібліотека для дітей" Черкаської обласної ради

код ЄДРПОУ 02221934
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

 

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Код за ДК 016:2010 - 35.30.1 - пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води

(35.30.12-00.00))

2271

412884,11

(Чотириста дванадцять

тисяч вісімсот вісімдесят чотири) грн. 11 коп. з ПДВ

Переговорна процедура закупівлі

Грудень 2015 року

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 29.12.2015р. № 1.

 

Голова комітету з конкурсних торгів

________________
(підпис)

В.С. Бондаренко
(ініціали та прізвище)

 

 

М. П.

 

Секретар комітету з конкурсних торгів

________________
(підпис)

Т.А. Плєшакова 
(ініціали та прізвище)