ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014  № 1106

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік
Комунальний заклад "Обласна бібліотека для дітей" Черкаської обласної радикод ЄДРПОУ 02221934
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Код за ДК 016:2010 - 35.30.1 - пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (послуги з централізованого постачання гарячої води (35.30.12-00.00))

2272

9533,89 (Дев’ять тисяч п’ятсот тридцять три) грн. 89 коп. з ПДВ

Переговорна процедура закупівлі

Січень 2015 року

 

Код за ДК 016:2010 - 35.30.1 - пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (теплова енергія на опалення (35.30.12-00.00))

2271

372065,11 (Триста сімдесят дві тисячі шістдесят п’ять ) грн. 11 коп. з ПДВ

Переговорна процедура закупівлі

Січень 2015 року

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 28.01.2015р. № 1.

 

Голова комітету з конкурсних торгів

________________
(підпис)

В.С. Бондаренко
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

Секретар комітету з конкурсних торгів

________________
(підпис)

Т.А. Плєшакова
(ініціали та прізвище)